ทัวร์กรุงโซล ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สวนป่ากรุงโซล ชมเทศกาลซากุระเกาะยออิโด บิน T'way Airlines ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี สวนสนุกวอลมิ เกาะวอลมิโด ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู เมียงดง ดิวตี้ฟรี หอคอยกรุงโซล ซากุระ ถนนยออิโด เกาะยออิโด ฮันบก เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย คิมบับ น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์โสม ถนนฮงอิก (ย่านฮงแด) หมู่บ้านบุกชอนฮันอก พระราชวังเคียงบ็อค ร้านเครื่องสำอางค์เกาหลี สวนป่ากรุงโซล ไร่สตรอเบอร์รี่เกาหลี The Garden of Morning Calm วันเมาท์สโนว์พาร์ค ทัวร์ครับ ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สวนป่ากรุงโซล ชมเทศกาลซากุระเกาะยออิโด บิน T'way Airlines new
4.9 14
ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สวนป่ากรุงโซล ชมเทศกาลซากุระเกาะยออิโด บิน T'way Airlines
ทั่วไป
รหัส 11210
ทั่วไป
รหัส 11210
กรุงโซล
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
สวนสนุกวอลมิ / ซากุระ ถนนยออิโด / สวนป่ากรุงโซล / วันเมาท์สโนว์พาร์ค
T'way Airlines
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 11210
กรุงโซล
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
สวนสนุกวอลมิ / ซากุระ ถนนยออิโด / สวนป่ากรุงโซล / วันเมาท์สโนว์พาร์ค
T'way Airlines
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
16 สถานที่ท่องเที่ยว
5 กิจกรรม
2 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 5 วัน 3 คืน
 • ค่ำ

  • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน T’WAY (TW) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 01.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW102 (บินประมาณ 5-5.30 ชั่วโมง)
  • หมายเหตุ: บนเครื่องไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง รวมทั้งไม่มีหมอนกับผ้าห่มให้บริการ
  • 08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นที่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK เป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ให้ทุกท่านสนุกสนานกับสกีโดมซึ่งเป็นการจำลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดยท่านสามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดได้ตามความถนัด (กรุณาเตรียมอุปกรณ์กันหนาวไปด้วยค่ะ) หากลูกค้าไม่ได้เตรียมอุปรณ์ไป สามารถเช่าอุปกรณ์ต่างๆได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเอง

  บ่าย

  • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบลูโกกิ หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ำคลุกคลิกเนื้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ THE GARDEN OF MORNING CALM เป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า5,000 ชนิดและเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลี เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปีแต่ละช่วงฤดูทจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ชนิดต่างๆเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ภายในสวนมีธีมดอกไม้กว่า 20 ธีมและมีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มให้บริการ (หมายเหตุ : LIGHTING FESTIVAL ช่วงจัดแสดงไฟช่วงเดือน ธันวาคม - มีนาคมของทุกปี ให้ท่านได้ชมเทศกาลโคมไฟประดับประดาทั้งสวนใหสว่างสไวตระการตา)

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู
  • นำท่านเข้าที่พัก CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า


  Place Black Icon ท่าอากาศยานอินชอน
  ท่าอากาศยานอินชอน

  ปัจจุบันท่าอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกว่า 410,000 เที่ยวรองรับผู้โดยสารกว่า 44 ล้านคนและสินค้ากว่า4.5ล้านตันต่อปี และยังได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริการระดับโลกถึง6ปีซ้อน มีร้านค้าปลอดภาษีกว่า70ร้านของแบรนด์ดังกว่า 400 แบรนด์ เช่น CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจำหน่ายในราคาถูกที่ร้าน Shilla และ Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ่

  Place Black Icon วันเมาท์สโนว์พาร์ค
  วันเมาท์สโนว์พาร์ค

  One Mount ตั้งอยู่ที่เมือง Goyang ไม่ไกลจากกรุงโซล แบ่งเป็น 2 โซนหลัก คือ Water Park และ Snow Park เปิดตัวต้นเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำฉากคู่รัก ไมค์ กับ อ้อมแอ้ม ในเรื่อง Full House Thai อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพลง เจนเทิลแมน (GENTLEMAN) ของ ไซ นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง กังนัม สไตล์ และสถานที่ถ่ายทำรายการยอดฮิต RUNNING MAN แบ่งเป็น 2 โซนหลัก คือ Water Park และ Snow Park เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำฉากคู่รักในเรื่อง Full House Thai

  Place Black Icon The Garden of Morning Calm
  The Garden of Morning Calm

  สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองกาพยองจังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ที่เต็ม ไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า 5,000 ชนิดและเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลี ส่วนในหน้าหนาวที่นี่จะเป็นหนึ่งในสถานที่จัดเทศกาลประดับไฟสุดอลังการประจำฤดูหนาวของเกาหลี ที่ทำให้ค่ำคืนของสวนสวยแห่งนี้ สวยงดงามดุจโลกนิยายอันเหนือจินตนาการ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูโอซัมบลูโกกิ
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูชาบู ชาบู
  CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านได้ชิม สตรอเบอร์รี่ ลูกใหญ่แสนหวานของเกาหลีที่ไร่สตรอเบอร์รี่ ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ ท่านยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ด้วย
  • หมายเหตุ: สามารถไปไร่สตอเบอรี่ได้ประมาณ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.-เม.ย. ส่วนขนาดของผลสตอเบอรี่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถกำหนดขนาดของผลสตอเบอรี่ได้

  บ่าย

  • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนป่ากรุงโซล (SEOUL FOREST) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าป่ากลางเมือง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของกรุงโซล มีไฮไลท์เรื่องการเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีและจุดชมดอกพอทกวกหรือซากุระเกาหลีที่สวยงามของกรุงโซล
  • จากนั้นนำท่านสู่ COSMETIC CENTER ที่นี่เป็นศูนย์รวมของเวชสำอางของเกาหลี มากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่ทีชื่อเสียงในเกาหลีอิสระท่านได้เลือกซื้อได้
  • นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน
  • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของขุนนางชั้นสูงในสมัยโชซอน ซึ่งในปัจจุบันนี้บ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้ำชา เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม แวะถ่ายรูปหน้าบ้านซังโกแจ เป็นบ้านฮันอกเกาหลีที่ใช้ในการถ่ายทำซีรีย์เรื่อง PERSONAL TASTE ในเรื่องนั้นจะเป็นบ้านที่นางเอกอาศัยอยู่
  • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฮงแด เป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ชิคสุดในโซล

  ค่ำ

  • *** อิสระรับประทานอาหารเย็นเพื่อให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ตลาดฮงแด ***
  • นำท่าน SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ไร่สตรอเบอร์รี่เกาหลี
  ไร่สตรอเบอร์รี่เกาหลี

  ไร่สตรอเบอร์รี่ เชิญลิ้มรสสตรอเบอร์รี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไร ให้ได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ หวานหอม และชวนน่ารับประทาน เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศด้วย

  Place Black Icon สวนป่ากรุงโซล
  สวนป่ากรุงโซล

  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าป่ากลางเมืองเลยทีเดียว ที่แต่เดิมเป็นป่าหลวงที่ให้ราชวงศ์กษัตริย์ใช้ล่าสัตว์ และเป็นพื้นที่สำหรับการตรวจสอบทหาร ต่อมาถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสนามกอล์ฟ สนามแข่งม้า และสวนกีฬาในที่สุด ภายในประกอบด้วยสวนสาธารณะ 5 สวน ในพื้นที่ขนาดยักษ์ถึง 1.16 ล้านตารางเมตร มีไฮไลท์เรื่องการเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี และจุดชมดอกพดกดหรือซากุระเกาหลีที่สวยงามของกรุงโซล เป็นหนึ่งในสถานที่ในการถ่ายเรื่อง Temperature of Love

  Place Black Icon ร้านเครื่องสำอางค์เกาหลี
  ร้านเครื่องสำอางค์เกาหลี

  แวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ ROJUKISS มีราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย เป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางขนาดใหญ่ที่มีเครื่องสำอางให้ลูกค้าได้เลือกสรรอย่างจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด์

  Place Black Icon พระราชวังเคียงบ็อค
  พระราชวังเคียงบ็อค

  เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ภายในมีการแสดงโชว์การเปลี่ยนเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชว์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที

  Place Black Icon หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

  เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนานที่เรียกว่า ฮันอก (Hanok) ตั้งอยู่ระหว่าง พระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี

  Place Black Icon ถนนฮงอิก (ย่านฮงแด)
  ถนนฮงอิก (ย่านฮงแด)

  ย่านดังสำหรับวัยรุ่น เป็นแหล่งรวม ร้านค้า ร้านอาหาร คลับ บาร์ รวมทั้งเป็นถนนแสดงงานศิลป์อาร์ตๆ ของเหล่าศิลปินอารมร์ติสต์แตกทั้งหลาย ถนนสายอาร์ทย่านมหาวิทยาลัย ฮงอิก ย่านนี้มีทั้งร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องสำอางค์ และเกสเฮ้าส์ ราคาย่อมเยาว์ (ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ถ้าถูกมากๆก็เดินไกลจากรถไฟฟ้านิดนึง ) ย่านนี้ถือเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานที่โชว์ของ ของนักร้องใต้ดิน อินดี้ มาร้องเพลง โชว์ผลงานของตัวเองให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นได้ดูกัน ปกติโดยส่วนตัวชอบไปเดินเล่นแถวฮงแดเพราะว่ามีร้านค้าเสื้อผ้าน่ารักๆ ดีไซน์แนวๆ ให้เลือกหลากหลาย และร้านอาหารอร่อยๆ หลายร้าน อ๋อ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของย่านนี้คือมีร้านหมูย่างอร่อยๆ ให้เลือกกินหลายร้าน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูไก่ตุ๋นโสม
  SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล (GINSENG) เป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายชั้นดีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่งสมุนไพร” มากด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงสมอง บำรุงเลือด เพิ่มพลัง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย ฯลฯ ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสม
  • ประโยชน์ของโสม
  • จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง

  บ่าย

  • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูบาบีคิวปิ้งย่าง
  • นำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลากหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสา-หร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน
  • พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจำชาติเกาหลีฮันบก มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะยออิโด (YEOIDO) เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในกรุงโซล ริมเเม่งน้ำฮัน ในเดือนเมษายนที่นี่จะเป็นที่จัดชมเทศกาลซากุระ โดยบริเวณรอบถนนแห่งนี้จะปลูกต้นซากุระเรียงรายเป็นแถวยาว นิยมเรียกที่นี่ว่า “อุโมงค์ซากุระ” (หมายเหตุ : บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์โปรแกรมชมซากุระจะเดินทางไปชมเฉพาะช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงการบานของซากุระเท่านั้น ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละปี ทางบริษัทฯไม่สามารถกำหนดการบานของดอกซากุระได้)
  • นำท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ หรือนัมซานทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) ซึ่งตั้งอยู่เนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก
  • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ให้ท่านอิสระเลือกซื้ออย่างเต็มที่
  • นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม

  ค่ำ

  • *** อิสระรับประทานอาหารเย็นเพื่อให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ตลาดเมียงดง ***
  • นำท่าน SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ศูนย์โสม
  ศูนย์โสม

  สถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีได้ใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างมากจึงต้องเข้ามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การเริ่มปลูกโสม จนกระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด

  Place Black Icon น้ำมันสนเข็มแดง
  น้ำมันสนเข็มแดง

  น้ำมันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

  Place Black Icon เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย คิมบับ
  เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย คิมบับ

  อาหารประจำชาติเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง

  Place Black Icon ฮันบก
  ฮันบก

  ฮันบกเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแล้ว ความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางภาพถ่ายของสุภาพสตรีในเครื่องแต่งกายฮันบกนี้ ก่อนที่วัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลีเมื่อร้อยปีมาแล้วนั้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน ส่วนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจำชาติฮันบก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วันขอบคุณพระเจ้า) ฮันบก ของผู้หญิงประกอบด้วย กระโปรงพันรอบตัว เรียกว่า “ชิมา” และเสื้อ “ชอกอรี” ซึ่งคล้ายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผู้ชายประกอบด้วยชอกอริเช่นกัน แต่สั้นกว่าของผู้หญิง และมีกางเกงเรียกว่า “บาจิ” ทั้งชุดของผู้หญิงและผู้ชายสวมคลุมทับด้วยเสื้อคลุมยาวเรียกว่า “ตุรุมากิ”

  Place Black Icon เกาะยออิโด
  เกาะยออิโด

  เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในกรุงโซล ริมเเม่งน้ำฮัน โดยมีการพัฒนาเกาะเเห่งนี้ให้เป็นเกาะสมัยใหม่ที่มีสำนักงานเเละที่พักอยู่หลายเเห่ง โดยมีการจัดการสถานที่เป็นอย่างดีจนเป็นเกาะที่สวยงามเงียบสงบเเละทันสมัย คล้ายๆ กับโอไดบะ ที่โตเกียวเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้เเล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตั้งอยู่ภายในเกาะนี้อีกหลายที่ด้วยกัน

  Place Black Icon ซากุระ ถนนยออิโด
  ซากุระ ถนนยออิโด

  ซากุระ ณ ถนนยออีโด บานอยู่ทั่วเกาหลี ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็ได้ก็สามารถชมซากุระได้ สองข้างทางจะเต็มไปด้วยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อนละลานตา ให้ท่านได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไว้เป็นที่ระลึก (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงเดือนเมษายน )

  Place Black Icon หอคอยกรุงโซล
  หอคอยกรุงโซล

  ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกว่า “นัมซันทาวเวอร์” เพราะหอคอยตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับชมวิวทิวทัศน์ของกรุงโซล โดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืนนั้น จะเห็นสภาพบ้านเมืองของ กรุงโซลด้านล่างเต็มไปด้วยแสงสีต่างๆ ที่ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน

  Place Black Icon ดิวตี้ฟรี
  ดิวตี้ฟรี

  ซื้อสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิกา แว่นตา เครื่องสำอาง กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย

  Place Black Icon เมียงดง
  เมียงดง

  สถานที่ช้อปปิ้งยอดฮิตในเกาหลี ใครที่มาเกาหลีต้องมาช้อปปิ้งที่นี่ เพราะเป็นศูนย์รวมของสินค้ายอดฮิตหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางค์ มีทุกยี่ห้อยอดฮิตในเกาหลี มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผ้าแฟชั่น ทั้งหญิงและชาย เสื้อผ้าที่นี่จะมีทั้งร้านที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตในเกาหลี และแบรนด์สุดฮิตจากต่างประเทศ ,รองเท้า มีทั้งรองเท้าแฟชั่น รองเท้ากีฬา ทั้งมียี่ห้อ และไม่มียี่ห้อ ,ร้านกระเป๋า ดีไซน์สวยเก่ไม่เหมือนใคร, ร้านขายเครื่องประดับ รวมถึงร้านอาหาร ร้านฟาสฟู๊ด ร้านหมูย่าง และ ร้านกาแฟ สรุปว่าที่นี่มีทุกอย่างที่สาวๆ นักช้อปต้องการ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูบาบีคิวปิ้งย่าง
  SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรตับฮ็อกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงรักษาโรคตับรวมทั้งป้องกันการเกิดความผิดปกติของตับ ช่วยเรื่องการย่อยอาหาร การขับถ่าย และยังสามารถล้างพิษจากแอลกอฮอล์ ฮ็อกเก็ตนามูปลูกในที่อากาศหนาวเย็น
  • จากนั้นนำท่านเดินทางชม สวนวอลมิโด (WOLMI TRADITIONAL PARK) เป็นสวนแบบดั้งเดิมของเกาหลีตั้งอยู่บนเกาะวอลมิโดล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา ภายในสวนสาธารณะยังมี หอสังเกตการณ์วอลมิ (WOLMI OBSERVATORY) ที่เปิดให้บริการแก่สาธารณชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อการชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของสนามบินนานาชาติอินชอนและท่าเรืออินชอนอีกด้ว

  บ่าย

  • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูจาจังเมียน (หมี่ดำ)
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวอลมิโด (WOLMI THEME PARK) (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) ซึ่งมีเครื่องเล่นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่เหมาะสำหรับครอบครัวทุกเพศทุกวัย
  • จากนั้นแวะช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบโดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
  • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสนามบินอินชอน

  ค่ำ

  • 20.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW101
  • 00.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


  Place Black Icon ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู
  ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู

  ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหนึ่งครั้งปลูกบนยอดเขาสูง เมื่อนำดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น เกรดส่งออกที่ขายตามห้ามสรรพสินค้าบ้านเรา จะเป็นเกรดบีเท่านั้น ไม่มีเกรดเอ

  Place Black Icon เกาะวอลมิโด
  เกาะวอลมิโด

  เกาะวอลมิโด เป็นเกาะที่สวยงามแห่งหนึ่งของเกาหลี ตั้งชื่อตามลักษณะรูปร่างที่มีขนาดยาวและเรียวคล้ายคลึงกับส่วนปลายของพระจันทร์ครึ่งดวง ให้ได้เดินเล่นตามถนนวัฒนธรรมที่อยู่เลียบชายหาดบนเกาะวอลมิโด ถนนที่มีความกว้างเกือบ 1 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นส่วนสถานที่นัดพบ พื้นที่ขายสินค้า พื้นที่วัฒนธรรมศิลปะ และยังมีพื้นที่ ที่ให้ได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านของชาวเกาหลี ทำให้นักท่องเที่ยวที่ได้ไปจะรู้สึกตกหลุมรักเกาะนี้ในทันที

  Place Black Icon สวนสนุกวอลมิ
  สวนสนุกวอลมิ

  เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองอินชอน ตั้งอยู่ริมทะเลบนเกาะวอลมิ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 1992 และได้รับการรีโนเวทครั้งใหญ่เมื่อปี 2009 สวนสนุกวอลมิมีเครื่องเล่นหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่เครื่องเล่นที่สร้างความหวาดเสียว เช่น เครื่องทิ้งตัวที่ความสูง 70 เมตร Hyper Shoot Drop เรือไวกิ้ง และชิงช้าสวรรค์สุง 115 เมตร โดยจะยังมีสวนสนุกในอาคารที่รวมเครื่องเล่นสำหรับเด็กเอาอีกหลายเครื่อง รวมทั้งโรงภาพยนตร์ 4 มิติด้วย

  Place Black Icon ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี
  ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี

  ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น

  Place Black Icon ท่าอากาศยานอินชอน
  ท่าอากาศยานอินชอน

  ปัจจุบันท่าอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกว่า 410,000 เที่ยวรองรับผู้โดยสารกว่า 44 ล้านคนและสินค้ากว่า4.5ล้านตันต่อปี และยังได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริการระดับโลกถึง6ปีซ้อน มีร้านค้าปลอดภาษีกว่า70ร้านของแบรนด์ดังกว่า 400 แบรนด์ เช่น CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจำหน่ายในราคาถูกที่ร้าน Shilla และ Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ่

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูจาจังเมียน (หมี่ดำ)
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
3
SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
4
SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
เงื่อนไขทัวร์
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป
 • - ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • - ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • - กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • - กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • - กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 • - กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • - เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • - ชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน (สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอเก็บมัดจำท่านละ 10,000 บาท)
 • - ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 25-30 วัน ก่อนออกเดินทาง
   

เงื่อนไขวีซ่า


 • พาสสปอร์ตต้องมีอายุก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หมายเหตุ


 • ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน (1,750บาท) / เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจ 
 • ***ขออนุญาติเก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ***
 • - ในกรณีที่ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม หรือได้รับการปฏิเสธการออกนอก-เข้าประเทศไทยหรือการถูกปฏิเสธเข้า-ออกประเทศเกาหลี ทางบริษัทฯขอสงวนสทธิการคืนเงินส่วนใดๆรวมทั้งค่าเครื่องบินให้แก่ท่าน
 • - ทัวร์นี้จัดให้ลูกค้าที่มีความประสงค์ท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกับทัวร์ทุกวัน(หมายถึงลูกค้าต้องการใช้แค่ตั๋วเครื่องบินกับที่พัก) โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบบริษัททราบก่อนเดินทาง ทางบริษัทขอเก็บเพิ่มท่านละ 500 USD
 • -ในกรณีไม่ร่วมลงร้านช้อปปิ้ง ได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพรตับ, ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง, โรงงาสาหร่าย, COSMETIC CENTER, DUTY FREE ฯลฯ ทางบริษัทขออนุญาติขอเก็บค่าปรับร้านละ 80 USD ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อสินค้าใดๆทั้งสิน
 • - การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้มาตราฐานการบริการลดน้อยลง

ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

 • 1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • 2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • 3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • 4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทัวร์ในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองในกรณีที่ต้องตอบคำถามที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
   
 • - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป รวมน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม/ท่าน
 • - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • - โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน 
 • - บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 • - ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   
 • - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 50,000 วอน หรือเป็นเงินไทย 1,750 บาท ต่อท่านตลอดทริป(ขออนุญาติเก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจ)
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
 • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • - ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวหรือชาวต่างชาติ (กรณีชาวต่างชาติ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าเอง) 
   
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • - กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • - เมื่อออกตั๋วแล้วหากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
   
ทั่วไป
รหัส 11210
กรุงโซล
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
สวนสนุกวอลมิ / ซากุระ ถนนยออิโด / สวนป่ากรุงโซล / วันเมาท์สโนว์พาร์ค
T'way Airlines
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว