แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ชิงเต่า + หลายเมือง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ชิงเต่า + หลายเมืองทั้งหมด

ทัวร์จีน ชิงเต่า จี่หนาน 5 วัน 3 คืน ทะเลสาบต้าหมิงหู นั่งกระเช้าขึ้น-ลงพิชิตเขาไท่ซาน บิน Shandong Airlines

ทั่วไป
รหัส 11286
ทัวร์จีน - ชิงเต่า + หลายเมือง
5 วัน 3 คืน
Shandong Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
โรงงานเบียร์ชิงเต่า
โรงงานเบียร์ชิงเต่า
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน