ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน พระราชวังหลวงกษัตริย์ฮวนคาลอส ล่องเรือแม่น้ำดูว์โร บิน Qatar Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 12463
ทัวร์ยุโรป - สเปน โปรตุเกส
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
Qatar Airways
Qatar Airways
เริ่มต้น 88,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
พระราชวังหลวงสเปน
พระราชวังหลวงสเปน
ล่องเรือแม่นํ้าดูว์โร
ล่องเรือแม่นํ้าดูว์โร
แหลมโรกา
แหลมโรกา
มหาวิหารโทเลโด้
มหาวิหารโทเลโด้
พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด
พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 28 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน