Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานโดฮา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานโดฮา
ท่าอากาศยานโดฮา

มีอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฮาหมัด เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์ ที่นี่เป็นหนึ่ในท่าอากาศยานสำคัญที่เชื่อมต่อเครือข่ายการบินกับภูมิภาคต่างๆ ของโลก

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานมาดริด (บาราจัส)
 • มาดริด
 • สนามสู้วัวกระทิง
 • พระราชวังหลวงสเปน
ท่าอากาศยานมาดริด (บาราจัส)
ท่าอากาศยานมาดริด (บาราจัส)

ท่าอากาศยานมาดริดอยู่ห่างจากเมืองมาดริดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 12 กม. (8 ไมล์) เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 รองรับการเป็นประตูสำคัญในการเข้าออกประเทศของสเปนและภูมิภาคยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นท่าอากาศยานหลักของไอบีเรีย, แอร์นอสทรัม และแอร์ยูโรปา

มาดริด
มาดริด

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน กรุงมาดริดเป็นหนึ่งเมืองใหญ่ในยุโรปที่มีจำนวนของต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวต่อประชากรสูงที่สุด และถือได้ว่ายังเป็นเมืองสีเขียวอันดับสองของโลกรองจากโตเกียวอีกด้วย ชาวมาดริดส่วนใหญ่มักจะใช้สวนสาธารณะหรือพื้นที่ธรรมชาติต่างๆ ในการเดินโดยเฉลี่ย 15 นาทีต่อวัน ซึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นไม้และสวนสาธารณะนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16

สนามสู้วัวกระทิง
สนามสู้วัวกระทิง

สนามสู้วัวกระทิง PLAZA DE TOROS ที่ชาวสเปนนิยมชมชอบการสู้วัว เนื่องด้วยเป็นวิถีโบราณแห่งการเอนเตอร์เทนที่เร้าใจมาช้านาน

พระราชวังหลวงสเปน
พระราชวังหลวงสเปน

เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง อุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล และมีอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • เซอโกเบีย
 • สะพานโรมัน
 • มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย
 • ปราสาทแห่งเซโกเวียหรือปราสาทอัลกาซาร์
เซอโกเบีย
เซอโกเบีย

เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985

สะพานโรมัน
สะพานโรมัน

เป็นสะพานโรมันที่สะท้อนมุมมองความเป็นโรมันของเมืองได้ดีที่สุด สะพานนี้ทอดข้ามแม่น้ำมัวตาลควิวีร์ Guadalquivir River รายล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างในยุคโรมัน อาทิเช่นวิหาร โรงละคร สุสาน รวมทั้งพระราชวังจักรพรรดิแมกซิเมียน

มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย
มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย

เป็นมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิก มีรูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นสไตล์โกธิค มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย ตั้งอยู่บนจัตุรัสกลางเมืองเซโกเวีย

ปราสาทแห่งเซโกเวียหรือปราสาทอัลกาซาร์
ปราสาทแห่งเซโกเวียหรือปราสาทอัลกาซาร์

หลายคนเรียนปราสาทแห่งนี้ว่าปราสาทแห่งเทพนิยาย เพราะความสวยสง่างามที่เห็นภายนอก ตั้งอยู่บนผาสูง ที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 และได้เราการต่อเติมสมัยศตวรรษที่ 15 - 16 ปราสาทแห่งนี้มีลักษณะเหมาะแก่การตั้งรับข้าศึก

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู หมูหันอันขึ้นชื่อ
โรงแรมและที่พัก
Hotel candido หรือเทียบเท่า HOTEL candido หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ซาลามังกา
 • พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด
 • มหาวิทยาลัยซาลามังกา
 • บ้านหอยสเปน (คาซ่า เดอ ลาส คอนซาส)
ซาลามังกา
ซาลามังกา

เมืองนี้ตั้งอยู่ในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ตรงบริเวณที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส เป็นเมืองที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยโรมันเรืองอำนาจ ปัจจุบันเมืองนี้ได้รับขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี 1988

พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด
พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด

เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ และแหล่งชุมชนเก่ากลางกรุงมาดริด มีอายุราว 300 กว่าปี ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างทหารนโบเลียน กับ ชาวบ้าน และที่แห่งนี้ยังใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมสำคัญๆ เช่น ศาลสอบสวนทางศาสนา ราชาภิเษก แข่งกีฬา จุดขุมนุมทางการเมือง และอื่นๆ

 มหาวิทยาลัยซาลามังกา
มหาวิทยาลัยซาลามังกา

เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศสเปนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 700 กว่าปี นับว่ามีอายุเก่าแก่ไม่แพ้มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศอื่นๆ ในยุโรป อย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมสำคัญของซาลามังกาคือ มหาวิหาร, พระราชวัง และตัวอาคารหลายแห่งของมหาวิทยาลัยยังคงมีสภาพสมบูรณ์ จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ. 1988 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เขตเมืองเก่าของซาลามังกาเป็นมรดกโลก และในปี ค.ศ. 2002 ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยุโรปร่วมกับเมืองบรูจส์ของเบลเยียม

บ้านหอยสเปน (คาซ่า เดอ ลาส คอนซาส)
บ้านหอยสเปน (คาซ่า เดอ ลาส คอนซาส)

เป็นบ้านหอยที่ตั้งอยู่ระหว่างพลาซ่ามายอร์กับมหาวิหารใหม่ในเมืองซาลามังกา ตึกนี้มีชื่อตามเปลือกหอยที่ประดับบนกำแพงด้านนอก หอยที่ใช้ประดับนี้เป็นตราประทับของเจ้าของเก่าคืออัศวินซานติอาโก และที่นี่ก็คือบ้านของอัศวินผู้นี้ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้กลายเป็นหอสมุดสาธารณะ ซึ่งว่าไปก็น่าจะเป็นหอสมุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ปอร์โต้
ปอร์โต้
ปอร์โต้

เมืองปอร์โต้ (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง “ไวน์ปอร์โต้” ซึ่งเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน์ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและตั้งอยู่ริมแม่น้ำโดรู และเมืองนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้วย นำท่านชมเมืองมรดกโลกปอร์โต้

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Hotel holiday inn porto gaia หรือเทียบเท่า Hotel holiday inn porto gaia หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ล่องเรือแม่นํ้าดูว์โร
 • จัตุรัสกลางเมืองปอร์โต้
 • สถานีรถไฟ SaoBento
 • มหาวิหารแห่งเมืองปอร์โต้
ล่องเรือแม่นํ้าดูว์โร
ล่องเรือแม่นํ้าดูว์โร

ล่องชมความงามสองฟากฝั่งแม่น้ำดูว์โร ผ่านชม Cais da Ribeira เรือขนไวน์โบราณ Rabelos ที่จอดเรียงรายให้ชื่นชมความเป็นมาของเมืองนี้และแม่น้ำดูว์โร สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่รุ่งเรืองมากในสมัยที่เป็นท่าเรือโบราณและตลาดค้าขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปีก่อน บริเวณนี้จึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

จัตุรัสกลางเมืองปอร์โต้
จัตุรัสกลางเมืองปอร์โต้

เป็นจัตุรัสกลางเมืองปอร์โต้ ที่ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็นที่ทำการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง

สถานีรถไฟ SaoBento
สถานีรถไฟ SaoBento

เป็นสถานีรถไฟอันสวยงาม ตั้งอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่คั่นด้วย Praha Almeida Garrett, Rua da Madeira และ Rua do Loureiro อาคารหินแกรนิตแบบสมมาตรสามชั้นมีรูปแบบ "U" พร้อมด้วยอาคารหลักซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน้ำเงิน ที่เล่าเรื่องราวของชาวโปรตุเกส

มหาวิหารแห่งเมืองปอร์โต้
มหาวิหารแห่งเมืองปอร์โต้

มีอีกชื่อว่ามหาวิหารแซ ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองปอร์โต้ มีอายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนี้เป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ที่ 1 บิดาของเจ้าชายเฮนรี่ ผู้บุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • แหลมโรกา
 • ลิสบอน
แหลมโรกา
แหลมโรกา

เป็นแหลมจุดที่ปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป อยู่ในเขตเทศบาลเมืองโปรตุเกสของซินตราใกล้ Azóia ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองลิสบอน แหลมนี้มีแนวหน้าผาสูงกว่า 100 เมตรและตัดเป็นหินผลึกประกอบด้วยหน่วยตะกอนที่ดูแปลกตา ที่นี่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญที่ต้องมาเยือนหากได้มาเที่ยวโปรตุเกส

ลิสบอน
ลิสบอน

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของประเทศ ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย การที่ลิสบอนตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปและติดกับมหาสมุทร จึงได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำกัลฟ์สตรีม ทำให้ลิสบอนเป็นเมืองหลวงที่มีภูมิอากาศอบอุ่นที่สุดในยุโรป

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Hotel holiday inn lisbon - continental หรือเทียบเท่า hotel holiday inn lisbon - continental หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ลิสบอน
 • พระราชวังหลวงโปรตุเกส
 • มหาวิหารเจอโร นิโม
 • หอคอยเบเล็ง
 • อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี
 • สะพาน 25 เมษายน
ลิสบอน
ลิสบอน

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของประเทศ ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย การที่ลิสบอนตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปและติดกับมหาสมุทร จึงได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำกัลฟ์สตรีม ทำให้ลิสบอนเป็นเมืองหลวงที่มีภูมิอากาศอบอุ่นที่สุดในยุโรป

พระราชวังหลวงโปรตุเกส
พระราชวังหลวงโปรตุเกส

ที่นี่เป็นพระราชวังหลวงอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิกและมัวร์อย่างสวยงาม ปัจจุบันเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี

มหาวิหารเจอโร นิโม
มหาวิหารเจอโร นิโม

เป็นวิหารที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก

หอคอยเบเล็ง
หอคอยเบเล็ง

หอคอยนี้ตั้งอยู่ในเขตเบเล็ง กรุงลิสบอน เป็นแลนมาร์คของเมืองที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากที่มาท่องเที่ยวในประเทศโปรตุเกส หอคอยแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1515 เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม รูปแบบของหอคอยเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ ซึ่งแต่ครั้งอดีต หอหอยแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นประภาคาร และป้อมปราการที่คอยปกป้องเขตเบเลม

อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี
อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี

สร้างขึ้นในปี 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ ผู้เป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งการสำรวจและการค้าทางทะเล

สะพาน 25 เมษายน
สะพาน 25 เมษายน

สะพาน 25 เมษายน ของเมืองลิสบอน เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทกัส มักจะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับสะพานโกลเดนเกต

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • บาดาจอซ
บาดาจอซ
บาดาจอซ

เป็นเมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน บาดาจอซเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในระดับหนึ่งเนื่องจากอยู่ติดกับซากเนินปราสาทมัวร์และยังสามารถมองเห็นแม่น้ำกวาเดียนาที่ไหลผ่านระหว่างตัวเนินปราสาทกับป้อมซานกริสโตบัลที่มีการเสริมกำลังอย่างแข็งแกร่งอีกด้วย สถาปัตยกรรมในตัวเมืองเป็นตัวบ่งชี้ประวัติศาสตร์ที่วุ่นวายของเมืองเอง แม้แต่อาสนวิหารบาดาโคซที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1238 ก็ยังมีลักษณะเป็นป้อมปราการ

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Ac barajoz by marriott หรือเทียบเท่า ac barajoz by marriott หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • โทเลโด
โทเลโด
โทเลโด

เป็นเมืองและเขตเทศบาลหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน โดยเป็นเมืองหลักของจังหวัดโทเลโดและของแคว้นคาสตีล-ลามันชา องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • มหาวิหารโทเลโด้
 • มาดริด
มหาวิหารโทเลโด้
มหาวิหารโทเลโด้

เป็นคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่สำคัญของเมืองโทเลโด้ โดยเป็นที่ทำการของอัครสังฆมณฑลประจำเมือง ที่นี่เป็นหนึ่งในสามมหาวิหารกอธิคระดับสูงในศตวรรษที่ 13 ในสเปนในช่วงภายใต้การปกครองของเฟอร์ดินานด์ที่ 3 ที่นี่ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อท้องถิ่นว่า Dives Toletana (หมายถึง The Rich Toledan ที่แปลว่า "โทเลโด้อันรุ่งโรจน์" ในภาษาละติน)

มาดริด
มาดริด

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน กรุงมาดริดเป็นหนึ่งเมืองใหญ่ในยุโรปที่มีจำนวนของต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวต่อประชากรสูงที่สุด และถือได้ว่ายังเป็นเมืองสีเขียวอันดับสองของโลกรองจากโตเกียวอีกด้วย ชาวมาดริดส่วนใหญ่มักจะใช้สวนสาธารณะหรือพื้นที่ธรรมชาติต่างๆ ในการเดินโดยเฉลี่ย 15 นาทีต่อวัน ซึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นไม้และสวนสาธารณะนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู ข้าวผัดสเปนอันเลื่องชื่อของสเปน
โรงแรมและที่พัก
Ayre gran colon hotel หรือเทียบเท่า ayre gran colon Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • สนามซานเตียโก เบร์นาเบว
 • พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า มาดริด
 • พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด
 • ปูเอต้า เดล ซอล
 • ปูเอต้า เดล ซอล
สนามซานเตียโก เบร์นาเบว
สนามซานเตียโก เบร์นาเบว

สนามซานเตียโก เบร์นาเบว เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงมาดริดของประเทศสเปน เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดเริ่มเปิดใช้สนามเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีชื่อว่าเอสตาดีโอชามาร์ติน (ESTADIO CHAMARTÍN) ตามชื่อของสนามเดิมของสโมสร เปิดใช้สนามอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1947 เรอัลมาดริดได้ประกาศใช้ชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ เอสตาดีโอซานเตียโก เบร์นาเบว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 1955 เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบร์นาเบว เยสเต

พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า มาดริด
พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า มาดริด

ที่นี่มีลักษณะโค้งครึ่งวงกลมหรือพระจันทร์เสี้ยว สร้างขึ้นเมื่อปี 1929 เพื่องาน Iberian-American Expo โดยเฉพาะ ตัวอาคารรวบรวมลักษณะเด่นทั้งหมดของสถาปัตยกรรมสเปนเอาไว้ โดยเฉพาะการประดับตกแต่งอาคารด้วยกระเบื้องเคลือบ ซึ่งทำให้ดูสวยงามและแปลกตากว่ายุโรปภูมิภาคอื่น

พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด
พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด

เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ และแหล่งชุมชนเก่ากลางกรุงมาดริด มีอายุราว 300 กว่าปี ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างทหารนโบเลียน กับ ชาวบ้าน และที่แห่งนี้ยังใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมสำคัญๆ เช่น ศาลสอบสวนทางศาสนา ราชาภิเษก แข่งกีฬา จุดขุมนุมทางการเมือง และอื่นๆ

ปูเอต้า เดล ซอล
ปูเอต้า เดล ซอล

ที่นี่เป็นลานกว้างค่อนข้างที่จะคึกคัก เพราะมีผู้คนสันจรเดินทางผ่านไปผ่านมามากมาย จุดสังเกตง่ายๆ เมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็คือ รูปปั้นหมีตะกายต้นสตอว์เบอร์รี่ ซึ่งมักใช้เป็นจุดนัดพบของชุมชนคนเมืองแห่งนี้

ปูเอต้า เดล ซอล
ปูเอต้า เดล ซอล

ที่นี่เป็นลานกว้างค่อนข้างที่จะคึกคัก เพราะมีผู้คนสันจรเดินทางผ่านไปผ่านมามากมาย จุดสังเกตง่ายๆ เมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็คือ รูปปั้นหมีตะกายต้นสตอว์เบอร์รี่ ซึ่งมักใช้เป็นจุดนัดพบของชุมชนคนเมืองแห่งนี้

กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานมาดริด (บาราจัส)
ท่าอากาศยานมาดริด (บาราจัส)
ท่าอากาศยานมาดริด (บาราจัส)

ท่าอากาศยานมาดริดอยู่ห่างจากเมืองมาดริดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 12 กม. (8 ไมล์) เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 รองรับการเป็นประตูสำคัญในการเข้าออกประเทศของสเปนและภูมิภาคยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นท่าอากาศยานหลักของไอบีเรีย, แอร์นอสทรัม และแอร์ยูโรปา

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานโดฮา
ท่าอากาศยานโดฮา
ท่าอากาศยานโดฮา

มีอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฮาหมัด เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์ ที่นี่เป็นหนึ่ในท่าอากาศยานสำคัญที่เชื่อมต่อเครือข่ายการบินกับภูมิภาคต่างๆ ของโลก

กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย