ทัวร์โครเอเซีย สโลเวเนีย บอสเนีย ทัวร์ยุโรป โครเอเซีย สโลเวเนีย บอสเนีย 11 วัน 8 คืน ล่องเรือทะเลสาบเบลด อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ บิน Qatar Airways จัตุรัสสแกนเดนเบก เมืองพริซตินา อารามดิคานิท โบสถ์แม่พระเมืองพริซเรน มัสยิดสินานปาชา เมืองพริซเรน สะพานหินเมืองสโกเปีย ประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย จัตุรัสมาซิโดเนีย เมืองสโกเปีย เมืองชโคดร้า เมืองบุดวา น้ำตกบลากายจ์ เบลด กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค บรากายจ์ โมสตาร์ พระราชวังดิโอคลีเธี่ย สปลิท ซีบีนิค โบสถ์เซนต์ โดแนท ล่องเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ โบสถ์เซนต์มาร์ก จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟนเมืองซาเกรบ ซาเกรบ ซาเกรบ สะพานมังกร สโลวาเนีย จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน ปราสาทลุบลิยานา ลุบเบลียน่า ปราสาทเบลด ทะเลสาบเบลด ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรป โครเอเซีย สโลเวเนีย บอสเนีย 11 วัน 8 คืน ล่องเรือทะเลสาบเบลด อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ บิน Qatar Airways 85900.0 new
4.9 17
ทัวร์ยุโรป โครเอเซีย สโลเวเนีย บอสเนีย 11 วัน 8 คืน ล่องเรือทะเลสาบเบลด อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ บิน Qatar Airways
ชมสถาปัตย์
รหัส 12844
ชมสถาปัตย์
รหัส 12844
โครเอเซีย สโลเวเนีย บอสเนีย
ทัวร์ยุโรป
11 วัน 8 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค / อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ / ทะเลสาบเบลด
Qatar Airways
฿85,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ชมสถาปัตย์
รหัส 12844
โครเอเซีย สโลเวเนีย บอสเนีย
ทัวร์ยุโรป
11 วัน 8 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค / อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ / ทะเลสาบเบลด
Qatar Airways
฿85,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
23 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
8 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
33 สถานที่ท่องเที่ยว
2 กิจกรรม
0 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พ 16 ต.ค. 19 ส 26 ต.ค. 19 ฿85,900 ฿80,900 เลือก ฿85,900
เลือก
พ 6 พ.ย. 19 ส 16 พ.ย. 19 ฿85,900 ฿80,900 เลือก ฿85,900
เลือก
พ 4 ธ.ค. 19 ส 14 ธ.ค. 19 ฿87,900 ฿83,900 เลือก ฿87,900
เลือก
พ 25 ธ.ค. 19 ส 4 ม.ค. 20 ฿95,900 ฿91,900 เลือก ฿95,900
เลือก
พ 22 ม.ค. 20 ส 1 ก.พ. 20 ฿85,900 ฿80,900 เลือก ฿85,900
เลือก
พ 12 ก.พ. 20 ส 22 ก.พ. 20 ฿85,900 ฿80,900 เลือก ฿85,900
เลือก
พ 18 มี.ค. 20 ส 28 มี.ค. 20 ฿85,900 ฿80,900 เลือก ฿85,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ชมสถาปัตย์
รหัส 12844
โครเอเซีย สโลเวเนีย บอสเนีย
ทัวร์ยุโรป
11 วัน 8 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค / อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ / ทะเลสาบเบลด
Qatar Airways
฿85,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์