แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สเปน โปรตุเกส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สเปน โปรตุเกสทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน วิหารเจอโรนิโม หอคอยเบเลม มหาวิหารแห่งโทเลโด บิน Emirates Airline

ชมสถาปัตย์
รหัส 13117
ทัวร์ยุโรป - สเปน โปรตุเกส
9 วัน 6 คืน
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
มหาวิหารเจอโร นิโม
มหาวิหารเจอโร นิโม
แหลมโรกา
แหลมโรกา
มหาวิหารโทเลโด้
มหาวิหารโทเลโด้
พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด
พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด
พระราชวังแห่งชาติเปนา
พระราชวังแห่งชาติเปนา
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน