Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดูไบ
ท่าอากาศยานดูไบ
ท่าอากาศยานดูไบ

เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่มากที่ตั้งอยู่ในเขตอัลการ์ฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นท่าอากาศยานที่พลุกพล่านที่สุดในโลกจากการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของการบินพาณิชย์และการขนส่งข้ามภูมิภาคต่างๆ ของโลก

กลางวัน
  เดินทาง
 • ปอร์โต้
 • มหาวิหารแห่งเมืองปอร์โต้
 • สะพาน Ponte De D.Luis I
 • จัตุรัสลิเบอร์ตี้
ปอร์โต้
ปอร์โต้

เมืองปอร์โต้ (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงถึง “ไวน์ปอร์โต้” ซึ่งเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน์ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและตั้งอยู่ริมแม่น้ำโดรู และเมืองนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้วย นำท่านชมเมืองมรดกโลกปอร์โต้

มหาวิหารแห่งเมืองปอร์โต้
มหาวิหารแห่งเมืองปอร์โต้

มีอีกชื่อว่ามหาวิหารแซ ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองปอร์โต้ มีอายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนี้เป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ที่ 1 บิดาของเจ้าชายเฮนรี่ ผู้บุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง

สะพาน Ponte De D.Luis I
สะพาน Ponte De D.Luis I

เป็นสะพานโค้งโลหะสองชั้นที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำโดรู ซึ่งพาข้ามกันระหว่างเมืองปอร์โตและวิลาโนวาเดอเกอาใน สร้างขึ้นในปี 1881 ตัวสะพานมีลักษณะเป็นฐานสะพานเหล็กโค้งแบบสองชั้นสำหรับพาหนะใช้สัญจรและคนเดิน

จัตุรัสลิเบอร์ตี้
จัตุรัสลิเบอร์ตี้

เป็นจัตุรัสประจำเมืองปอร์โต้ของโปรตุเกส ตั้งอยู่ในเขต Santo Ildefonso จัตุรัสนี้มีต้นกำเนิดในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ในฐานะเป็นแลนมาร์คจุดอ้างอิงในการวางผังเมือง จัตุรัสในตอนแรกถูกจำกัดโดยกำแพงล้อมรอบคล้ายกำแพงยุคกลางซึ่งตอนนี้หายไปหมดแล้ว ปัจจุบันพื้นที่รอบจัตุรัสเต็มไปด้วยธนาคาร โรงแรม อาหารสำนักงาน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางช้อปปิ้งที่ดีแห่งหนึ่ง

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Porto hotel หรือเทียบเท่า Porto Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • โกอิมบรา
โกอิมบรา
โกอิมบรา

เมืองนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำมอนเดโก (Mondego) ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม และได้ถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนในปี ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลที่ 1 แห่งลีออน ได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • แหลมโรกา
 • ลิสบอน
 • มหาวิหารเจอโร นิโม
 • หอคอยเบเล็ง
แหลมโรกา
แหลมโรกา

เป็นแหลมจุดที่ปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป อยู่ในเขตเทศบาลเมืองโปรตุเกสของซินตราใกล้ Azóia ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองลิสบอน แหลมนี้มีแนวหน้าผาสูงกว่า 100 เมตรและตัดเป็นหินผลึกประกอบด้วยหน่วยตะกอนที่ดูแปลกตา ที่นี่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญที่ต้องมาเยือนหากได้มาเที่ยวโปรตุเกส

ลิสบอน
ลิสบอน

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของประเทศ ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย การที่ลิสบอนตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปและติดกับมหาสมุทร จึงได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำกัลฟ์สตรีม ทำให้ลิสบอนเป็นเมืองหลวงที่มีภูมิอากาศอบอุ่นที่สุดในยุโรป

มหาวิหารเจอโร นิโม
มหาวิหารเจอโร นิโม

เป็นวิหารที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดากามา ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก

หอคอยเบเล็ง
หอคอยเบเล็ง

หอคอยนี้ตั้งอยู่ในเขตเบเล็ง กรุงลิสบอน เป็นแลนมาร์คของเมืองที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากที่มาท่องเที่ยวในประเทศโปรตุเกส หอคอยแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1515 เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม รูปแบบของหอคอยเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ ซึ่งแต่ครั้งอดีต หอหอยแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นประภาคาร และป้อมปราการที่คอยปกป้องเขตเบเลม

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Lisbon hotel หรือเทียบเท่า Lisbon Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ซินทรา
 • พระราชวังแห่งชาติเปนา
ซินทรา
ซินทรา

เป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงาม ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง

พระราชวังแห่งชาติเปนา
พระราชวังแห่งชาติเปนา

เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์และแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองลิสบอน หนึ่งในมรดกโลกของยูเนส สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยกษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่สอง มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อน จึงสร้างพระราชวังเหนือยอดเขาเมืองซิงตรา มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามสไตล์ “จิตนิยม” การตกแต่งจะสะท้อนออกมาในงานศิลปะแบบภาพวาด ดนตรี และวรรณกรรม พระเจ้าเฟอร์ดินานต้องการตกแต่งพระราชวังให้คล้ายกับโรงละครโอเปราห์ แต่สถาปัตยกรรมนั้นประกอบด้วยศิลปะในหลายรูปแบบ ทั้งอาคารโดมคล้ายกับสุเหร่าของอิสลาม หอนาฬิกาประจำวัง และสีสันที่ถูกแต่งแต้มขึ้น โดยใช้สีแดงกับสีเหลืองเป็นหลัก

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • บาดาจอซ
บาดาจอซ
บาดาจอซ

เป็นเมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน บาดาจอซเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในระดับหนึ่งเนื่องจากอยู่ติดกับซากเนินปราสาทมัวร์และยังสามารถมองเห็นแม่น้ำกวาเดียนาที่ไหลผ่านระหว่างตัวเนินปราสาทกับป้อมซานกริสโตบัลที่มีการเสริมกำลังอย่างแข็งแกร่งอีกด้วย สถาปัตยกรรมในตัวเมืองเป็นตัวบ่งชี้ประวัติศาสตร์ที่วุ่นวายของเมืองเอง แม้แต่อาสนวิหารบาดาโคซที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1238 ก็ยังมีลักษณะเป็นป้อมปราการ

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Center หรือเทียบเท่า Center หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • โทเลโด
โทเลโด
โทเลโด

เป็นเมืองและเขตเทศบาลหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน โดยเป็นเมืองหลักของจังหวัดโทเลโดและของแคว้นคาสตีล-ลามันชา องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • มหาวิหารโทเลโด้
 • มาดริด
 • พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด
 • ปูเอต้า เดล ซอล
 • นํ้าพุไซเบเลส
มหาวิหารโทเลโด้
มหาวิหารโทเลโด้

เป็นคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่สำคัญของเมืองโทเลโด้ โดยเป็นที่ทำการของอัครสังฆมณฑลประจำเมือง ที่นี่เป็นหนึ่งในสามมหาวิหารกอธิคระดับสูงในศตวรรษที่ 13 ในสเปนในช่วงภายใต้การปกครองของเฟอร์ดินานด์ที่ 3 ที่นี่ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อท้องถิ่นว่า Dives Toletana (หมายถึง The Rich Toledan ที่แปลว่า "โทเลโด้อันรุ่งโรจน์" ในภาษาละติน)

มาดริด
มาดริด

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน กรุงมาดริดเป็นหนึ่งเมืองใหญ่ในยุโรปที่มีจำนวนของต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวต่อประชากรสูงที่สุด และถือได้ว่ายังเป็นเมืองสีเขียวอันดับสองของโลกรองจากโตเกียวอีกด้วย ชาวมาดริดส่วนใหญ่มักจะใช้สวนสาธารณะหรือพื้นที่ธรรมชาติต่างๆ ในการเดินโดยเฉลี่ย 15 นาทีต่อวัน ซึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นไม้และสวนสาธารณะนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16

พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด
พลาซ่ามายอร์กรุงมาดริด

เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ และแหล่งชุมชนเก่ากลางกรุงมาดริด มีอายุราว 300 กว่าปี ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างทหารนโบเลียน กับ ชาวบ้าน และที่แห่งนี้ยังใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมสำคัญๆ เช่น ศาลสอบสวนทางศาสนา ราชาภิเษก แข่งกีฬา จุดขุมนุมทางการเมือง และอื่นๆ

ปูเอต้า เดล ซอล
ปูเอต้า เดล ซอล

ที่นี่เป็นลานกว้างค่อนข้างที่จะคึกคัก เพราะมีผู้คนสันจรเดินทางผ่านไปผ่านมามากมาย จุดสังเกตง่ายๆ เมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็คือ รูปปั้นหมีตะกายต้นสตอว์เบอร์รี่ ซึ่งมักใช้เป็นจุดนัดพบของชุมชนคนเมืองแห่งนี้

นํ้าพุไซเบเลส
นํ้าพุไซเบเลส

ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ๆ กันคือ ที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านประตูชัยอาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Axor feria หรือเทียบเท่า Axor Feria หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • พระราชวังหลวงสเปน
พระราชวังหลวงสเปน
พระราชวังหลวงสเปน

เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง อุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล และมีอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
  เดินทาง
 • ซาราโกซา
ซาราโกซา
ซาราโกซา

เปนเมืองที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหุบเขา ทะเลทราย ป่าหนาทึบ หรือแม้แต่ทุ่งหญ้าและภูเขา ซึ่งสามารถผสมผสานกันระหว่างเมืองและธรรมชาติได้อย่างลงตัว

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Axor feria หรือเทียบเท่า Axor Feria หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์
มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์
มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์

“มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์” หรือที่รู้จักในนาม “ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์” ตามตำนานสมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า อัครสาวกยาคอบหรือเซนต์เจมส์ ในระยะเริ่มแรกนั้นการเผยแพร่พระธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทั่งท่านเห็นพระแม่มารีมาปรากฎเพื่อชักชวนท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้น พระนางปรากฎอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้นเดียวกันกับเสาในซาราโกซ่า ต่อมาคริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
  เดินทาง
 • บาร์เซโลน่า
บาร์เซโลน่า
บาร์เซโลน่า

เป็นเมืองที่มีประชากรคับคั่งเป็นอันดับ 2 ของสเปนและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมดิเตอเรเนียน มีท่าเรือสำคัญและทีมฟุตบอลชื่อดัง

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Eurostars zaragoza หรือเทียบเท่า Eurostars Zaragoza หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย
 • ลาร็อคค่า วิลเลจ เอาท์เลต
โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย
โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย

เป็นโบสถ์คริสต์โรมันคาทอลิกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาร์เซโลนา โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นอาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั้งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร๊จ ถึงกระนั้นองค์การยูเนสโก้ ก็ได้จัดให้เป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก

ลาร็อคค่า วิลเลจ เอาท์เลต
ลาร็อคค่า วิลเลจ เอาท์เลต

เอาท์เลตแบรนด์เนมขนาดใหญ่ใกล้เมืองบาร์เซโลน่า ให้ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, MAxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc.

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า
ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า
ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า

เป็นท่าอากาศยานประจำกรุงบาร์เซโลน่าขอประเทศสเปน ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางกรุงบาร์เซโลน่าประมาณ 12 กิโลเมตร ที่นี่เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน และอันดับ 6 ของทวีปยุโรป

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดูไบ
ท่าอากาศยานดูไบ
ท่าอากาศยานดูไบ

เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่มากที่ตั้งอยู่ในเขตอัลการ์ฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นท่าอากาศยานที่พลุกพล่านที่สุดในโลกจากการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของการบินพาณิชย์และการขนส่งข้ามภูมิภาคต่างๆ ของโลก

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย