แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมันทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ ล่องเรือชมเมืองกีธูร์น บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 13213
ทัวร์ยุโรป - เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
10 วัน 7 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
22 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
จัตุรัสแกรนด์เพลซ
จัตุรัสแกรนด์เพลซ
ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
หมู่บ้านกังหันลมคินเดอร์ไดค์
หมู่บ้านกังหันลมคินเดอร์ไดค์
ปราสาทเบิร์ก
ปราสาทเบิร์ก
ล่องเรือชมเมืองบรูจส์
ล่องเรือชมเมืองบรูจส์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน