ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน ล่าแสงเหนือ พระราชวังเครมลิน บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 13702
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 7 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 79,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
19 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
รถไฟความเร็วสูง Sapsan
รถไฟความเร็วสูง Sapsan
พระราชวังแคทเธอรีน
พระราชวังแคทเธอรีน
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
ขับสโนว์โมบิล
ขับสโนว์โมบิล
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 75 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน