Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนี่
 • ท่าอากาศยานวนูโคโว
 • มอสโคว์
 • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว
 • วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนี่
ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนี่

เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่อยู่ทางใต้ของกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ตั้งอยู่ห่างไปประมาณ 30 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเตหะรานใกล้กับเมือง Robat Karim และ Eslamshahr เที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดให้บริการที่นี่ จึงเป็นท่าอากาศยานที่สำคัญในฐานะเป็นเสมือนประตูทางเข้า-ออกหลักของประเทศอิหร่าน

ท่าอากาศยานวนูโคโว
ท่าอากาศยานวนูโคโว

เป็นท่าอากาศยานรันเวย์คู่ที่ตั้งอยู่ในเขตวนูโคโว ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโคว์ ที่นี่เป็นหนึ่งในสี่สนามบินหลักที่ให้บริการกรุงมอสโคว์

มอสโคว์
มอสโคว์

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป[ต้องการอ้างอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย

หมู่บ้านโคโลเมนสโคว
หมู่บ้านโคโลเมนสโคว

ที่นี่ตั้งอยู่หลายกิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของใจกลางกรุงมอสโคว เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์ของรัสเซียมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 vpjk'เช่นพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ที่ตรงนี้สามารถเห็นวิวอันสวยงามของแม่น้ำ Moskva ได้

วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์

วิหารนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
  เดินทาง
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • ถนนอารบัต
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรง ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโคว์มีถึง 11 สาย 156 สถานี ด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

ถนนอารบัต
ถนนอารบัต

เป็นถนนเส้นเก่าแก่เส้นหนึ่งของกรุงมอสโคว์ ถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในประวัติเมืองมอสโคว์ บันทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยกษัตริย์อีวานจอมโหด ถนนสายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ ถนนอารบัตเป็นที่ย่านพักของเกิดมีชนชั้นใหม่ นั่นก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ กระทั่งปี 1985 ถนนอารบัตได้กลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนที่ใครๆ ก็รู้จักและคึกคักที่สุด เพราะเป็นแหล่งชุมนุมศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร และอื่นๆ

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
โรงแรมและที่พัก
Intourist kolomenskoe hotel, moscow หรือเทียบเท่า Intourist Kolomenskoe Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ซากอร์ส
 • โบสถ์อัสสัมชัญซาร์กอร์ส
 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี
ซากอร์ส
ซากอร์ส

เป็นเมืองและศูนย์กลางการปกครองของเขต Sergiyevo-Posadsky ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงมอสโคว์ ซากอร์สเป็นเมืองที่โดดเด่นในเรื่องอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของ 1 ใน 4 อาคารทางด้านศาสนาที่สำคัญที่สุดในรัสเซีย

โบสถ์อัสสัมชัญซาร์กอร์ส
โบสถ์อัสสัมชัญซาร์กอร์ส

เป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมืองซาร์กอร์ส มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี 1559-1585 โดยสร้างเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด และมีหอระฆังที่สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ด้วยความต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่า

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

บ่อน้ำนี้มีเรื่องเล่ามาว่า มีชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์ แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ หลังจานำน้ำมาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิของบ่อน้ำทำให้ชายตาบอดมองเห็นได้ น้ำในบ่อนี้ซึมเองตามธรรมชาติ ทางโบสถ์ก็ได้ทำการสร้าเชื่อมบ่อกับซุ้มน้ำ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการน้ำนำกลับบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล

โบสถ์โฮลีทรินิตี
โบสถ์โฮลีทรินิตี

เป็นโบสถ์แรกของเมืองซาร์กอร์ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนักบุญเซอร์เจียสอยู่ภายใน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
  เดินทาง
 • ตลาดอิสไมโลโว่
ตลาดอิสไมโลโว่
ตลาดอิสไมโลโว่

เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อำพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
โรงแรมและที่พัก
Holiday inn hotel seligerskaya, moscow หรือเทียบเท่า Holiday Inn Hotel Seligerskaya, Moscow หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • พระราชวังเครมลิน
 • โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล
 • ระฆังพระเจ้าซาร์
 • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน

ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สร้างอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสควา ภายในมีพระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์กษัตริย์แห่งราชวงศ์รัสเซีย

โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล
โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล

เป็นคริสตจักร ออร์โธดอก ตั้งอยู่ในวิหารสแควร์ของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูกสร้างขึ้นระหว่างคศ. 1505 และ 1508 ภายใต้การดูแล ของ สถาปนิกชาวอิตาเลียน

ระฆังพระเจ้าซาร์
ระฆังพระเจ้าซาร์

ระฆังพระเจ้าซาร์ได้ชื่อว่าเป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักมากกว่า 200 ตัน ซาร์อเลกซิสทรงรับสั่งให้สร้างแล้วแขวนบนหอคอย แต่เมื่อปี1701 ไฟไหม้หอคอย ระฆังจึงตกแตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งให้นำเศษซากระฆังที่แตกให้มาหล่อใหม่เป็นครั้งที่สองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหล่อ เทน้ำเย็นบนระฆังร้อน ทำให้เกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน

ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์

เป็นปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 โดยพระเจ้าอีวานได้ให้ Andrey Shchokov ซึ่งมีอาชีพเป็นช่างหล่อที่เก่งที่สุดในยุคนั้น ทำการออกแบบอาวุธชนิดนี้ โดยให้ออกแบบปืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

ที่นี่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้าค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น อาวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
  เดินทาง
 • จัตุรัสแดง
 • วิหารเซนต์บาซิล
 • หอนาฬิกาซาวิเออร์
 • อนุสรณ์สถานเลนิน
 • ห้างกุม
 • สวนซายาร์ดเย
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือได้ว่าเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโกและทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสำคัญทุกสายจะวิ่งตรงออกจากจัตุรัสแดงแห่งนี้ ชื่อจัตุรัสแดงมักเข้าใจผิดว่า คำว่า แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต์ หรือสีของอิฐในบริเวณนั้นที่เป็นสีแดง แต่แท้จริงแล้วชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคำว่า ซึ่งในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม

วิหารเซนต์บาซิล
วิหารเซนต์บาซิล

เป็นวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่น จึงสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หอนาฬิกาซาวิเออร์
หอนาฬิกาซาวิเออร์

หอนี้ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา มียอดเป็นนาฬิกาที่เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน มีลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ว่ากันว่าเมื่อก่อนนี้นาฬิกาเรือนนี้เดินไม่ค่อยจะตรงเท่าไรนัก แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงจนนาฬิกาบนป้อมนี้ถูกใช้เป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

อนุสรณ์สถานเลนิน
อนุสรณ์สถานเลนิน

เป็นอนุสรณ์ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสหน้าวังเครมลิน นับว่าเลนินเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสต์ได้เปลี่ยนชื่อเมืองสำคัญคือนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มาเป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา แต่ได้กลับมาใช้ชื่อเดิมอีกหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

ห้างกุม
ห้างกุม

ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก มีสินค้าอย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน

สวนซายาร์ดเย
สวนซายาร์ดเย

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโคว อยู่ติดกับจัตุรัสแดง สวนสาธารณะแห่งนี้แม้จะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่ผ่านมานี้เอง แต่ความน่าสนใจก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไฮไลท์อื่นๆ เลย ด้วยพื้นที่กว้างถึง 78,000 ตารางเมตรที่ออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีด้วยการจัดธีมเป็นสภาพภูมิอากาศแบบต่างๆ

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Holiday inn hotel seligerskaya, moscow หรือเทียบเท่า Holiday Inn Hotel Seligerskaya, Moscow หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
 • พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์
สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)

มีอีกชื่อเรียกว่าเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์

พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์
พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์

พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมันจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1960 ที่เป็นยุคที่มนุษยชาติกำลังสนใจในเรื่องของท้องฟ้า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทำให้พวกเขาเเละอเมริกันต้องขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อพิชิตอวกาศให้ได้ เเละรัสเซียก็นับว่ามีความโดดเด่นเเละสำเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็ว่าได้ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นถูกจัดเเสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เเห่งนี้ที่ใครมาเที่ยวชมเเล้วจะต้องประทับใจอย่างเเน่นอน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
  เดินทาง
 • โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
 • ห้างยูโรเปียนมอลล์
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม

โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดยนักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่นี้นำความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ำอิสตรา เป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม

ห้างยูโรเปียนมอลล์
ห้างยูโรเปียนมอลล์

ที่นี่เป็นหนึ่งในห้างที่ถือว่าใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในเมืองมอสโคว์ ตัวอาคารมีทั้งหมด 8 ชั้น ท่านสามารถใช้เวลาในการช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ ภายด้านในมีร้านค้ากว่า 400 ชอร์ปที่เป็นตัวแทนแบรนด์ยอดนิยม นอกจากร้านค้าชอปปิ้งยังมี ซุปเปอร์มาร์เก็ต'Perekrestok' ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง โซนเพื่อความงาม สตูดิโออาบแดด ร้านทำเล็บลานไอซ์เสกต และอื่นๆ มากมาย

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
โรงแรมและที่พัก
Intourist kolomenskoe hotel , moscow หรือเทียบเท่า Intourist Kolomenskoe Hotel , Moscow หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • อิสระเที่ยวมอสโคว์
อิสระเที่ยวมอสโคว์
อิสระเที่ยวมอสโคว์

อิสระท่องเที่ยว เดินเล่น พักผ่อนในมอสโคว์กันได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Intourist kolomenskoe hotel, moscow หรือเทียบเท่า Intourist Kolomenskoe Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานวนูโคโว
ท่าอากาศยานวนูโคโว
ท่าอากาศยานวนูโคโว

เป็นท่าอากาศยานรันเวย์คู่ที่ตั้งอยู่ในเขตวนูโคโว ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโคว์ ที่นี่เป็นหนึ่งในสี่สนามบินหลักที่ให้บริการกรุงมอสโคว์

กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนี่
ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนี่
ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนี่

เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่อยู่ทางใต้ของกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ตั้งอยู่ห่างไปประมาณ 30 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเตหะรานใกล้กับเมือง Robat Karim และ Eslamshahr เที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดให้บริการที่นี่ จึงเป็นท่าอากาศยานที่สำคัญในฐานะเป็นเสมือนประตูทางเข้า-ออกหลักของประเทศอิหร่าน

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย