Tourkrub Logo
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ฮานอย
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานนอยไบ

เป็นท่าอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งถูกเปิดใช้(ตึกนานาชาติ) เมื่อต้นปี 2558 และอยู่ห่างออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ฮานอย
ฮานอย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมี และงานหัตถกรรม

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ซาปา
 • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
 • โบสถ์หินซาปา
 • ตลาด LOVE MARKET
ซาปา
ซาปา

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยู่ห่างไปประมาณ 400 กิโลเมตรจากเมืองฮานอย เมืองนี้มีธรรมชาติที่สวยงาม แต่วิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองนั้นเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวยิ่งกว่าสิ่งใด

หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต

เป็นหมู่บ้านชาวเขาที่มีชื่อเสียงของซาปา ตั้งอยู่ที่เชิงเขา Muong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปเพียง 3 กิโลเมตร หมู่บ้านนี้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ Dzao หลายเผ่ามารวมกันจากพื้นที่ภูเขาอื่นๆ ในเวียดนามเหนือ พวกเขาเริ่มปลูกข้าวและข้าวโพดในภูมิภาคเช่นเดียวกับการทอผ้าและงานหัตกรรมต่างๆ ที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนมาร์คที่พลาดไม่ได้หากได้มาเยือนซาปา

โบสถ์หินซาปา
โบสถ์หินซาปา

เป็นโบสถ์ประจำเมืองซาปา ที่ทั้งหลังถูกสร้างจากหิน เมื่อปี คส1895 โดยชาวฝรั่งเศสที่เคยมาประจำอยู่ มีหอระฆัง ที่ห้อยระฆังขนาดครึ่งตันไว้ ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีทางศาสนาแห่งเมือง

ตลาด LOVE MARKET
ตลาด LOVE MARKET

เป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสินค้าท้องถิ่น และบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
North star sapa / sunny mountain หรือเทียบเท่า North Star Sapa / Sunny Mountain หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ภูเขาฮามรอง
 • น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
ภูเขาฮามรอง
ภูเขาฮามรอง

เป็นภูเขาประจำเมืองซาปา ซึ่งเคยถูกโวตให้เป็น 1 ใน 8 สถานที่ที่สวยที่สุดในโลกเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดิน หนึ่งในจุดเด่นของเขาลูกนี้คือ "สวนหิน" ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่กลับงดงามเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่ง

น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)

เป็นน้ำตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ อยู่บริเวณริมถนนมีความสูงกว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้างความสวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมายืนถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก เป็นน้ำตกของภูหามโรง ซื้อมีความสูงมากกว่า100เมตร น้ำตกลงมาตามทางซึ่งแยกน้ำเป็นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของเวียดนาม

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ...ชาบูแซลม่อน
  เดินทาง
 • รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
 • กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
 • เขาฟานซีปัน
รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
รถรางสายภูเขาฟานซีปัน

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ โดยการนั่งรถไฟสู่สถานีฟานซิปัน โดยระหว่างทางนั้นท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอันงดงามของสองข้างทาง และวิวทิวทัศน์ของทางรถไฟเลียบเขาตามแนวที่ราบสูง ที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าเดินทางขึ้นสู่ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร ระหว่าทางขึ้นจะได้เห็นวิวของเมืองซาปาและแนวเทือกเขาสูงอันสวยงามจากมุมสูง

เขาฟานซีปัน
เขาฟานซีปัน

เป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนาม ด้วยความสูงกว่า 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บนทิวเขาฮหว่างเลียนเซิน ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ในประเทศเวียดนาม ที่นี่ได้รับฉายาว่า "หลังคาแห่งอินโดจีน"

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
North star sapa / sunny mountain หรือเทียบเท่า North Star Sapa / Sunny Mountain หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ตลาดก๊อกเหลียว
ตลาดก๊อกเหลียว
ตลาดก๊อกเหลียว

เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลาวไก ซึ่งมีสินค้ามากมายของทั้งเวียดนามและจีน ตั้งแต่ของที่ระลึกจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • นิงห์บิงห์
นิงห์บิงห์
นิงห์บิงห์

เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือฮาลองบก เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ที่มีทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึกเดียนเบียนฟู

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Hoa lu hotel / royal hotel / yen nhi hotel หรือเทียบเท่า Hoa Lu Hotel / Royal Hotel / Yen Nhi Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน
แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน
แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน

เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวล่องเรือในถ้ำ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ซึ่งรวมตามก๊ก-บิ๊กด่ง เมืองฮวาลือ (Hoa Lu) และวัดบ๊ายดิ๊ญ (Bai Dinh Temple) รายล้อมไปด้วยภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน รวมไปถึงแม่น้ำหลายสายที่ไหลลัดเลาะไปมา และบางส่วนก็จมอยู่ใต้น้ำ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ตลาดเมืองนิงห์บิงห์
 • วัดไบ่ดิงห์
ตลาดเมืองนิงห์บิงห์
ตลาดเมืองนิงห์บิงห์

เป็นย่านช้อปปิ้งในตัวเมืองนิงห์บิงห์ มีสินค้า อาหาร และของฝากต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อ

วัดไบ่ดิงห์
วัดไบ่ดิงห์

วัดไบ่ดิงห์ Bai Dinh เป็นวัดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม หรืออาจบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเซียนี้ก็เป็นได้ วัดไบ่ดิงห์ เป็นศูนย์รวมชาวพุทธจากทุกภูมิภาคมารวมกัน วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่า วัดนี้มีประวัติอันยาวนาน มีชื่อเสียง และเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายช่วงอายุคน วัดไบ่ดิงห์ Bai Dinh เป็นวัดศูนย์รวมทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมที่มีความซับซ้อนของวัดทางพุทธศาสนา ที่อยู่บนภูเขาใน อำเภอGia Vien จังหวัด Ninh Binh ประเทศเวียดนาม ประกอบไปด้วยวัดเก่าแก่ที่เป็นต้นฉบับและเป็นวัดขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่ มันเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนที่ใหญ่ที่สุดของวัดทางพุทธศาสนาในเวียดนามและได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้แสวงบุญชาวพุทธจากทั่วเวียดนาม

เย็น
รับประทานอาหาร
รถทัวร์ ขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนาม)