แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ลี่เจียง + หลายเมือง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ลี่เจียง + หลายเมืองทั้งหมด

ทัวร์จีน ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ บิน Lucky Air

เน้นธรรมชาติ
รหัส 14095
ทัวร์จีน - ลี่เจียง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
Lucky Air
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
เมืองโบราณแชงกรีล่า
เมืองโบราณแชงกรีล่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 2200 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)