แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เยอรมัน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เยอรมันทั้งหมด

ทัวร์เยอรมัน แฟรงค์เฟิร์ต 11 วัน 8 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ การ์มิซพาเท่นเคียร์เค่น บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 14660
ทัวร์เยอรมัน - เยอรมัน
11 วัน 8 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
25 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
8 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
จัตุรัสโรเมอร์
จัตุรัสโรเมอร์
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น
การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น
ล่องเรือแม่น้ำไรน์
ล่องเรือแม่น้ำไรน์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1100 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน