Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
 • ย่างกุ้ง
 • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 • เจดีย์งาทัตจี
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
ท่าอากาศยานมิงกาลาดง

เป็นท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งห่างจากเมืองย่างกุ้งไป 15 กิโลเมตร ที่นี่เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นท่าอากาศยานหลักของเมืองย่างกุ้ง

ย่างกุ้ง
ย่างกุ้ง

เป็นเมืองหลวงของเขตย่างกุ้ง โดยเป็นเมืองหลวงของพม่าจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาลทหารย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพม่า ที่นี่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของพม่า ทั้งยังเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองเศรษฐกิจยุคอาณานิคม

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เจดีย์งาทัตจี
เจดีย์งาทัตจี

เจดีย์นี้ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆพระตาหวานเป็นอีกวัดที่น่าสนใจ ความน่าสนใจของเจดีย์นี้คือพระพุธรูปองค์ใหญ่มีความสูงประมาณตึกห้าขั้น ทรงเครื่องกษัตริย์ เป็นพระที่สวยแปลกดูอลังการ จากหน้าพระไปทางขวาด้านข้างนี้จะมีรูปพระพุทธประวัติที่เป็นภาพวาด และปูนปั้นลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • เจดีย์โกทัตจี
 • เจดีย์ชเวโพนพวิน
 • เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โกทัตจี
เจดีย์โกทัตจี

เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนถนน Bargayar ของเมืองย่างกุ้ง ในเจดีย์มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่อีกองค์หนึ่งในย่างกุ้งชื่อโกทัตจี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง ที่ปากทางเข้าห้องโถงของเจดีย์นั้นมีรูปปั้นกบกับงู ซึ่งตามตำนานเก่าพม่านั้นเล่าว่ากบกินงูหมายถึงชัยชนะ

เจดีย์ชเวโพนพวิน
เจดีย์ชเวโพนพวิน

เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่บริเวณถนน Yay Gyaw ในเมืองย่างกุ้ง พื้นผิวของเจดีย์ปกคลุมด้วยทองคำ มีการออกแบบที่งดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เช่นเดียวกับวัดทางพุทธศาสนาอื่นๆ เป็นสถานที่สำคัญในการนมัสการสำหรับคนในท้องถิ่น ที่นี่ยังเป็นจุดศูนย์รวมหมอดูของเมืองย่างกุ้งจนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร์ในเมืองย่างกุ้งไป

เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น หนังสือ Guinness Book of Records ได้จัดให้พระเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับสุกี้หม้อไฟและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด
โรงแรมและที่พัก
Summit parkview hotel หรือเทียบเท่า Summit Parkview Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • เจดีย์โบตะทาวน์
 • พระพุทธรูปทองคำ
 • เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
 • เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ)
 • วัดพระบารมี
 • เจดีย์ไจ๊กะส่าน
เจดีย์โบตะทาวน์
เจดีย์โบตะทาวน์

เป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์แห่งนี้ ก่อนองค์พระเจดีย์ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนเดินเข้าไปภายในได้ ด้านฝาผนังใต้ฐานพระเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายองค์พระเจดีย์มาจัดแสดงไว้

พระพุทธรูปทองคำ
พระพุทธรูปทองคำ

พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว้

เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ)
เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ)

เป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ตามความเชื่อนั้น เวลาที่จะขอพรกับท่าน จะต้องกระซิบ มีคนได้รับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมาแก้บน และบอกต่อกัน จนรายการไหว้เทพกระซิบถูกบรรจุเข้าไปในรายการทัวร์ไทยทุกบริษัท

วัดพระบารมี
วัดพระบารมี

เป็นวัดที่เก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนามาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ

เจดีย์ไจ๊กะส่าน
เจดีย์ไจ๊กะส่าน

ตั้งอยู่เมืองย่างกุ้ง สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริย์ตีรี่ตำมาดอก้าแห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เส้นและพระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์ เป็นชื่อภาษามอญว่า “ไจ๊ อะแส่น” ไจ๊ แปลว่า พระธาตุ อะแส่น แปลว่า พระอรหันต์ แปลรวม “พระธาตุสร้างในการนำของพระอรหันต์”

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ เมนู เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร
  เดินทาง
 • ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสก๊อต)
 • วัดแม่ละมุ
 • ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสก๊อต)
ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสก๊อต)

เป็นตลาดใหญ่และน่าเที่ยวที่สุดในกรุงย่างกุ้ง เดิมคือ “สก๊อตมาร์เก็ต” สร้างโดยชาวสก็อต ตลาดนี้ถือเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าซึ่งตลาดแห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากญาติมิตรได้นานาชนิด

วัดแม่ละมุ
วัดแม่ละมุ

วัดนี้ตั้งอยู่ริมถนนหลวง Thudhamma ตรงบริเวณชานเมืองที่มีพื้นที่กว้างขวาง ตั้งชื่อตามผู้บริจาคเงินและที่ดินให้เกิดวัดนี้คือแม่ละมุ (Mae Lamu) โดยวัดนี้มีชื่อเสียงในภาพเขียนขนาดยักษ์ที่แสดงถึงชีวิตของพระพุทธเจ้า รูปปั้นเกี่ยวกับเรื่องเล่า และตำนานทางศาสนาที่น่าสนใจมากมาย

ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
ท่าอากาศยานมิงกาลาดง

เป็นท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งห่างจากเมืองย่างกุ้งไป 15 กิโลเมตร ที่นี่เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นท่าอากาศยานหลักของเมืองย่างกุ้ง

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย