แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มอสโคว์ ซาร์กอร์สทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ชาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน วิหารเซนต์บาซิล โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม Zaryadye Park บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 15005
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
5 วัน 3 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
วิหารเซนต์บาซิล
วิหารเซนต์บาซิล
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน
สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
สวนซายาร์ดเย
สวนซายาร์ดเย
พระราชวังซาริซิน่า
พระราชวังซาริซิน่า
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน