Tourkrub Logo
เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานอิสตันบูล
 • ท่าอากาศยานทบิลิซี
 • ทบิลิซี
 • ป้อมอันนานูรี
 • อ่างเก็บน้ำซินวาลี
ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานอิสตันบูล

เป็นท่าอากาศยานประจำประเทศตุรกี อยู่ห่างจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสนามบินพลเรือนในเวลาต่อมา เดิมมีชื่อว่าท่าอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานอิสตันบูลอตาเติร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

ท่าอากาศยานทบิลิซี
ท่าอากาศยานทบิลิซี

เป็นท่าอากาศยานหลักประจำประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต์ เพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างสหภาพโซเวียตกับดินแดนห่างไกลอื่นๆ หลังโซเวียตล่มสลายที่นี่ได้กลายเป็นท่าอากาศยานประจำประเทศจอร์เจียไป

ทบิลิซี
ทบิลิซี

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย เป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงที่มีเสน่ห์ประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ำมากมายพร้อมกับมีทำเลที่ดีในการปกครอง ทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองหลวงของจอร์เจียในที่สุด

ป้อมอันนานูรี
ป้อมอันนานูรี

เป็นป้อมปราการอันเก่าแก่ที่มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี สันนิษฐานว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 หลังกำแพงโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่หลังกำแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามจากมุมสูงของป้อมปราการนี้

อ่างเก็บน้ำซินวาลี
อ่างเก็บน้ำซินวาลี

เป็นอ่างเก็บแม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แม่น้ำ Aragvi มีจุดประสงค์หลักในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ เปิดให้บริการในปี 1986 เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ด้วยลักษณะบรรยากาศของทะเลสาบสีฟ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์กับพื้นที่ธรรมชาติรอบด้าน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง
  เดินทาง
 • คาซเบกี้ (สเตพานมินด้า)
 • นั่งรถ 4WD สู่โบสถ์เกอร์เกตี้
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • กูดาอูรี
คาซเบกี้ (สเตพานมินด้า)
คาซเบกี้ (สเตพานมินด้า)

เมืองนี้มีอีกชื่อท้องถิ่นว่าสเตพานมินด้า (Stepantsminda) ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาคอเคซัส ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจีย บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร เป็นเมืองที่มีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองบนธรรมชาติที่ราบสูงที่เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยว

นั่งรถ 4WD สู่โบสถ์เกอร์เกตี้
นั่งรถ 4WD สู่โบสถ์เกอร์เกตี้

นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่โบสถ์เกอร์เกตี้ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในดินแดนเทือกเขาคอเคซัส ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดอย่างยิ่งหากได้มาเยือนประเทศจอร์เจียนี้

โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้

โบสถ์นี้อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำ Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยตั้งโดดเดี่ยวบนยอดเขาสูงชันที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันกว้างใหญ่สุดสวยงาม การเข้าถึงโบสถ์นี้ก่อนหน้านี้จะต้องเดินเขาขึ้นไปซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง กระทั่งในธันวาคม 2018 มีการทำถนนลาดยางขึ้นไป ให้พาหนะอย่างรถยนต์สามารถเข้าถึงได้ในเวลาไม่กี่นาที

กูดาอูรี
กูดาอูรี

เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ส่วนในช่วงปกติที่นี่ก็มีธรรมชาติของที่ราบสูงอันสวยงาม

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง
โรงแรมและที่พัก
Gudari inn hotel, gudauri หรือเทียบเท่า Gudari Inn Hotel, Gudauri หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
 • มิสเคต้า
 • มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปีของสนธิสัญญาจอร์เจียวิกและมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย ตั้งอยู่บนทางหลวงทหารจอร์เจียระหว่างเมืองสกีรีสอร์ทของ Gudauri และ Jvari pass มีลักษณะเป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีตเสริม จากตรงนี้สามารถมองเห็นวิว Devil's Valley ของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างงดงาม

มิสเคต้า
มิสเคต้า

เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐจอร์เจีย ตั้งอยู่ประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนือของทบิลิซีที่จุดบรรจบของแม่น้ำ Mtkvari และ Aragvi เนื่องจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมหลายแห่งที่อยู่ในเมืองนี้ จึงถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

เป็นมหาวิหารคริสเตียนนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิสเคต้า ถูกสร้างขึ้นประมาณราวศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจอร์เจียชื่อ Arsukisdze ซึ่งถือผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งของยุคกลาง เป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์เมื่ออดีต

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง
  เดินทาง
 • มหาวิหารจวารี
 • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
มหาวิหารจวารี
มหาวิหารจวารี

เป็นอารามจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในเมืองมิสเคต้า อีกหนึ่งสถานที่มรดกโลกจากยูเนสโก้ ตั้งอยู่บนยอดเขาหินที่จุดบรรจบของแม่น้ำ Mtkvari และ Aragvi ที่สามารถมองเห็นวิวเมืองมิสเคต้าจากมุมสูงได้อย่างสวยงาม ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณศตวรรษที่ 6 โดยกษัตริย์ Mirian ที่สามแห่งอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเฮเลนนิสติกกับเซซาเนี่ยนที่สวยงาม

อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเสาหินขนาดใหญ่อันน่าตื่นตาตื่นใจ สร้างขึ้นโดย Zurab Tsereteli นักประติมากรชาวจอร์เจียในปี 1985 ประกอบด้วยเสาหิน 16 แท่ง แต่ละเสาสูงประมาณ 35 เมตร โดยเสาหินขนาดใหญ่นี้มีคอลัมน์อยู่บนเนินเขาซึ่งตัวเสาหินได้บันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียที่เขียนด้วยอักษรจอร์เจียนพร้อมด้วยภาพแกะสลัก ส่วนบนของรูปปั้นนั้นมีกษัตริย์และราชินีแห่งจอร์เจีย ส่วนล่างแสดงถึงชีวิตของพระคริสต์ สิ่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งที่สุดในประเทศจอร์เจีย

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
โรงแรมและที่พัก
Best western city centre hotel, tbilisi หรือเทียบเท่า Best Western City Centre Hotel, Tbilisi หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ซิกนากี
 • กำแพงเมืองซิกนากี
ซิกนากี
ซิกนากี

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคฝั่งตะวันออกสุดของประเทศจอร์เจีย เป็นหนึ่งในเมืองที่เล็กที่สุดของจอร์เจีย ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเนื่องจากที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคปลูกไวน์ของจอร์เจีย เช่นเดียวกับภูมิทัศน์ที่งดงามของหุบเขาอลาซานนีและเทือกเขาคอเคซัสที่อยู่ห่างออกไป

กำแพงเมืองซิกนากี
กำแพงเมืองซิกนากี

เมืองซิกนากีมีกำแพงล้อมรอบด้วยป้อมปราการสมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกำแพงที่ยาวที่สุดในประเทศจอร์เจีย ตัวกำแพงมีหอคอยมากกว่า 20 หลัง ทุกหลังตั้งชื่อตามถนนที่ผ่านแต่ละประตู บนกำแพงสามารถเดินเล่นชมวิวเบื้องล่างอันกว้างใหญ่และหุบเขาอลาซานนีอันงดงามได้

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง
  เดินทาง
 • ควาเรลี
 • ชิมไวน์
 • ทบิลิซี
ควาเรลี
ควาเรลี

เป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือตรงบริเวณหุบเขาอลาซานนีที่จุดใกล้ๆ กับเทือกเขาคอเคซัส เมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นแหล่งผลิตไวน์แดงคุณภาพชั้นเยี่ยมแห่งหนึ่งของประเทศ

ชิมไวน์
ชิมไวน์

ให้ท่านได้ชิมไวน์รสดี

ทบิลิซี
ทบิลิซี

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย เป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงที่มีเสน่ห์ประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ำมากมายพร้อมกับมีทำเลที่ดีในการปกครอง ทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองหลวงของจอร์เจียในที่สุด

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง
โรงแรมและที่พัก
Best western city centre hotel, tbilisi หรือเทียบเท่า Best Western City Centre Hotel, Tbilisi หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
 • กระเช้าขึ้นป้อมนาริคาล่า
 • ป้อมนาริคาล่า
 • โรงอาบน้ำอะบานู อุบานิ
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

เป็นมหาวิหารคาทอลิกของคริสต์นิกายจอร์เจียนออโธด็อกซ์ (สาขาหนึ่งของอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์) ตั้งอยู่บน Elia Hill ซึ่งตั้งอยู่เหนือฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Kura ในทบิลิซี เมืองหลวงของรัฐจอร์เจีย ที่นี่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และ 2004 ในสไตล์จอร์เจียนโบราณ เป็นมหาวิหารอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามของโลกและเป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กระเช้าขึ้นป้อมนาริคาล่า
กระเช้าขึ้นป้อมนาริคาล่า

เป็นกระเช้าที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปยังป้อมนาริคาล่า ป้อมปราการโบราณประจำเมืองหลวง ระหว่างทางจะได้ชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า

เป็นป้อมปราการโบราณขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอร์เจียและแม่น้ำ Mtkvari อันงดงาม ป้อมปราการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 4 และเป็นป้อมปราการแบบเปอร์เซีย มีการขยายอย่างกว้างขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษที่ 7 ตัวป้อมปราการประกอบด้วยสองส่วนที่มีกำแพงล้อมรอบบนเนินเขาสูงชัน ที่นี่เป็นสถานที่โบราณที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองทบิลิซี

โรงอาบน้ำอะบานู อุบานิ
โรงอาบน้ำอะบานู อุบานิ

เป็นหนึ่งในโรงอาบน้ำเก่าแก่ที่รู้จักกันมากที่สุดในทลิบิซี มีชื่อเสียงในเรื่องหลังคาโดมอิฐของโรงอาบน้ำใต้ดินที่โดดเด่น ภายในมีลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี ซึ่งตัวเมืองบิลิซีนั้นได้รับชื่อจากน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ไหลเวียนอยู่ภายใต้ส่วนนี้ของเมือง ดังนั้นอ่างอาบน้ำเหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์พื้นที่นี้

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารไทย
  เดินทาง
 • ถนนคนเดินชาเดอนี่
 • ท่าอากาศยานทบิลิซี
ถนนคนเดินชาเดอนี่
ถนนคนเดินชาเดอนี่

เป็นถนนคนเดินเล็กๆ ที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของชีวิตทางวัฒนธรรมและสังคมของเมืองทบิลิซี ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและชาวเมืองด้วยมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ ชื่อของถนนตั้งชื่อตามนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อ Jean Chardin ซึ่งเขาเป็นพ่อค้าอัญมณีในศตวรรษที่ 17 ที่เป็นที่รักของชาวจอร์เจียในยุคนั้น ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านแกลเลอรี่ ร้านกาแฟนั่งชิลล์ และร้านของฝากต่างๆ

ท่าอากาศยานทบิลิซี
ท่าอากาศยานทบิลิซี

เป็นท่าอากาศยานหลักประจำประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต์ เพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างสหภาพโซเวียตกับดินแดนห่างไกลอื่นๆ หลังโซเวียตล่มสลายที่นี่ได้กลายเป็นท่าอากาศยานประจำประเทศจอร์เจียไป

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานอิสตันบูล

เป็นท่าอากาศยานประจำประเทศตุรกี อยู่ห่างจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสนามบินพลเรือนในเวลาต่อมา เดิมมีชื่อว่าท่าอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานอิสตันบูลอตาเติร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย