ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง บิน Mahan Air

ทั่วไป
รหัส 15359
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
6 วัน 3 คืน
Mahan Air
Mahan Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน
สวน VDNKH
สวน VDNKH
โบสถ์อัสสัมชัญซาร์กอร์ส
โบสถ์อัสสัมชัญซาร์กอร์ส
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 54 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
2.4 / 5
แย่
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
3.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
2.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
3.0
คุณภาพที่พัก
1.0
ดูแลเอาใจใส่
3.0

Hotel is not good much. TL didnt prepared many and not inform us about that.