ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน สวนสนุกเลโก้แลนด์ มัสยิดสีชมพู สุเหร่าสีน้ำเงิน บิน MALAYSIA AIRLINES

เน้นสวนสนุก
รหัส 15395
ทัวร์มาเลเซีย - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
3 วัน 2 คืน
ม.ค.
MALAYSIA AIRLINES
MALAYSIA AIRLINES
เริ่มต้น 11,999
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สุเหร่าสีน้ำเงิน (มัสยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิส ชาห์)
สุเหร่าสีน้ำเงิน (มัสยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิส ชาห์)
พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า
พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า
มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)
มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)
สวนสนุกเลโก้แลนด์
สวนสนุกเลโก้แลนด์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน