Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดูไบ
 • ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์
 • ปารีส
ท่าอากาศยานดูไบ
ท่าอากาศยานดูไบ

เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่มากที่ตั้งอยู่ในเขตอัลการ์ฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นท่าอากาศยานที่พลุกพล่านที่สุดในโลกจากการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของการบินพาณิชย์และการขนส่งข้ามภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์
ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์

หรือเรียกโดยทั่วไปว่า ท่าอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยู่ที่เขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู่ห่างจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตูสำคัญในการเดินทางเข้าออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินแอร์ฟรานซ์ด้วย

ปารีส
ปารีส

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2 พันปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้
  เดินทาง
 • จัตุรัสทรอคาเดโร
 • หอไอเฟล
 • ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 • ประตูชัยนโปเลียน
 • ถนนชองเอลิเซ่
จัตุรัสทรอคาเดโร
จัตุรัสทรอคาเดโร

เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวและถ่ายรูปร่วมกับหอไอเฟล ซึ่งสามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลได้ทั้งหมดอย่างชัดเจน จัตุรัสนี้ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่14 เป็นจุดสำคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจรอบๆ ได้อย่างเพลิดเพลินใจและยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมด้วย

หอไอเฟล
หอไอเฟล

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยู่ที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส หอคอยแห่งนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์

ล่องเรือในแม่น้ำแซนน์ ที่เป็นแม่น้ำสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสูงสุดแห่งหนึ่งในกรุงปารีสอีกด้วย

ประตูชัยนโปเลียน
ประตูชัยนโปเลียน

เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม จัตุรัสแห่งดวงดาว อยู่ทางทิศตะวันตกของชองป์-เซลิเซ่ส์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย

ถนนชองเอลิเซ่
ถนนชองเอลิเซ่

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส และเป็นย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา ซึ่งถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในปารีส สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม ถนนสายใหญ่เส้นนี้มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องไปทั่วโลก เป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่สำหรับช้อปปิ้งและชมผู้คนเดินผ่านไปมา ด้วยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Ibis paris porte de bercy หรือเทียบเท่า Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • มหาวิหารซาเครเกอร์
 • มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส
มหาวิหารซาเครเกอร์
มหาวิหารซาเครเกอร์

เป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ บนยอดเขามงมาทร์ที่สูงที่สุดในปารีส ถูกสร้างเพื่ออุทิศให้แด่พระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดับอยู่ที่ด้านหน้าของซุ้มประตูด้วย

มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส
มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส

เป็นมหาวิหารที่มีอายุมากกว่า 800 ปี มีสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
  เดินทาง
 • พิพิธภัณฑ์ลุฟว์
 • ร้านเบนลักซ์
 • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
พิพิธภัณฑ์ลุฟว์
พิพิธภัณฑ์ลุฟว์

เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นพระราชวังหลวงมาก่อน ภายในจัดแสดงศิลปะที่มีคุณค่าระดับโลกมากมาย เช่น ภาพเขียนโมนาลิซ่า ผลงานของต่าง ๆ ของเลโอนาร์โด ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

ร้านเบนลักซ์
ร้านเบนลักซ์

ร้านเบนลักซ์ เป็นศูนย์รวมสินค้าอันหรูหราของนครปารีสที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1959 ร้านค้านี้ตั้งอยู่ที่หน้าอาหคารชื่อ Carrousel du Louvre ที่นี่มีสินค้าให้เลือกมากมายที่เป็นของแบรนด์ดังต่างๆ ทั้งน้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกาแฟชั่น แว่นตากันแดด เครื่องหนัง และสินค้าไฮเอนด์อื่นๆ

ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ นิยมความหรูหรา ล้ำสมัย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดท ให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าอะไรใหม่ๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์มีของก่อนห้างอื่นๆเสมอ

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
โรงแรมและที่พัก
Ibis paris porte de bercy หรือเทียบเท่า Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • บรูจส์
บรูจส์
บรูจส์

เมืองบรูจจ์ เป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่โด่งดังเมืองหนึ่งของประเทศเบลเยียม เมืองนี้ถูกล้อมรอบด้วยคูเมืองถึงสองชั้น ซึ่งน่าจะเป็นการป้องกันข้าศึกศัตรูในสมัยก่อนวิธีหนึ่ง ในปัจจุบัน บ้านเรือน อาคาร และโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิม คือเฟลมมิชและเรเนซอง ที่ดูวิจิตรสวยงามดุจดั่งมนต์ขลัง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง
  เดินทาง
 • โกรตมาร์ก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส์)
 • เกนต์
 • ปราสาทท่านเค้าท์
 • มหาวิหารเกนต์
 • โบสถ์เซนต์นิโคลัสเมืองเกนต์
 • บรัสเซลล์
โกรตมาร์ก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส์)
โกรตมาร์ก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส์)

ตลาด Grote Markt นี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของชีวิตคนเมืองบรูจส์ ที่นี่เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ขายและผู้จับจ่ายสินค้า ปัจจุบันตลาด Grote Markt ยังถือเป็นฮับด้านการท่องเที่ยวด้วย ลองใช้เวลาเดินให้ทั่วเพื่อสัมผัสประสบการณ์ของร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของที่ระลึกของที่นี่ และยังมีทัวร์ชมอาคารต่างๆ และสถาปัตยกรรมอันงดงามของส่วนหนึ่งของเมืองบรูจส์

เกนต์
เกนต์

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันออกในบริเวณเฟลมมิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปากแม่น้ำสเกลต์และแม่น้ำลูส ในยุคกลางเกนต์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป ในปัจจุบันเป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกนต์

ปราสาทท่านเค้าท์
ปราสาทท่านเค้าท์

ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกไวกิ้ง และถึงแม้ว่าประเทศเบลเยี่ยมจะผ่านการรบและสงครามมามากมาย แต่ปราสาท Gravensteen ยังคงผ่านกาลเวลามาได้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุด

มหาวิหารเกนต์
มหาวิหารเกนต์

เป็นมหาวิหารประจำเมืองเกนต์ ที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง มหาวิหารแห่งนี้สืบอายุย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 10 ที่นี่มีความโดดเด่นคือเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่มีหอหลักด้านหน้าซึ่งมีความสูงถึง 89 เมตร ที่สำคัญอีกส่วนคือแท่นบูชา “Adoration of the Mystic Lamb” ที่โด่งดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary, Christ the King และ Deesis ถูกวาดไว้อย่างสวยงาม

โบสถ์เซนต์นิโคลัสเมืองเกนต์
โบสถ์เซนต์นิโคลัสเมืองเกนต์

เป็นหนึ่งในโบสถ์สำคัญที่เก่าแก่และโดดเด่นที่สุดในเมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 เพื่อแทนที่โบสถ์โรมันคาทอลิกก่อนหน้านี้ โบสถ์นี้สร้างขึ้นในสไตล์ Scheldt Gothic ในท้องถิ่น มีการใช้หินสีน้ำเงิน-เทาตามจุดต่างๆ มีหอคอยระฆังขนาดใหญ่เหนือทางข้ามและป้อมปราการเรียวที่มุมอาคาร

บรัสเซลล์
บรัสเซลล์

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแห่งนี้ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบเหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดสำหรับนักเดินทางที่ปรารถนาจะได้สัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
โรงแรมและที่พัก
Gresham belson hotel หรือเทียบเท่า Gresham Belson Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
 • จัตุรัสแกรนด์เพลซ
 • เมเนเก้นพีส
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม

เป็นสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศ ถือกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสร้างเป็นเหล็ก มีความสูง 102 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแต่ละอะตอมทำเป็นทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 18 เมตร ห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียม ที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกาย เมื่อยามต้องกับแสงอาทิตย์ ทรงกลมแต่ละทรงกลมจัดแบ่งเป็นสองชั้น

จัตุรัสแกรนด์เพลซ
จัตุรัสแกรนด์เพลซ

เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโร้ค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983

เมเนเก้นพีส
เมเนเก้นพีส

เป็นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกำลังปัสสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส์

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง เบลเยี่ยมวาฟเฟิล
  เดินทาง
 • รอตเตอร์ดัม
 • บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส
 • อัมสเตอร์ดัม
รอตเตอร์ดัม
รอตเตอร์ดัม

เป็นเมืองใหญ่อันดับสองในประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีตำแหน่งที่ตั้งที่แม่น้ำ Rhine-Meuse-Scheldt delta ไหลผ่าน และเป็นใจกลางของการเดินทางทั้งรถไฟ, ถนน, เครื่องบิน และการเดินทางทางน้ำจึงถูกเรียกกันว่า “Gateway to Europe” มีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์

บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส
บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส

1 ในสัญลักษณ์ของเมืองมีถึง 40 หลัง ตั้งต่อเรียงกัน 45 องศา ใจกลางเมืองรอทเทอดัม Cube Houses การออกแบบของเขาต้องการนำเสนอถึงบ้านที่สร้างด้วยไม้ทั้งบ้าน และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใจกลางเมืองใหญ่ได้

อัมสเตอร์ดัม
อัมสเตอร์ดัม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเตล (Amstel) ที่นี่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เหมาะแก่การเดินเล่นซึมซับบรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะอัมสเตอร์ดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผู้มาเยือนจะพบจักรยานได้ในทุกหนทุกแห่ง

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
โรงแรมและที่พัก
Apollo hotel almere city centre หรือเทียบเท่า Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
 • โวเลนดัม
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

เป็นหมู่บ้านกังหันลมที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือห่างจากอัมสเตอร์ดัม มีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้

โวเลนดัม
โวเลนดัม

บางครั้งมักถูกเรียกว่า "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี" เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่า เรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง
  เดินทาง
 • หมู่บ้านกีธูร์น
หมู่บ้านกีธูร์น
หมู่บ้านกีธูร์น

เป็นหมู่บ้านที่ได้รับฉายาว่า เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ " เป็นหมู่บ้านที่ปราศจากถนน โดยภายในหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยคลอง และทะเลสาบเล็กๆ ที่มีน้ำใสสะอาด ซึ่งผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
โรงแรมและที่พัก
Apollo hotel almere city centre หรือเทียบเท่า Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ลิซเซ
 • สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)
ลิซเซ
ลิซเซ

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ อยู่ห่างจากอัมสเตอร์ดัม 29 กม. ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์สามารถเพาะพันธุ์ดอกทิวลิปได้มากกว่า 3,000 ชนิด มีสีมากว่า 400 สี ปัจจุบันมีการส่งออกดอกไม้มีมากไปกว่าร้อยประเทศทั่วโลก เมืองลิซเซยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมดอกไม้

สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)
สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)

เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล นาซิสซัส และไฮยาซินธ์ จะออกดอกบานสะพรั่งดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
  เดินทาง
 • ล่องเรือกระจก
 • บริษัทเจียระไนเพชร
 • จัตุรัสดัมสแควร์
 • ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล
ล่องเรือกระจก
ล่องเรือกระจก

เป็นเรือหลังคากระจก ที่จะล่องไปตามลำคลองของแม่น้ำอัมสเทล ให้ได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ซึ่งระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือที่จอดอยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง

บริษัทเจียระไนเพชร
บริษัทเจียระไนเพชร

สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ แสดงการสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก

จัตุรัสดัมสแควร์
จัตุรัสดัมสแควร์

เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอย่างมากกับชื่อของอัมสเตอร์ดัม ซึ่งมีที่มาจาก ‘เขื่อนที่อยู่ริมแม่น้ำอัมสเตล โดยเขื่อนแห่งแรกถูกก่อสร้างขึ้นในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล
ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล

ชื่อเสียงของท่าอากาศยานสคิปโพลในอัมสเตอร์ดัมนั้นโด่งดังมานานในฐานะท่าอากาศยานที่ใหญ่และมีความสำคัญของยุโรป ปีที่แล้วรองรับผู้โดยสารมากกว่า 45 ล้านคน

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดูไบ
ท่าอากาศยานดูไบ
ท่าอากาศยานดูไบ

เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่มากที่ตั้งอยู่ในเขตอัลการ์ฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นท่าอากาศยานที่พลุกพล่านที่สุดในโลกจากการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของการบินพาณิชย์และการขนส่งข้ามภูมิภาคต่างๆ ของโลก

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย