ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 6 วัน 4 คืน กำแพงหิมะซาโอะเอโค่ไลน์ ชมซากุระหมู่บ้านโบราณคาคุโนะดาเตะ บิน Thai AirAsia X

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15663
ทัวร์ญี่ปุ่น - เซนได
6 วัน 4 คืน
เม.ย.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 33,888
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ย่านซามูไรคาคุโนะดาเตะ
ย่านซามูไรคาคุโนะดาเตะ
ถนนกำแพงหิมะซาโอะ เอโค่ ไลน์
ถนนกำแพงหิมะซาโอะ เอโค่ ไลน์
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน