แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มาเก๊า กวางโจว

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มาเก๊า กวางโจวทั้งหมด

ทัวร์มาเก๊า กวางโจว 4 วัน 3 คืน วัดเจ้าแม่ทับทิม ทางเดินกระจกหวงเถิงเสีย บิน Air Macau

ทั่วไป
รหัส 15755
ทัวร์จีน - มาเก๊า กวางโจว
4 วัน 3 คืน
Air Macau
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ทางเดินกระจกหวงถิงเซี่ย
ทางเดินกระจกหวงถิงเซี่ย
วัดเจ้าแม่กวนอิม
วัดเจ้าแม่กวนอิม
วัดอาม่า (วัดเจ้าแม่ทับทิม)
วัดอาม่า (วัดเจ้าแม่ทับทิม)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)