แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศสทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ล่องเรือชมทะเลสาบเคอนิชส์เซ บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 15764
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
22 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
ทะเลสาบโคนิกเซ่ (ทะเลสาบกษัตริย์)
ทะเลสาบโคนิกเซ่ (ทะเลสาบกษัตริย์)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)