ทัวร์เวียดนามเหนือ นิงห์บิงห์ ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน สะพานแก้วมังกรเมฆ ยอดเขาฟานซิปัน บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 15939
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน
เม.ย.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 15,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เขาฟานซีปัน
เขาฟานซีปัน
สะพานแก้วมังกรเมฆ
สะพานแก้วมังกรเมฆ
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
ล่องเรือฮาลองบก
ล่องเรือฮาลองบก
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน