ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอซาก้า 5 วัน 4 คืน จุดชมซากุระแม่น้ำชินซาไก ทางรถไฟสายเก่าเคอาเกะอินไคลน์ บิน Thai Lion Air

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15949
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า นาโกย่า
5 วัน 4 คืน
Thai Lion Air
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ล่องเรือโบราณแม่น้ำซุยมง
ล่องเรือโบราณแม่น้ำซุยมง
สวนสาธารณะอนุสรณ์งาน Expo'70
สวนสาธารณะอนุสรณ์งาน Expo'70
เส้นทางรถไฟเคอาเกะ อินไคลน์
เส้นทางรถไฟเคอาเกะ อินไคลน์
ซากุระริมแม่น้ำซาไก
ซากุระริมแม่น้ำซาไก
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน