ทัวร์ยุโรปตะวันตก สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน ยอดเขาจุงเฟรา เขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 16098
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี สวิส
10 วัน 7 คืน
เม.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 121,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
รถไฟเบอนีน่าเอ็กเพรส
รถไฟเบอนีน่าเอ็กเพรส
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์
ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
เขาริกิ
เขาริกิ
น้ำตกไรน์
น้ำตกไรน์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)