Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์
 • ทาคายาม่า
 • ชิราคาวาโกะ
ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์
ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์

เรียกสั้นๆว่า ท่าอากาศยานจูบุ ตั้งอยู่ในตัวเมืองนาโกย่า เปิดใช้งานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1 เทอมินอล สำหรับให้บริการทั้งสายการบินภายในและระหว่างประเทศ

ทาคายาม่า
ทาคายาม่า

เป็นเมืองแห่งปราสาทที่บ้านเมืองยังคงมีภาพของสะท้อนของประวัติศาสตร์เก่าแก่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่มีโครงหน้าต่างขัดกันเป็นตาราง และวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่

ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมู่บ้านแห่งนี้ใช้โครงสร้างที่เรียกว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าสร้างแบบพนมมือ ด้านหน้าทำเป็นหน้าจั่วแบบบ้านทรงไทย มีการเจาะช่องหน้าต่างเพื่อรับแสงสว่างจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดส่วนสวยงาม

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู เซตหมูย่างมิโซะใบโฮบะ
  เดินทาง
 • ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
 • เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า

ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่

เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ

เป็นเมืองเก่าสมัยเอโดะ ที่มีอายุกว่า 300 ปี แต่ยังคงอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจ้า บ้านแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

เย็น
  เดินทาง
 • อิออนมอลล์มัตสึโมโต้
อิออนมอลล์มัตสึโมโต้
อิออนมอลล์มัตสึโมโต้

ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Alpico plaza hotel, matsumoto หรือเทียบเท่า Alpico Plaza Hotel, Matsumoto หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ปราสาทมัตสึโมโต้
 • ถนนนาวาเตะ
ปราสาทมัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึโมโต้

ปราสาทมัตสึโมโต้เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทมัตสึโมโต้ มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ปราสาทอีกา

ถนนนาวาเตะ
ถนนนาวาเตะ

เดิมเป็นชื่อที่ใช้เรียกเขื่อนที่ยาวคดเคี้ยวอยู่รอบปราสาทเหมือน "นาวะ" หรือเชือก ปัจจุบันมีร้านค้าอยู่มากกว่า 40 ร้านที่แตกต่างกันบนถนนเส้นนี้ ขายทุกอย่างตั้งแต่ผลไม้เชื่อมดั้งเดิมหรือของเล่นโบราณและเครื่องมือต่างๆ ไปจนถึงของโบราณเก่าแก่

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU
  เดินทาง
 • เมืองโบราณนาราอิจุกุ
เมืองโบราณนาราอิจุกุ
เมืองโบราณนาราอิจุกุ

เป็นย่านเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในแถบหุบเขาคิโซะในจังหวัดนากาโน่ ที่นี่เป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะ ที่เคยเป็นเมืองทางผ่านของเส้นทางเกียวโตและโตเกียว ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติที่น่าสนใจเมืองหนึ่ง ที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนอาคารต่างๆ ให้มีความดั้งเดิมมากที่สุด

เย็น
  เดินทาง
 • ซากุระริมแม่น้ำซาไก
ซากุระริมแม่น้ำซาไก
ซากุระริมแม่น้ำซาไก

ที่นี่เป็นจุดชมซากุระอันสวยงามในเมืองกิฟุ ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศของซากุระที่บานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝั่งแม่น้ำจำนวนกว่า 1000 ต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นซากุระจะบานหรือไม่ หรือบานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี โดยปกติซากุระจะเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายนของทุกปี

รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Nagoya sakae washington หรือเทียบเท่า Nagoya Sakae Washington หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • เกียวโต
 • วัดคิโยมิสึ
 • ศาลเจ้าเฮย์อัน
เกียวโต
เกียวโต

เป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและชื่อนั้นได้มาจากเมืองฉางอานของจีน

วัดคิโยมิสึ
วัดคิโยมิสึ

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ำใส” วัดเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตัวเมืองเกียวโต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด นิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็นพระประธานของวัด ตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด แต่ที่น่าสนใจ คือ เสาที่ค้ำยันระเบียงวัดขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเสาไม้จำนวนร้อยกว่าต้น สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว โดยใช้วิธีเข้าลิ่มด้วยภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นโบราณ

ศาลเจ้าเฮย์อัน
ศาลเจ้าเฮย์อัน

สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับเมืองหลวงเก่าหรือก็คือเกียวโตที่ครบรอบ 1100 ปี ประตูศาลเจ้าสีแดงดึงดูดผู้คนจากไกลและหลังจากผ่านประตูมาแล้วก็จะพบกับพื้นที่ว่างที่ล้อมรอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างภายในศาลเจ้าที่ล้วนแต่เป็นสีแดงสด ทำให้คุณรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เห็น

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ชาบู
เย็น
  เดินทาง
 • มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค Shiga Ryuo
มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค Shiga Ryuo
มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค Shiga Ryuo

ที่นี่เป็นอีกหนึ่งเอ้าท์เล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับอาหารมากมายที่ศูนย์อาหารรวมถึงอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น

รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Nagoya sakae washington หรือเทียบเท่า Nagoya Sakae Washington หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์
ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์
ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์

เรียกสั้นๆว่า ท่าอากาศยานจูบุ ตั้งอยู่ในตัวเมืองนาโกย่า เปิดใช้งานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1 เทอมินอล สำหรับให้บริการทั้งสายการบินภายในและระหว่างประเทศ

กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย