Tourkrub Logo
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานนอยไบ

เป็นท่าอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งถูกเปิดใช้(ตึกนานาชาติ) เมื่อต้นปี 2558 และอยู่ห่างออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
  เดินทาง
 • ซาปา
 • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
ซาปา
ซาปา

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยู่ห่างไปประมาณ 400 กิโลเมตรจากเมืองฮานอย เมืองนี้มีธรรมชาติที่สวยงาม แต่วิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองนั้นเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวยิ่งกว่าสิ่งใด

หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต

เป็นหมู่บ้านชาวเขาที่มีชื่อเสียงของซาปา ตั้งอยู่ที่เชิงเขา Muong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปเพียง 3 กิโลเมตร หมู่บ้านนี้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 หลังจากตระกูล H'Mong และ Dzao หลายเผ่ามารวมกันจากพื้นที่ภูเขาอื่นๆ ในเวียดนามเหนือ พวกเขาเริ่มปลูกข้าวและข้าวโพดในภูมิภาคเช่นเดียวกับการทอผ้าและงานหัตกรรมต่างๆ ที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนมาร์คที่พลาดไม่ได้หากได้มาเยือนซาปา

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT
โรงแรมและที่พัก
sapa green convention hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า SAPA GREEN CONVENTION HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
 • กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
รถรางสายภูเขาฟานซีปัน

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ โดยการนั่งรถไฟสู่สถานีฟานซิปัน โดยระหว่างทางนั้นท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอันงดงามของสองข้างทาง และวิวทิวทัศน์ของทางรถไฟเลียบเขาตามแนวที่ราบสูง ที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าเดินทางขึ้นสู่ฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร ระหว่าทางขึ้นจะได้เห็นวิวของเมืองซาปาและแนวเทือกเขาสูงอันสวยงามจากมุมสูง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ฮานอย
 • ร้านของฝากเวียดนาม
ฮานอย
ฮานอย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมี และงานหัตถกรรม

ร้านของฝากเวียดนาม
ร้านของฝากเวียดนาม

อิสระเลือกซื้อสินค้า งานหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือของฝากเวียดนามต่างๆ กันได้ตามอัธยาศัย

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
larosa hanoi hotelโรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า LAROSA HANOI HOTELโรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ฮาลอง
 • ล่องเรืออ่าวฮาลอง
 • ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า)
ฮาลอง
ฮาลอง

เป็นเมืองทางตอนเหนือของหมู่เกาะฮาลองเบย์ของเวียดนาม ชื่อฮาลองแปลว่า "มังกรร่อนลง" ซึ่งมาจากตำนานพื้นบ้านในอดีต เมืองนี้ถือเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญของเวียดนามตอนเหนือ ที่มีท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญจากการเป็นที่ตั้งของอ่าวฮาลองเบย์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก

ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง

ล่องเรือชมหนึ่งในทะเลมรดกของโลก ซึ่งชื่อนั้นตั้งขึ้นมาจากตำนานของชาวพื้นบ้านที่แปลว่า "สถานที่ ที่มังกรลงมาอยู่" ซึ่งอ่าวแห่งนี้มีเกาะหรือโขดหินยื่นขึ้นมานับพัน ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาทะเลที่งดงามมากๆ

ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า)
ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า)

เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยแห่งอ่าวฮาลองที่ถือได้ว่าเป็นถ้ำที่มีความสวยงามที่สุดในระแวก ซึ่งมาความโดดเด่นตรงที่หินเหล่านี้มีรูปทรงที่มีหลากหลาย แล้วแต่คนจะตีความตามจินตนาการ เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมากและมีหินรูปนางฟ้าที่ถูกสร้างจากธรรมชาติติดอยู่ผนังถ้ำอย่างมหัศจรรย์

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ชิงช้าสวรรค์ซันวิลล์
ชิงช้าสวรรค์ซันวิลล์
ชิงช้าสวรรค์ซันวิลล์

เป็นชิงช้าสวรรค์ที่อยู่ในสวนสนุกซันเวิล์ด ดานัง วันเดอร์ มีความสูง 115 เมตรซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก จากช้างบนจะสามารถมองเห็นวิวเมืองดานังที่สวยงามได้รอบทิศ ยิ่งเป็นตอนกลางคืน บรรยากาศที่ได้เห็นจากเบื้องบนจะยิ่งมีความโรแมนติกเป็นพิเศษเลย

เย็น
  เดินทาง
 • ตลาดกลางคืนฮาลอง
ตลาดกลางคืนฮาลอง
ตลาดกลางคืนฮาลอง

เป็นตลาดกลางคืนประจำเมืองฮาลอง ให้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ที่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพื้นเมืองต่างมากมาย

รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
sea star halong hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า SEA STAR HALONG HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ฮานอย
 • วัดเฉินก๊วก
 • ทะเลสาบตะวันตก
ฮานอย
ฮานอย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมี และงานหัตถกรรม

วัดเฉินก๊วก
วัดเฉินก๊วก

เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ชาวเวียดนามนิยมมาเคารพสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทะเลสาบตะวันตก
ทะเลสาบตะวันตก

เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย ด้วยความยาวชายฝั่งกว่า 17 กิโลเมตร ในพื้นที่นี้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจที่มีสวนร่มรื่น โรงแรม ที่พัก และสถานที่แฮงค์เอาท์โดยรอบ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • ถนน 36 สายเก่า
สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์
สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์

เป็นอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ไม่ไกลจากจัตุรัสบาดิงห์ เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้ยืนประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม

ทะเลสาบคืนดาบ
ทะเลสาบคืนดาบ

เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ซึ่งเมื่อก่อนชื่อว่าทะเลสาบน้ำเขียว แต่เพราะตำนานที่ว่ากันว่า หลังจากจักรพรรดิเล เหล่ย ได้ใช้ดาบต่อสู้ขับไล่ผู้รุกราน ได้มาประทับบนเรือในทะเลสาบ ได้มีตะพาบยักษ์มาขอดาบคืนเพื่อเอาไปให้จ้าวมังกรผู้มอบดาบแด่จักรพรรดิเล เหล่ย และดาบก็ได้ลอยไปเข้าปากตะพาบและหายไปในน้ำ จึงได้ชื่อใหม่ว่า ทะเลสาบคืนดาบ

ถนน 36 สายเก่า
ถนน 36 สายเก่า

เป็นถนนที่มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปี ซึ่งเย็นวันศุกร์-อาทิตย์ จะมีตลาดยามค่ำคืน ซึ่งมีของขายมากมาย ซึ่งเมื่อก่อนจะขายของเน้นทางหัตถกรรม แต่สมัยนี้นั้นก็ขายของหลากหลายรูปแบบ แถมยังมีร้านอาหารข้างถนนเยอะแยะอีกด้วย

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานนอยไบ

เป็นท่าอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งถูกเปิดใช้(ตึกนานาชาติ) เมื่อต้นปี 2558 และอยู่ห่างออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

รับประทานอาหาร
รถทัวร์ บริการขนมปังเวียดนาม