Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานฉางซา
ท่าอากาศยานฉางซา
ท่าอากาศยานฉางซา

เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการฉางชา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานประเทศจี นรวมถึงเมืองใกล้เคียงเช่นจูโจวและเซียงถาน ตั้งอยู่ห่างไปประมาณ 25 กิโลเมตรจากตัวเมืองฉางชา ท่าอากาศยานแห่งนี้บริหารงานโดยหน่วยงานการท่าอากาศยานแห่งหูหนานซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่บริหารสนามบินทั้งห้าแห่งในมณฑลหูหนาน

โรงแรมและที่พัก
Xiang rong hotel หรือเทียบเท่า XIANG RONG HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • เกาะส้ม
เกาะส้ม
เกาะส้ม

เป็นเกาะที่เป็นแลนมาร์คสำคัญของเมืองฉางซา มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งเกาะส้มแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากทักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยมีประวัติของท่านประธานเหมาเจ่อตุงในสมัยวัยหนุ่มเคยมาใช้เวลาบนเกาะนี้บ่อยครั้งด้วยการเล่นน้ำที่ชายหาด อาบแดด แล้วก็ว่ายน้ำบ่อยๆ นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ประธานเหมาเจ๋อตุงทำด้วยหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเกาะด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • รถไฟความเร็วสูงประเทศจีน
 • ฟ่งหวง
รถไฟความเร็วสูงประเทศจีน
รถไฟความเร็วสูงประเทศจีน

เป็นรถไฟความเร็วสูงที่บริหารงานโดยการรถไฟจีน มีความเร็วสูงสุดประมาณ 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง การออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดได้ถูกออกแบบมาจากต่างประเทศ ใช้สำหรับการเดินทางที่รวดเร็วระหว่างเมือง ปัจจุบันจีนมีแบบรถไฟความเร็วสูงต่างๆ มากมาย ใช้งานไปตามแต่ละสภาพภูมิประเทศ และเศรษฐกิจ

ฟ่งหวง
ฟ่งหวง

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองเซียงซี มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ในเมืองนี้มีเมืองโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยมีภาษาชาติพันธุ์เอกลักษณ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นหลายแห่งในสไตล์หมิงและชิง ทั้งยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ต่างๆ ที่งดงาม

เย็น
  เดินทาง
 • เมืองโบราณฟ่งหวง
เมืองโบราณฟ่งหวง
เมืองโบราณฟ่งหวง

เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาและมีแม่น้ำถั่วเจียง แม่น้ำที่ใสสะอาดไหลผ่าน สองฝั่งแม่น้ำมีบ้านแบบโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมแม่น้ำ ถ้ามองจากริมแม่น้ำจะเห็นบ้านเรือนยกสูงสร้างติดริมแม่น้ำเป็นแนวยาว กลางเมืองฟ่งหวงจะมีสะพานเก่าที่คาดว่าสร้างในสมัยราชวงศ์ชิง เชื่อมโยงชีวิตสองฟากแม่น้ำเป็นหนึ่งเดียว หากต้องการนั่งกินลมพร้อมชมเมืองไปด้วย นักท่องเที่ยวก็สามารถเช่าเรือแจวชมเมืองตลอดลำน้ำได้

รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Zui xiangxi hotel หรือเทียบเท่า ZUI XIANGXI HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • สะพานสายรุ้ง (สะพานหงเฉียว)
สะพานสายรุ้ง (สะพานหงเฉียว)
สะพานสายรุ้ง (สะพานหงเฉียว)

เป็นสะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปี โดยก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • เมืองโบราณฝูหลง (น้ำตกหวางชุน)
เมืองโบราณฝูหลง (น้ำตกหวางชุน)
เมืองโบราณฝูหลง (น้ำตกหวางชุน)

เมืองโบราณแห่งนี้มีประวัติอันแสนยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยที่มีชื่อว่าถู่เจีย เดิมมีชื่อว่า หวางชุน แต่ภายหลังในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่เรียกในปัจจุบัน ในส่วนใจกลางเมืองโบราณนี้จะเห็นน้ำตกหวางชุนตั้งเด่นเป็นสายธาร ซึ่งภาพของน้ำตก บ้านเรือนโบราณ กับต้นไม้เขียวๆ ที่อยู่ไล่ระดับกัน เป็นความลงตัวอีกอย่างที่แลดูประทับใจยิ่ง

เย็น
  เดินทาง
 • จางเจียเจี้ย
จางเจียเจี้ย
จางเจียเจี้ย

เป็นเขตย่านชุนชมเมืองในพื้นที่จางเจียเจี้ย สถานที่ที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี 1992 ตัวเมืองล้อมรอบด้วยธรรมชาติของขุนเขา ต้นไม้ ลำธาร และองค์ประกอบทางระบบนิเวศที่ได้ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Vienna hotel หรือเทียบเท่า VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
 • สะพานกระจกเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์

สะพานกระจกเทียนเหมินซาน
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน

สะพานกระจกบนเขาเทียนเหมินซาน มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • จางเจียเจี้ยไอซ์แอนด์สโนว์เวิลด์
จางเจียเจี้ยไอซ์แอนด์สโนว์เวิลด์
จางเจียเจี้ยไอซ์แอนด์สโนว์เวิลด์

เป็นสถานที่เที่ยวเชิงฤดูหนาวในร่มที่เปิดใหม่ในจางเจียเจี้ย มีพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนกว่า 600 ล้านหยวน โดยเป็นสกีรีสอร์ทในร่มที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของจีน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 10,000 คน/วัน ภายในมีลานสโลปที่มีระยะทางประมาณ 200 เมตร กับลิฟต์พาขึ้นด้านบน 1 ตัว ที่นี่ถือเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการทำกิจกรรมฤดูหนาวของจีนที่น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นๆ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด การเล่นหิมะ สเก็ต รถบั๊มพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น
  เดินทาง
 • โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว

นำท่านชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี

รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Vienna hotel หรือเทียบเท่า VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 • ล่องเรือชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

เป็นสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวมากกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติโลกในฐานะสะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิมอย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต

ล่องเรือชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย
ล่องเรือชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย

แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ย ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง ให้ท่านได้ ล่องเรือ ชมความงามของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ฉางซา
 • ถนนคนเดินหวงซิง (หวงซิงลู่)
 • ท่าอากาศยานฉางซา
ฉางซา
ฉางซา

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของจีนอีกด้วย

ถนนคนเดินหวงซิง (หวงซิงลู่)
ถนนคนเดินหวงซิง (หวงซิงลู่)

เป็นหนึ่งในถนนคนเดินย่านในเมืองฉางชาที่มีร้านค้าร้านอาหารหลากหลาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับเป็นของฝาก ของระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน

ท่าอากาศยานฉางซา
ท่าอากาศยานฉางซา

เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการฉางชา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานประเทศจี นรวมถึงเมืองใกล้เคียงเช่นจูโจวและเซียงถาน ตั้งอยู่ห่างไปประมาณ 25 กิโลเมตรจากตัวเมืองฉางชา ท่าอากาศยานแห่งนี้บริหารงานโดยหน่วยงานการท่าอากาศยานแห่งหูหนานซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่บริหารสนามบินทั้งห้าแห่งในมณฑลหูหนาน

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร