Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานกวางโจว
 • ท่าอากาศยานฮาร์บิ้น
 • ฮาร์บิ้น
ท่าอากาศยานกวางโจว
ท่าอากาศยานกวางโจว

เป็นท่าอากาศยานหลักของนครกวางโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งในประเทศจีน จากสถิติในปี 2014 ท่าอากาศยานแห่งนี้มีปริมาณผู้โดยสารมากสุดเป็นอันดับสองของจีน รองจากท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง และเป็นอันดับ 16 ของโลก

ท่าอากาศยานฮาร์บิ้น
ท่าอากาศยานฮาร์บิ้น

เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการเมืองฮาร์บิ้น เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ห่างประมาณ 37 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองฮาร์บิ้น ท่าอากาศยานนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น

ฮาร์บิ้นเป็นเมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ฮาร์บินมีสมญานามว่า 'ไข่มุกบนคอหงส์' เนื่องจากสัญฐานของมณฑลเหยหลงเจียงมีลักษณะคล้ายหงส์ ส่วนสมญานามอื่นๆ คือ 'มอสโคว์แห่งตะวันออก' หรือ 'ปารีสแห่งตะวันออก' เนื่องจากลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนในเมืองคล้ายกับในมอสโกหรือปารีส และฮาร์บินยังเป็นที่รู้จักในชื่อ 'เมืองแห่งน้ำแข็ง' เพราะมีฤดูหนาวที่ยาวนานและหนาวเย็นมาก

โรงแรมและที่พัก
Starway hotel harbin 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน Starway Hotel Harbin 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ลานสกียาบูลิ
 • หมู่บ้านหิมะฮาร์บิ้น
 • ดรีมโฮม
 • ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย
ลานสกียาบูลิ
ลานสกียาบูลิ

เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งเป็นลานสกีแห่งแรกที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของสกีรีสอร์ทเพื่อรับกิจกรรมขนาดใหญ่โดยมีการเล่นสกีระดับสูงปานกลางมีความยาวรวม 30 ก.ม. นอกจากนี้ ยังมีลานสกีที่ยาวที่สุดในโลก 2,660 ม.

หมู่บ้านหิมะฮาร์บิ้น
หมู่บ้านหิมะฮาร์บิ้น

หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ำมู่ตานเจียง เป็นหมู่บ้านที่มีหิมะหนากว่า 1 เมตร วิวหมู่บ้านงดงามมาก การก่อสร้างแต่ละบ้านเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เมื่อได้เข้าไปหมู่บ้านนี้เหมือนเข้าไปในโลกของเทพนิยายที่เหนือจินตนาการ ในช่วงกลางคืนที่ถนนหลักของหมู่บ้านจะมีการประดับไฟ ให้บรรยากาศที่สวยงามโรแมนติกไปอีกแบบ

ดรีมโฮม
ดรีมโฮม

ที่นี่เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของการท่องเที่ยวในเส้นทางฮาร์บิ้น ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนัง ละคร และรายการต่างๆ ซึ่งมีความงดงามมาก ตั้งอยู่ใกล้กับถนนคนเดิน XUEYUN ที่นี่ท่านสามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแล้วเป็นบ้านแต่ละบ้านที่ติดกัน เป็นบ้านเล็กๆ ความสูงเท่ากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตั้งชื่อเห็ดหิมะ

ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย
ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย

ถนนเส้นนี้เป็นถนนคนเดินสายหลักในหมู่บ้านหิมะ มีระยะทางประมาณ 500 เมตร ตอนกลางคืนตามข้างทางจะประดับไปด้วยไฟสีสวยงาม เป็นจุดถ่ายรูปบรรยากาศความหนาวที่มีความสวยงามยิ่ง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Xuexiang minsu 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน Xuexiang Minsu 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • เขาแกะหญ้า
 • ฮาร์บิ้น
เขาแกะหญ้า
เขาแกะหญ้า

เป็นภูเขาที่ห่างจากเมืองหิมะฮาร์บิ้นไปประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดอีกจุดของหมู่บ้าน สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ขึ้นตกที่ดีที่สุดเลยทีเดียว

ฮาร์บิ้น
ฮาร์บิ้น

ฮาร์บิ้นเป็นเมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ฮาร์บินมีสมญานามว่า 'ไข่มุกบนคอหงส์' เนื่องจากสัญฐานของมณฑลเหยหลงเจียงมีลักษณะคล้ายหงส์ ส่วนสมญานามอื่นๆ คือ 'มอสโคว์แห่งตะวันออก' หรือ 'ปารีสแห่งตะวันออก' เนื่องจากลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนในเมืองคล้ายกับในมอสโกหรือปารีส และฮาร์บินยังเป็นที่รู้จักในชื่อ 'เมืองแห่งน้ำแข็ง' เพราะมีฤดูหนาวที่ยาวนานและหนาวเย็นมาก

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Starway hotel harbin 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน Starway Hotel Harbin 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • แม่น้ำซงฮัวเจียง
 • โชว์ว่ายน้ำแข็ง
 • เกาะพระอาทิตย์
 • อนุสาวรีย์ฝั่งหง
 • เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งเกาะพระอาทิตย์
แม่น้ำซงฮัวเจียง
แม่น้ำซงฮัวเจียง

แม่น้ำซงฮัวเจียง ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง แม่น้ำซงฮัว หรือ แม่น้ำซงฮัวเจียง แม่น้ำสายสำคัญของเมืองฮาร์บิน ซึ่งในช่วงฤดูหนาว แม่น้ำสายนี้ก็จะกลายเป็นน้ำแข็ง กลายเป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นสถานที่จัดกีฬาหน้าหนาว มีทั้งการเล่นสกีน้ำแข็ง สุนัขลากเลื่อนและที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คืดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำแข็ง เพื่อเป็นการทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย

โชว์ว่ายน้ำแข็ง
โชว์ว่ายน้ำแข็ง

การแสดงโชว์ว่ายน้ำในน้ำแข็ง ทุกๆ เดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุกปี ทั้งชายและหญิงถือว่า เป็นการแสดงโชว์ความแข็งแรงของร่างกายซึ่งมีทั้งการกระโดดน้ำ และว่ายน้ำโชว์ ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ ลานน้ำแข็ง อันกว้างใหญ่ของ “แม่น้ำซงฮัวเจียง” ที่ดึงดูดสายตาทุกคนด้วยการ โชว์ว่ายน้ำแข็ง ของเหล่าผู้สูงอายุที่ลบต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส

เกาะพระอาทิตย์
เกาะพระอาทิตย์

เป็นเกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่มรื่น เงียบสงบและมีมนตเ์สน่ห์นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถบริการให้เช่าอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง อาทิเช่น สเก็ตน้า แข็ง, เลื่อนหิมะ เป็นต้น

อนุสาวรีย์ฝั่งหง
อนุสาวรีย์ฝั่งหง

อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 1957 ตัวอนุสาวรีย์มีลักษณะเป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกันในการต่อสู้กับอุทกภัยดังกล่าว

เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งเกาะพระอาทิตย์
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งเกาะพระอาทิตย์

เป็นเทศกาลที่โชว์ประติมากรรมแกะสลักน้ำแข็งบนเกาะพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของงานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและหิมะประจำปีของฮาร์บิ้น ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะสถานที่จัดแสดงประติมากรรมหิมะและพื้นที่การแข่งขันของเทศกาลน้ำแข็งและประติมากรรมหิมะแห่งชาติฮาร์บิน ที่มีทั้งงานแกะสลักน้ำแข็ง งานศิลปะปั้นหิมะ และกิจกรรมหน้าหนาวอื่นๆ มากมาย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
starway hotel harbin * หรือระดับใกล้เคียงกัน Starway Hotel Harbin * หรือระดับใกล้เคียงกัน
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานฮาร์บิ้น
 • กวางโจว
 • ท่าอากาศยานกวางโจว
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานฮาร์บิ้น
ท่าอากาศยานฮาร์บิ้น

เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการเมืองฮาร์บิ้น เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ห่างประมาณ 37 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองฮาร์บิ้น ท่าอากาศยานนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

กวางโจว
กวางโจว

เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง กวางโจวเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจิ้น จูไห่ และ ซัวเถา นอกจากนั้นเมืองกว่างโจวยังมีสำเนียงเฉพาะถิ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของฮ่องกง และมาเก๊า เรียกว่า สำเนียงกว่างโจวอีกด้วย

ท่าอากาศยานกวางโจว
ท่าอากาศยานกวางโจว

เป็นท่าอากาศยานหลักของนครกวางโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งในประเทศจีน จากสถิติในปี 2014 ท่าอากาศยานแห่งนี้มีปริมาณผู้โดยสารมากสุดเป็นอันดับสองของจีน รองจากท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง และเป็นอันดับ 16 ของโลก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย