Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานอิสตันบูล
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ฮิปโปโดรม
ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานอิสตันบูล

เป็นท่าอากาศยานประจำประเทศตุรกี อยู่ห่างจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสนามบินพลเรือนในเวลาต่อมา เดิมมีชื่อว่าท่าอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานอิสตันบูลอตาเติร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

ในอดึตสุเหร่าแห่งนี้เป็นโบสถ์ที่ไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ แต่ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม สร้างโดย "พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนติน" โดยโบสถ์แห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง 17 ปี แต่ก็ถูกผู้ก่อการร้ายบุกเผาทำลายหลายครั้ง วอดวายนับไม่ถ้วน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าสีน้ำเงิน

มีชื่อเดิมว่า "สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1" ภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่นกุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้างที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป

ฮิปโปโดรม
ฮิปโปโดรม

จัตุรัสนี้สร้างในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส โดยเป็นอดีตสนามอารีน่าที่ใช้สำหรับการแข่งม้า และกิจกรรมต่างๆสามารถจุผู้คนได้กว่า 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรีย์เด่นๆสามแห่งคือ เสาโอบีลิสก์ฟาโรหืธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนำมาจากเมืองคาร์นัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนย้ายอนุสาวรีย์ต่างๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ, เสางู (Serpentine colum) สลักเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยู่ที่วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี, เสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ชานัคคาเล่
ชานัคคาเล่
ชานัคคาเล่

เมืองนี้ตั้งอยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียนบนชายฝั่งทางตอนใต้ของดาร์ดาแนลส์ เมืองแห่งนี้เคยเป็นชุมทางการค้า ศูนย์กลางการเดินเรือเชื่อมต่อเอเชียกับยุโรป เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่ตั้งของเขตทรอย ซึ่งเป็นที่ตั้งของม้าไม้เมืองทรอยซึ่งจัดแสดงที่ริมทะเล

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Canakkale หรือเทียบเท่า CANAKKALE หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
ม้าไม้จําลองแห่งทรอย

เป็นม้าไม้ที่เป็นสัญลักษณ์สงครามที่สำคัญในตำนานของกรีก เป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอย โดยกรีกได้สร้างม้าไม้โทจันขึ้นเพื่อเป็นแผนการหลอกชาวทรอย เพื่อลอบเข้าไปยึดเมือง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ปามุคคาเล
 • ปราสาทปุยฝ้าย
ปามุคคาเล
ปามุคคาเล

เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสุดไฮไลท์คือปราสาทปุยฝ้ายสุดวิจิตร บ่อน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์แห่งตุรกี ทั้งงดงามราวกับเป็นน้ำพุร้อนจากสวรรค์ และมีสรรพคุณในการบำบัดโรคจนกลายเป็นสปาธรรมชาติมานานกว่าพันปี

ปราสาทปุยฝ้าย
ปราสาทปุยฝ้าย

เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่มีลักษณะเป็นหน้าผาที่กว้างใหญ่ ด้านข้างของอ่างน้ำจะเป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง มองดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ หรือปุยฝ้าย นำ้แร่ที่ไหลลงแต่ละชั้นจะกลายเป็นหินปูนย้อยห้อยเป็นรูปต่างๆ อย่างมหัศจรรย์ ในอดีตชาวโรมันเชื่อว่าน้ำที่นี่สามารถรักษาโรคได้

เย็น
  เดินทาง
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองโบราณเฮียราโพลิส

เป็นเมืองโบราณในเขตปามุคคาเล่ ประกอบด้วยพื้นที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่นี่มีไฮไลต์อยู่ที่สระน้ำแร่โบราณที่เชื่อกันว่าถูกใช้งานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ซึ่งมีน้ำแร่ธรรมชาติผุดขึ้นมาชั่วนาตาปีนับแต่อดีตคราวสร้างเมืองจนถึงปัจจุบัน และเป็นน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสรรพคุณการรักษาโรค

รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Tripolis hotel , pamukkale หรือเทียบเท่า TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • คอนย่า
คอนย่า
คอนย่า

ที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของพวกเติร์กบนแผ่นดินตุรกี ทำให้สถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีให้เห็นอย่างโดดเด่นที่นี่ และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของนิกายเมฟเลวี ที่ถือกำเนิดมาจากการก่อตั้งของเมฟลานา เยลาเลดิน ผู้ซึ่งเป็นกวีชาวอัฟกานิสถานที่ทำให้ชาวคริสต์จำนวนไม่น้อยหันมานับถือศาสนาอิสลามเขาจึงเปรียบเหมือนผู้วิเศษในสายตาเหล่าสาวก

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • คัปปาโดเกีย
 • ปล่องไฟนางฟ้า
คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย

เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้ลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า”

ปล่องไฟนางฟ้า
ปล่องไฟนางฟ้า

เย็น
  เดินทาง
 • ร้านพรม (โรงงานทอพรม)
 • โรงงานเซรามิค
 • โรงงานเครื่องประดับ (ร้านเครื่องประดับตุรกี)
ร้านพรม (โรงงานทอพรม)
ร้านพรม (โรงงานทอพรม)

พรมเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกี ซึ่งมีสองแบบตามลักษณะความยาวของเส้นใยที่ใช้ทอคือ ฮาลื่อและคิลิม ฮาลื่อเป็นพรมแบบทั่วไปที่เห็นกัน วัสดุที่ใช้ทอมีทั้งขนสัตว์ฝ้าย ไหม เมื่อผูกปมแล้วจะตัดเส้นใยออก ด้านหนึ่งจึงปุยขึ้นเป็นลายตามที่ช่างต้องการ ส่วนคิลิมใช้วัสดุเหมือนกัน แต่ทอโดยไม่ตัดด้ายพรม จึงมีลายเหมือนกันสองด้าน

โรงงานเซรามิค
โรงงานเซรามิค

ชมโรงงานเซรามิคคุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

โรงงานเครื่องประดับ (ร้านเครื่องประดับตุรกี)
โรงงานเครื่องประดับ (ร้านเครื่องประดับตุรกี)

เลือกชม เลือกซื้อเครื่องประดับจากประเทศตุรกีกันได้ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Mustafa hotel , cappadocia หรือเทียบเท่า MUSTAFA HOTEL , CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • นครใต้ดิน
 • เกอเรเม่
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
นครใต้ดิน
นครใต้ดิน

นครใต้ดินนั้นคือคำเรียกของลักษณะเมืองใต้ดิน ที่เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซึ่งแม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ทว่าอากาศเบื้องล่างนั้นกลับรู้สึกสบาย

เกอเรเม่
เกอเรเม่

เป็นอดีตศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ ซึ่งชาวคริสต์มีความต้องการที่จะเผยแพร่ศาสนา ได้ขุดเจาะแท่งหินที่เกิดจากเศษเถ้าจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อสามสิบล้านปีก่อน (แท่งหินมีรูปร่างแปลกตาเพราะถูกกัดเซาะจากหิมะและลมในขณะที่ยังไม่แข็งตัวดี) เป็นถ้ำต่างๆ เป็นจำนวนมากให้เป็นโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพื่อสำหรับหลบภัยและป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ "เกอเรเม่" ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ.1985

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • หุบเขานกพิราบ
 • หมู่บ้านอุชหิซาร์
หุบเขานกพิราบ
หุบเขานกพิราบ

หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley หน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่อย่างมากมาย ณ จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็น ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้ในระยะไกล ที่นี่จะมีนกพิราบมากมาย ที่ชาวบ้านเลี้ยงนกพิราบ เพื่อนำอึ มาทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้

หมู่บ้านอุชหิซาร์
หมู่บ้านอุชหิซาร์

เป็นหมู่บ้านที่มีภูเขาขนาดใหญ่ซึ่งมีรูพรุนไปจนทั่ว ในสมัยก่อนมีไว้เป็นป้อมปราการเอาไว้สอดส่องข้าศึกลักษณะคล้ายจอมปลวกหรือรวงผึ้งขนาดใหญ่ รวมๆ มีหินรูปกรวยคว่ำ รูปกระโจม กระจัดกระจายอยู่รอบๆ ชมวิวอันสวยงามของคัปปาโดเกีย และยังมองเห็นลักษณะของธรรมชาติที่เป็นเหมือนแคนยอน คลื่นหิน และหมู่หินรูปทรงแปลกตา

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Mustafa hotel , cappadocia หรือเทียบเท่า MUSTAFA HOTEL , CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ทะเลสาบเกลือ
 • อังการ่า
 • สุสานอตาเติร์ก
ทะเลสาบเกลือ
ทะเลสาบเกลือ

ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ) เป็นทะเลสาบที่เรียกได้ว่ามีความเค็มที่สุดในโลก แถมน้ำทะเลที่เป็นสีแดง ก็ดูแปลกตา เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศตุรกี ซึ่งสาเหตุที่มีน้ำทะเลเป็นสีแดงก็เพราะว่าแท้จริงแล้วมันคือสีของสาหร่าย ‘Dunaliellam salina’ หากเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบเกลือในหน้าร้อน น้ำทะเลสาบจะเหือดแห้งเหลือเพียงแต่กองเกลือที่ตกผลึกเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซ็นติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสีขาวสุดสายตา และที่ทะเลสาบเกลือแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง Star War อีกด้วย

อังการ่า
อังการ่า

อังการ่าเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี ตั้งอยู่บนฝั่งทวีปเอเชีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของตุรกีรองจากอิสตันบูล และยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคจักรวรรดิออตโตมันอยู่มากมาย

สุสานอตาเติร์ก
สุสานอตาเติร์ก

เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ่งเป็นผู้นำในสงครามกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรก อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป ANITKABIR ด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ซาแฟรนโบลู
ซาแฟรนโบลู
ซาแฟรนโบลู

เป็นหนึ่งในเมืองของจังหวัด Karabük ที่ตั้งในภูมิภาคทะเลดำของตุรกี ชื่อทางประวัติศาสตร์ของเมืองในภาษากรีกคือ Theodoroupolis เมืองนี้เต็มไปด้วยอาคารประวัติศาสตร์หลายแห่ง เมืองนี้ได้ถูกบันทึกอยู่ในรายชื่อแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในปี 1994 เนื่องจากบ้านและสถาปัตยกรรมยุคออตโตมันที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Kahveciler hotel , safranbolu หรือเทียบเท่า KAHVECILER HOTEL , SAFRANBOLU หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • Viaport Asia Outlet Shopping
Viaport Asia Outlet Shopping
Viaport Asia Outlet Shopping

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
  เดินทาง
 • อิสตันบูล
 • โรงงานหนังชั้นนำ
 • สไปซ์มาร์เกต
อิสตันบูล
อิสตันบูล

เป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 ทวีป คือทวีปยุโรปซึ่งอยู่ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชียซึ่อยู่ฝั่งอนาโตเลีย การได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรมที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลก

โรงงานหนังชั้นนำ
โรงงานหนังชั้นนำ

โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เสื้อหนัง ตามอัธยาศัย

สไปซ์มาร์เกต
สไปซ์มาร์เกต

เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ในร่มและเป็นตลาดใหญ่อันดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนด์บาร์ซาร์ เป็นตลาดเครื่องเทศแห่งกรุงอิสตันบูล โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้า เยนี คามี รายได้จากค่าเช่าร้านส่วนหนึ่งจะนำมาบำรุงมัสยิดและกิจกรรมการกุศลอื่นๆ มักเรียกขานกันจนติดปากว่าตลาดอียิปต์ เพราะที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องสินค้าที่นำเข้าจากกรุงไคโร

เย็น
  เดินทาง
 • จัตุรัสทักซิม
จัตุรัสทักซิม
จัตุรัสทักซิม

เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่คึกคัก เป็นที่นิยมของคนพื้นเมืองและชาวต่างชาติมีรถรางแล่นเป็นแนวขนานกับรถตลอดสาย ตามถนนต่างๆ เรียงรายด้วยร้านอาหารนานาประเภท ร้านขายของเก่า และสินค้าที่ทันสมัยประปนและกลมกลืนและมีเสน่ห์

รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Tryp by wyndham airport hotel , istanbul หรือเทียบเท่า TRYP BY WYNDHAM AIRPORT HOTEL , ISTANBUL หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
  เดินทาง
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • หอคอยกาลาตา
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส หนึ่งในช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆ ของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อกับทะเลดำ เข้ากับทะเลมาร์มาร่า ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่

หอคอยกาลาตา
หอคอยกาลาตา

หอคอยหินยุคกลางในเขตกาลาตา-คาราค็อยของนครอีสตันบูล, ประเทศตุรกี เป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญที่โดดเด่น ที่สุดของเมืองด้วยลักษณะทรงกระบอกสูง ของหอคอยที่โดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้า ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม ของคาบสมุทร และบริเวณโดยรอบของเมืองอีสตันบูล

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานอิสตันบูล

เป็นท่าอากาศยานประจำประเทศตุรกี อยู่ห่างจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสนามบินพลเรือนในเวลาต่อมา เดิมมีชื่อว่าท่าอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานอิสตันบูลอตาเติร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย