Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน เต๋อชิง แชงกีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก บิน Ruili Airlines

บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทบ่าย
เดินทางเช้า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
รวมค่าวีซ่า
วันรัฐธรรมนูญ
วันมาฆบูชา
วันปีใหม่
วันคริสต์มาส

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานลี่เจียง
  เที่ยง
 • ต้าหลี่
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
 • เจดีย์สามองค์
  เที่ยง
 • จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • เต๋อซิง
  เที่ยง
 • วัดเฟยไหล (จุดชมวิวเฟยไหลซื่อ)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ลี่เจียง
 • ช่องแคบเสือกระโดด
  เที่ยง
 • สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
 • ลี่เจียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
  เที่ยง
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
 • เมืองโบราณซู่เหอ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานลี่เจียง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1WEN YUE DONG HOTEL
2SHU JIN MU YUN HOTEL
3CAI HONG HOTEL
4FENG HUANG HOTEL
5FENG HUANG HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.
วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
วันคริสต์มาส 25 ธ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 7 ธ.ค. 23อ. 12 ธ.ค. 23
25,990
วันหยุด 2 วัน
ส. 9 ธ.ค. 23พฤ. 14 ธ.ค. 23
25,990
วันหยุด 2 วัน
ส. 16 ธ.ค. 23พฤ. 21 ธ.ค. 23
24,990
วันหยุด 3 วัน
พฤ. 21 ธ.ค. 23อ. 26 ธ.ค. 23
25,990
วันหยุด 3 วัน
ส. 23 ธ.ค. 23พฤ. 28 ธ.ค. 23
25,990
วันหยุด 3 วัน
ส. 30 ธ.ค. 23พฤ. 4 ม.ค. 24
30,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16930
ลี่เจียง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
Ruili Airlines
Ruili Airlines
เริ่มต้น24,990
จองผ่านเว็บ