Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานมาเก๊า
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

ท่าอากาศยานมาเก๊า
ท่าอากาศยานมาเก๊า

เป็นท่าอากาศยานหลักของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง ที่ไม่เหมือนกันจีนแผ่นดินใหญ่ หรือฮ่องกง

โรงแรมและที่พัก
Dorsett tsuen wan hotel Dorsett Tsuen Wan Hotel
เช้า
  เดินทาง
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม
 • โรงงานจิวเวอร์รี่
 • ร้านหยกฮ่องกง
 • วัดแชกงหมิว
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมหรือที่ชาวฮ่องกงเรียกกันว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี 1873 ซึ่งต่อมาได้มีการสร้างถนนในปี 1909 คนงานได้ทำการขุดเจาะที่พื้นและเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้น คือมีน้ำคล้ายๆ สีเลือดไหลซึม ขึ้นมาเป็นที่กล่าวขาน กันทั้งเกาะว่าเป็นเลือดของมังกร ชาวฮ่องกงเลยมาบริจาคเงินที่วัดนี้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้เจ้าแม่กวนอิมป้องกันภัยพบัติต่างๆ ในทุกๆ ปีชาวฮ่องกงรวมไปถึงนักธุรกิจและมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงถือเป็นประเพณีที่จะมากู้เงินเจ้าแม่กวนอิมที่วัดแห่งนี้เพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบกิจการของตัวเองให้เจริญรุ่งเรือง

โรงงานจิวเวอร์รี่
โรงงานจิวเวอร์รี่

เข้าชมโรงงานจิวเวอร์รี่ เพื่อเลือกซื้อของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็นของประดับของท่านเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม และเป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่

ร้านหยกฮ่องกง
ร้านหยกฮ่องกง

ในฮ่องกง ธุรกิจการค้าหยกจะคึกคักที่สุดที่ตลาดหยกในเกาลูน ถึงแม้บริเวณนี้จะได้รับการปรับปรุงใหม่หลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา แต่ที่นี่ก็ยังคงไว้ซึ่งร่องรอยของอดีต เช่น สถานีตำรวจที่เป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกล้เคียง คุณจะพบหินหยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของถนนเจด แต่ถ้าคุณสนใจในการช้อปมากกว่าสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย์ คุณจะไม่ผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของหยกที่ขายอยู่ที่นี่ ซึ่งมีกว่าร้อยแผง สินค้าที่คุณจะพบมากที่สุดคือเครื่องประดับทำจากหยก ซึ่งได้แก่ แหวน กำไล จี้ และต่างหู แต่คุณก็อาจพบของแปลกอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

วัดแชกงหมิว
วัดแชกงหมิว

เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาพระเจ้าแชกงที่เคยเป็นแม่ทัพในจีนสมัยโบราณ ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาต้องมาบูชาสักการะ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
  เดินทาง
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็น 1 ใน 5 ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก และเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง ที่นี่เป็นน้องใหม่สุดจากทั้งหมด ตั้งอยู่บนที่ดินในเขตเพนนีเบย์ของเกาะลันเตา บริหารงานโดย Hong Kong International Theme Parks สวนสนุกแแห่งนี้มีผู้มาเยี่ยมชมมากว่า 10 ล้านคนในทุกๆ ปี

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Dorsett tsuen wan hotel Dorsett Tsuen Wan Hotel
เช้า
  เดินทาง
 • วัดอาม่า (วัดเจ้าแม่ทับทิม)
 • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง)
วัดอาม่า (วัดเจ้าแม่ทับทิม)
วัดอาม่า (วัดเจ้าแม่ทับทิม)

เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อของมาเก๊า ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทะเลจีนใต้ชื่อเทพมัตสึ ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งการประมง วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1488 วัดอาม่าจัดเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง)
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง)

เป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ของเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งหันหลังให้ทะเล และยืนอยู่บนโดมดอกบัวขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร และมีน้ำหนักมากถึง 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัว ภายในฐานรูปปั้นเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมา นอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่ให้ประชาชนเข้ามานั่งสมาธิ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเก๊านิยมเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง และวัตถุประสงค์ในการสร้างนั้นเนืองมาจากเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • วิหารเซนต์ปอล
 • เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า
 • เดอะปารีเซียนมาเก๊า
 • เซนาโด้สแควร์
วิหารเซนต์ปอล
วิหารเซนต์ปอล

เป็นซากปรักหักพังของศาสนสถานคาทอลิกสมัยศตวรรษที่ 17 เคยเป็นโบสถ์และโรงเรียนเซนต์ปอล ปัจจุบันซากปรักหักพังเป็นหนึ่งในจุดสังเกตที่รู้จักกันดีที่สุดของมาเก๊า ในปี 2005 ที่นี่ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการว่าเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งมาเก๊าซึ่งเป็นมรดกโลก

เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า

เป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่ออกแบบสไตล์อิตาลี ภายในมีอาหาร ที่พักและกิจกรรมให้ทำมากมาย และตัวบริการต่างๆ นั้นนับว่าอยู่ในระดับ High End สุดๆ เลยทีเดียว

เดอะปารีเซียนมาเก๊า
เดอะปารีเซียนมาเก๊า

เดอะปารีเซียนมาเก๊าตั้งอยู่ใจกลางเขต Cotai ในมาเก๊า มีห้างสรรพสินค้าหรูหรา สระว่ายน้ำกลางแจ้งและสวนน้ำ โรงแรมหรูในธีมฝรั่งเศส จุดเด่นคือมีแบบจำลองขนาดครึ่งส่วนของหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่

เซนาโด้สแควร์
เซนาโด้สแควร์

เป็นจตุรัสที่อยู่ในเขตเซของเมืองมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ประวัติศาสตร์ยูเนสโกมรดกโลกมาเก๊า ที่นี่มีลักษณะเป็นจัตุรัสรูปสามเหลี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร จัตุรัสแห่งนี้ตั้งชื่อตาม Leal Senado สถานที่นัดพบสำหรับชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ส่วนใหญ่ของอาคารรอบจตุรัสเป็นสไตล์ยุโรป ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวห้ามพลาดหากได้มาเยือนมาเก๊า

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานมาเก๊า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานมาเก๊า
ท่าอากาศยานมาเก๊า

เป็นท่าอากาศยานหลักของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง ที่ไม่เหมือนกันจีนแผ่นดินใหญ่ หรือฮ่องกง

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ