Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย
ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย

เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กในเขตจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ในเขตธรรมชาติที่มีภูมิทัศน์งดงาม

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Wyndham hotel WYNDHAM HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • เมืองโบราณฝูหลง (น้ำตกหวางชุน)
เมืองโบราณฝูหลง (น้ำตกหวางชุน)
เมืองโบราณฝูหลง (น้ำตกหวางชุน)

เมืองโบราณแห่งนี้มีประวัติอันแสนยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยที่มีชื่อว่าถู่เจีย เดิมมีชื่อว่า หวางชุน แต่ภายหลังในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่เรียกในปัจจุบัน ในส่วนใจกลางเมืองโบราณนี้จะเห็นน้ำตกหวางชุนตั้งเด่นเป็นสายธาร ซึ่งภาพของน้ำตก บ้านเรือนโบราณ กับต้นไม้เขียวๆ ที่อยู่ไล่ระดับกัน เป็นความลงตัวอีกอย่างที่แลดูประทับใจยิ่ง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • จางเจียเจี้ย
จางเจียเจี้ย
จางเจียเจี้ย

เป็นเขตย่านชุนชมเมืองในพื้นที่จางเจียเจี้ย สถานที่ที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี 1992 ตัวเมืองล้อมรอบด้วยธรรมชาติของขุนเขา ต้นไม้ ลำธาร และองค์ประกอบทางระบบนิเวศที่ได้ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Wyndham hotel WYNDHAM HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • ร้านหยกจีน
 • จางเจียเจี้ยไอซ์แอนด์สโนว์เวิลด์
ร้านหยกจีน
ร้านหยกจีน

หยก (Jade) คือชื่อที่ใช้เรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันล้ำค่ามากชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะชาวจีนถือว่าหยกเป็นเจ้าแห่งหินมีค่าทั้งมวล

จางเจียเจี้ยไอซ์แอนด์สโนว์เวิลด์
จางเจียเจี้ยไอซ์แอนด์สโนว์เวิลด์

เป็นสถานที่เที่ยวเชิงฤดูหนาวในร่มที่เปิดใหม่ในจางเจียเจี้ย มีพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนกว่า 600 ล้านหยวน โดยเป็นสกีรีสอร์ทในร่มที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของจีน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 10,000 คน/วัน ภายในมีลานสโลปที่มีระยะทางประมาณ 200 เมตร กับลิฟต์พาขึ้นด้านบน 1 ตัว ที่นี่ถือเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการทำกิจกรรมฤดูหนาวของจีนที่น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นๆ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด การเล่นหิมะ สเก็ต รถบั๊มพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Pullman hotel PULLMAN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย

ถนนคนเดิน "ซีปู้เจีย" ณ เขตอู่หลิงหยวน ที่ถนนคนเดิน "ซีปู้เจีย" นอกเหนือจะเป็นถนนที่มีร้านค้าขายสินค้าพื้นเมืองของที่นี่แล้วยังมีอีกสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจอยากให้ไปชมกัน นั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายกี่เป็นภาพวาดแฮนเมตชื่อดังของที่นี่ ภาพวาดทรายถือเป็นสินค้ายอดนิยมอีกสิ่งหนึ่งที่หมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาตินิยมซื้อเป็นของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ที่ควรค่าแก่การประดับบนกำแพงบ้าน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • เขาเทียนเหมินซาน
 • สะพานกระจกเทียนเหมินซาน
 • ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
เขาเทียนเหมินซาน
เขาเทียนเหมินซาน

เป็นหนึ่งในภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน "มีคำกล่าวว่า หากใครมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาขึ้นเขาเทียนเหมินซานแห่งนี้เหมือนมาไม่ถึงจางเจียเจี้ย" ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ำหรือประตูสวรรค์ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เราจะได้เดินชมวิวทิวทัศน์ลัดเลาะริมหน้าผาชมความสวยงามของทะเลภูเขาที่มีรูปร่างต่างๆ แปลกตา และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

สะพานกระจกเทียนเหมินซาน
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน

สะพานกระจกบนเขาเทียนเหมินซาน มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด

ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Pullman hotel PULLMAN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • ร้านยางพารา
 • ร้านใบชาจีน
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน
ร้านยางพารา
ร้านยางพารา

ยางพาราสินค้าขึ้นชื่อของประเทศจีน

ร้านใบชาจีน
ร้านใบชาจีน

ชาจีน เป็น เครื่องดื่มที่ทำมาจากใบไม้จากแหล่งปลูกชา (คาเมลเลีย ไซเนนซิส) และผ่านน้ำร้อน. ใบชาใช้กรรมวิธีดั้งเดิมของจีน ชาจีนมักจะใช้ดื่มสม่ำเสมอตลอดวัน รวมถึงระหว่างมื้ออาหาร บางครั้งใช้ดื่มแทนน้ำเปล่าเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบง่าย

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน

ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินาม "หลี่จวินเซิง" ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงาม คมชัด และมีมิติสมจริงอีกด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

เป็นสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวมากกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติโลกในฐานะสะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิมอย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย
ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย

เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กในเขตจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ในเขตธรรมชาติที่มีภูมิทัศน์งดงาม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย