Tourkrub Logo
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก
ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก

เป็นท่าอากาศยานประจำเกาะ ฟู้โกว๊ก ประเทศเวียดนาม สามารถรองรับผู้โดยสารประมาณ 2.5 ล้านคนต่อปี และความจุสูงสุด 7 ล้านคนต่อปี

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • Grand World Phu Quoc
Grand World Phu Quoc
Grand World Phu Quoc

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Wyndham hotel phu quoc Wyndham Hotel Phu Quoc
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • กระเช้าไฟฟ้าชมเกาะฟู้โกว๊ก
 • Hon Thom Nature Park
กระเช้าไฟฟ้าชมเกาะฟู้โกว๊ก
กระเช้าไฟฟ้าชมเกาะฟู้โกว๊ก

กระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฟู้โกว๊ก จากมุมสูงสำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ Hon tam island Vietnam

Hon Thom Nature Park
Hon Thom Nature Park

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • วัดดิงชาว
 • ร้านผ้าไหม (โรงงานผ้าไหม)
 • เยืองดอง
วัดดิงชาว
วัดดิงชาว

เป็นศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล เนื่องจากอาชีพหลักของชาวฟู้โกว๊กคืออาชีพการทำประมง ดังนั้นก่อนที่ชาวบ้านจะออกไปหาปลาจะต้องไหว้เทพเจ้าแห่งท้องทะเลก่อน เพื่อให้การออกไปจับปลาแต่ละครั้งเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดี ไม่มีอันตรายใดใดทั้งสิ้น ศาลเจ้าแห่งนี้มีลักษณะที่โดดเด่นสวยงามโดยตั้งตระหง่าอยู่บนโขดหินอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้

ร้านผ้าไหม (โรงงานผ้าไหม)
ร้านผ้าไหม (โรงงานผ้าไหม)

ผ้าไหม เป็นอีกสินค้าของฝากของเมืองจีน ให้ชมความละเอียดอ่อนของผ้าไหม และเลือกซื้อสินค้าที่จากผ้าไหมที่มีเนื้อผ้าอันละเอียดอ่อน เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ

เยืองดอง
เยืองดอง

เป็นเมืองเลียบชายหาดในเกาะฟู้โกว์กที่มีความงดงาม เป็นแหล่งรวมของที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร จุดแฮงค์เอาท์ต่างๆ ของนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Stellar hotel phu quoc Stellar Hotel Phu Quoc
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก
ท่าอากาศยานฟู้โกว๊ก

เป็นท่าอากาศยานประจำเกาะ ฟู้โกว๊ก ประเทศเวียดนาม สามารถรองรับผู้โดยสารประมาณ 2.5 ล้านคนต่อปี และความจุสูงสุด 7 ล้านคนต่อปี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย