Tourkrub Logo
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
เครื่องบิน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ซาปา
 • โบสถ์หินซาปา
ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานนอยไบ

เป็นท่าอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งถูกเปิดใช้(ตึกนานาชาติ) เมื่อต้นปี 2558 และอยู่ห่างออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

ซาปา
ซาปา

เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก อยู่ห่างไปประมาณ 400 กิโลเมตรจากเมืองฮานอย เมืองนี้มีธรรมชาติที่สวยงาม แต่วิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองนั้นเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวยิ่งกว่าสิ่งใด

โบสถ์หินซาปา
โบสถ์หินซาปา

เป็นโบสถ์ประจำเมืองซาปา ที่ทั้งหลังถูกสร้างจากหิน เมื่อปี คส1895 โดยชาวฝรั่งเศสที่เคยมาประจำอยู่ มีหอระฆัง ที่ห้อยระฆังขนาดครึ่งตันไว้ ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีทางศาสนาแห่งเมือง

เย็น
  เดินทาง
 • ตลาด LOVE MARKET
ตลาด LOVE MARKET
ตลาด LOVE MARKET

เป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสินค้าท้องถิ่น และบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Sapa green hotel SAPA GREEN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • อิสระท่องเที่ยวในซาปา
อิสระท่องเที่ยวในซาปา
อิสระท่องเที่ยวในซาปา

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูหม้อไฟ + ไวน์แดง
โรงแรมและที่พัก
Sapa green hotel SAPA GREEN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • moana cafe
 • พรมแดนเวียดนาม-จีน
 • ร้านผลิตภัณฑ์จากไผ่
moana cafe
moana cafe

พรมแดนเวียดนาม-จีน
พรมแดนเวียดนาม-จีน

ชมวิวบริเวณพรมแดนเวียดนาม-จีน ชมวิวด่านของทางฝั่งจีน

ร้านผลิตภัณฑ์จากไผ่
ร้านผลิตภัณฑ์จากไผ่

ให้ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากไผ่

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ฮานอย
 • ถนน 36 สายเก่า
ฮานอย
ฮานอย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมี และงานหัตถกรรม

ถนน 36 สายเก่า
ถนน 36 สายเก่า

เป็นถนนที่มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปี ซึ่งเย็นวันศุกร์-อาทิตย์ จะมีตลาดยามค่ำคืน ซึ่งมีของขายมากมาย ซึ่งเมื่อก่อนจะขายของเน้นทางหัตถกรรม แต่สมัยนี้นั้นก็ขายของหลากหลายรูปแบบ แถมยังมีร้านอาหารข้างถนนเยอะแยะอีกด้วย

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Larosa hotel LAROSA HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์
 • ทำเนียบประธานาธิบดีฮานอย
 • บ้านพักลุงโฮ
สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์
สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์

เป็นอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ไม่ไกลจากจัตุรัสบาดิงห์ เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้ยืนประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม

ทำเนียบประธานาธิบดีฮานอย
ทำเนียบประธานาธิบดีฮานอย

ทำเนียบนี้ตั้งอยู่ในเมืองฮานอย เคยเป็นที่ทำงานของคนมีอำนาจสูงสุดอินโดจีน มีลักษณะเป็นอาคารทรงโคโลเนียลทาสีเหลืองทั้งหลังที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นในปี 1901 ปัจจุบันเป็นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทำเนียบมีสวนดอกไม้และสระน้ำที่มีบรรยากาศอันร่มรื่น

บ้านพักลุงโฮ
บ้านพักลุงโฮ

เป็นบ้านที่ลุงโฮ หรือท่านโฮจิมินห์ ที่ได้อยู่อาศัยที่นี่เป็นเวลา12 ปี (1958-1969) เป็นบ้านรูปแบบพื้นบ้านซึ่งถูกเก็บรักษาไว้หลังจากท่านได้ย้ายออก เนื่องจากเป็นเป้าหมายโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ทุกคนเข้าชมได้

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูเฝอเวียดนาม
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานนอยไบ

เป็นท่าอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งถูกเปิดใช้(ตึกนานาชาติ) เมื่อต้นปี 2558 และอยู่ห่างออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย