Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 4วัน 3คืน วัดหลงซาน อนุสรณ์เจียงไคเชค ตึกไทเป 101 บินChina Airlines

กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • วัดหลงซันซื่อ
  กลางวัน
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ไทจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
วันที่ 2
  เช้า
 • หนานโถว
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
  กลางวัน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
 • ชาอวู่หลง
วันที่ 3
  เช้า
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • ไทเป
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  กลางวัน
 • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • ซีเหมินติง
วันที่ 4
  เช้า
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ไทเป 101
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองไถจง
2เมืองไถจง
3เมืองไทเป
4

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 19 ก.ค. 24จ. 22 ก.ค. 24
22,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17447
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
China Airlines
China Airlines
เริ่มต้น24,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน