Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 6วัน 5คืน คุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) บิน Thai AirAsia

กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์จีน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
 • ต้าหลี่
  กลางวัน
 • เมืองโบราณต้าหลี่
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • เจดีย์สามองค์
 • หมู่บ้านซีโจว หรือสี่โจว
  กลางวัน
 • จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • ช่องแคบเสือกระโดด
 • ลี่เจียง
 • สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
  กลางวัน
 • เมืองโบราณลี่เจียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • กระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
  กลางวัน
 • โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • คุนหมิง
 • สวนน้ำตกคุนหมิง
 • ตำหนักทองจินเตี้ยนคุนหมิง
  กลางวัน
 • ถนนคนเดินจินปีลู่
 • จินหม่าปี้จีฟาง (ถนนม้าทองไก่หยก)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG YUAN HOTEL
2SHU JIN MU YUN HOTEL
3FENG HUANG HOTEL
4FENG HUANG HOTEL
5LONGWAY HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิ.ย.
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 20 พ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 9 พ.ค. 24อ. 14 พ.ค. 24
25,888
วันหยุด 3 วัน
พฤ. 16 พ.ค. 24อ. 21 พ.ค. 24
25,888
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 23 พ.ค. 24อ. 28 พ.ค. 24
25,888
วันหยุด 3 วัน
พฤ. 30 พ.ค. 24อ. 4 มิ.ย. 24
27,888
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 17520
คุนหมิง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น26,888
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน