Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง
 • ปักกิ่ง
 • ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง
ท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง

เป็นท่าอากาศยานหลักประจำกรุงปักกิ่ง ตั้งอยู่ 32 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของใจกลางเมืองในวงล้อมของเขต Chaoyang District ท่าอากาศยานนี้ดำเนินการโดย บริษัท Beijing Capital International Airport จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รัฐเป็นผู้ควบคุม ที่นี่ได้ขึ้นอันดับอย่างรวดเร็วในการจัดอันดับของท่าอากาศยานที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ปักกิ่ง
ปักกิ่ง

เป็นเมืองประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ที่สำคัญของจีน เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในเมืองหลักของประเทศจีน

ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ถนนโบราณเฉียนเหมิน

ถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
holiday inn hotel HOLIDAY INN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • พระราชวังกู้กง
 • หอฟ้าเทียนถาน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสกลางเมืองในใจกลางกรุงปักกิ่ง ตั้งชื่อตามเทียนอันเหมิน ('ประตูแห่งสันติภาพแห่งสวรรค์') ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือโดยแยกออกจากพระราชวังต้องห้าม จัตุรัสนี้มีความสำคัญทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างในประวัติศาสตร์จีน นอกจากนี้ที่นี่ยังได้ชื่อเป็นเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

พระราชวังกู้กง
พระราชวังกู้กง

เป็นพระราชวังที่ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนมาร์คของกรุงปักกิ่งที่ห้ามพลาด

หอฟ้าเทียนถาน
หอฟ้าเทียนถาน

เป็นอาคารทางศาสนาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของใจกลางกรุงปักกิ่ง ถูกสร้างขึ้นในปี 1420 ด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ในอดีตจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อสวดมนต์ประจำปีเพื่ออธิษฐานขอพรจากสวรรค์

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ เมนูสุกี้มองโกล
โรงแรมและที่พัก
Holiday inn hotel HOLIDAY INN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • วัดลามะหยงเหอกง
 • กำแพงเมืองจีน
วัดลามะหยงเหอกง
วัดลามะหยงเหอกง

วัดนี้แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบต ท่านจะได้นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงาม โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่เก๋อ”

กำแพงเมืองจีน
กำแพงเมืองจีน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความยาวกว่า 6,700 กิโลเมตร กำแพงนี้ทอดยาวจากฝั่งตะวันออกที่เขต Liaodong ไปทางทิศตะวันตกที่ทะเลสาบ Lop ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ย่านเดอะเพลซ
ย่านเดอะเพลซ
ย่านเดอะเพลซ

ย่าน THE PLACE เป็นย่านช้อปปิ้งมีชื่ออีกแห่งของกรุงปักกิ่ง จุดเด่นของที่นี่ความอลังการยิ่งใหญ่ของเพดานจอ LCD ขนาดกว้าง 6,000 ตารางเมตรที่อยู่เหนือศีรษะ

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง
โรงแรมและที่พัก
Holiday inn hotel HOLIDAY INN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • พระราชวังหยวนหมิงหยวน (พระราชวังฤดูร้อนเดิมกรุงปักกิ่ง)
 • ท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง
พระราชวังหยวนหมิงหยวน (พระราชวังฤดูร้อนเดิมกรุงปักกิ่ง)
พระราชวังหยวนหมิงหยวน (พระราชวังฤดูร้อนเดิมกรุงปักกิ่ง)

เป็นกลุ่มพระราชวังและสวนหย่อมที่ตั้งอยู่บริเวณชานกรุงปักกิ่งในเขต Haidian ห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 ต้นพระราชวังฤดูร้อนเก่าเป็นที่ประทับของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงและผู้สืบทอดของเขา พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้เป็นรู้จักกันดีในเรื่องของการจัดสวนที่กว้างขวาง สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ศิลปะ และสมบัติทางประวัติศาสตร์มากมาย

ท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง
ท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง

เป็นท่าอากาศยานหลักประจำกรุงปักกิ่ง ตั้งอยู่ 32 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของใจกลางเมืองในวงล้อมของเขต Chaoyang District ท่าอากาศยานนี้ดำเนินการโดย บริษัท Beijing Capital International Airport จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รัฐเป็นผู้ควบคุม ที่นี่ได้ขึ้นอันดับอย่างรวดเร็วในการจัดอันดับของท่าอากาศยานที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

เย็น
รับประทานอาหาร
เครื่องบิน มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง