Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานเฉิงตู
ท่าอากาศยานเฉิงตู

เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร ในเขตซวงหลิว ในปี 2552 ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้กลายเป็นท่าอากาศยานที่วุ่นวายที่สุดในภาคตะวันตกของจีน มีผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งสิ้นกว่า 22,637,762 คน

เย็น
รับประทานอาหาร
เครื่องบิน บริการอาหารและเครื่ องดืมบนเครื่อง
โรงแรมและที่พัก
Holiday in express hotel HOLIDAY IN EXPRESS HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ต้าจู๋
 • ผาหินแกะสลักต้าจู๋
 • ฉงชิ่ง
ต้าจู๋
ต้าจู๋

เป็นอำเภอเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางภูเขา 5 ลูก คือ ภูเขาเป่ยซัน ภูเขาเป๋าติ่งซัน ภูเขาหนันซัน ภูเขาสือจ้วนซัน และภูเขาสือเหมินซัน เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวด้วยผืนป่าและอากาศเย็นสบายตลอดปี

ผาหินแกะสลักต้าจู๋
ผาหินแกะสลักต้าจู๋

หน้าผาหินแกะสลักต้าจู๋ ตั้งอยู่ที่อำเภอต้าจู๋ ห่างจากนครฉงชิ่งออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 80 กิโลเมตร การแกะสลักหน้าผา เริ่มกันประมาณปีค.ศ.650 หรือประมาณต้นราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618-907) และในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง (ราวค.ศ.ที่ 1368 - 1911) ตามหน้าผาต้าจู๋จะมีรูปปั้นพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์กว่า 50,000 รูป และรูปปั้นอื่นๆ อีกนับ 100,000 รูป

ฉงชิ่ง
ฉงชิ่ง

เป็นนครที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นหนึ่งในสี่เทศบาลนครที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของรัฐบาลกลาง (อีกสามแห่ง คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเทียนจิน) และเป็นเทศบาลนครเพียงแห่งเดียวที่ไม่ได้ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล ฉงชิ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น ในฐานะที่เป็นนครศูนย์กลางแห่งชาติของจีน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในบริเวณต้นน้ำของลุ่มแม่น้ำแยงซี ศูนย์การผลิต และศูนย์กลางการขนส่ง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว

ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่กลางเมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่วเป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ โดยอาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านจะคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Yifan hotel YIFAN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • อู่หลง
 • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์
อู่หลง
อู่หลง

เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมืองอู่หลง

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2007 นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของบ้านโบราณกลางหุบเขา เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ล่าสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตร์ฮอลีวู้ด เรื่อง TRANSFORMERS 4

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Yiyun holiday hotel YIYUN HOLIDAY HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ฉงชิ่ง
 • ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
 • หงหยาต้ง
ฉงชิ่ง
ฉงชิ่ง

เป็นนครที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นหนึ่งในสี่เทศบาลนครที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของรัฐบาลกลาง (อีกสามแห่ง คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเทียนจิน) และเป็นเทศบาลนครเพียงแห่งเดียวที่ไม่ได้ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล ฉงชิ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น ในฐานะที่เป็นนครศูนย์กลางแห่งชาติของจีน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในบริเวณต้นน้ำของลุ่มแม่น้ำแยงซี ศูนย์การผลิต และศูนย์กลางการขนส่ง

ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย

เป็นถนนช้อปปิ้งที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางนครฉงชิ่ง บริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 3,000 ร้าน

หงหยาต้ง
หงหยาต้ง

เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจย่านหนึ่งในเมืองฉงชิ่ง ปัจจุบันมีโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าตั้งอยู่รวมกันหลายๆ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษสุกี้หมาล่า
โรงแรมและที่พัก
Yifan hotel YIFAN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง
 • นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
 • รถไฟความเร็วสูงประเทศจีน
มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง
มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง

เป็นมหาศาลาประชาคมประจำเมืองฉงชิ่ง ซึ่งจอมพลเฮ่อหลง เป็นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชน โดยจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง ที่แห่งนี้สามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน

นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก

รถไฟทะลุตึกสายนี้เรียกว่า Mountain City เป็นสายรถไฟที่ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่ง และเป็นรถไฟฟ้าที่มีความแปลกไม่เหมือนใคร เนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาให้วิ่งทะลุผ่านตึกอาคารต่างๆ ได้

รถไฟความเร็วสูงประเทศจีน
รถไฟความเร็วสูงประเทศจีน

เป็นรถไฟความเร็วสูงที่บริหารงานโดยการรถไฟจีน มีความเร็วสูงสุดประมาณ 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง การออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดได้ถูกออกแบบมาจากต่างประเทศ ใช้สำหรับการเดินทางที่รวดเร็วระหว่างเมือง ปัจจุบันจีนมีแบบรถไฟความเร็วสูงต่างๆ มากมาย ใช้งานไปตามแต่ละสภาพภูมิประเทศ และเศรษฐกิจ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • เฉิงตู
 • ถนนจินหลี่
เฉิงตู
เฉิงตู

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู

ถนนจินหลี่
ถนนจินหลี่

เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโงดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Holiday in express hotel HOLIDAY IN EXPRESS HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตูบนพื้นที่กว่า 600,000 ตารางเมตร ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1987 ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ การอยู่อาศัยและการแพร่พันธุ์ของหมีแพนด้า ภายในได้รับการจัดสภาพแวดล้อมให้กลมกลืนกับป่าธรรมชาติ ทั้งยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์หายากของมณฑลเสฉวนอีกด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานเฉิงตู
ท่าอากาศยานเฉิงตู

เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร ในเขตซวงหลิว ในปี 2552 ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้กลายเป็นท่าอากาศยานที่วุ่นวายที่สุดในภาคตะวันตกของจีน มีผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งสิ้นกว่า 22,637,762 คน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย