Tourkrub Logo
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานอิสตันบูล

เป็นท่าอากาศยานประจำประเทศตุรกี อยู่ห่างจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสนามบินพลเรือนในเวลาต่อมา เดิมมีชื่อว่าท่าอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานอิสตันบูลอตาเติร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

เย็น
รับประทานอาหาร
เครื่องบิน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานอิสตันบูล
 • ท่าอากาศยานทบิลิซี
 • มหาวิหารจวารี
ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานอิสตันบูล

เป็นท่าอากาศยานประจำประเทศตุรกี อยู่ห่างจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสนามบินพลเรือนในเวลาต่อมา เดิมมีชื่อว่าท่าอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานอิสตันบูลอตาเติร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

ท่าอากาศยานทบิลิซี
ท่าอากาศยานทบิลิซี

เป็นท่าอากาศยานหลักประจำประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต์ เพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างสหภาพโซเวียตกับดินแดนห่างไกลอื่นๆ หลังโซเวียตล่มสลายที่นี่ได้กลายเป็นท่าอากาศยานประจำประเทศจอร์เจียไป

มหาวิหารจวารี
มหาวิหารจวารี

เป็นอารามจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในเมืองมิสเคต้า อีกหนึ่งสถานที่มรดกโลกจากยูเนสโก้ ตั้งอยู่บนยอดเขาหินที่จุดบรรจบของแม่น้ำ Mtkvari และ Aragvi ที่สามารถมองเห็นวิวเมืองมิสเคต้าจากมุมสูงได้อย่างสวยงาม ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณศตวรรษที่ 6 โดยกษัตริย์ Mirian ที่สามแห่งอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเฮเลนนิสติกกับเซซาเนี่ยนที่สวยงาม

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ เมนูคินกาลิ
  เดินทาง
 • คาซเบกี้ (สเตพานมินด้า)
 • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
คาซเบกี้ (สเตพานมินด้า)
คาซเบกี้ (สเตพานมินด้า)

เมืองนี้มีอีกชื่อท้องถิ่นว่าสเตพานมินด้า (Stepantsminda) ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาคอเคซัส ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจีย บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร เป็นเมืองที่มีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองบนธรรมชาติที่ราบสูงที่เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยว

อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปีของสนธิสัญญาจอร์เจียวิกและมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย ตั้งอยู่บนทางหลวงทหารจอร์เจียระหว่างเมืองสกีรีสอร์ทของ Gudauri และ Jvari pass มีลักษณะเป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีตเสริม จากตรงนี้สามารถมองเห็นวิว Devil's Valley ของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างงดงาม

โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้

โบสถ์นี้อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำ Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยตั้งโดดเดี่ยวบนยอดเขาสูงชันที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันกว้างใหญ่สุดสวยงาม การเข้าถึงโบสถ์นี้ก่อนหน้านี้จะต้องเดินเขาขึ้นไปซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง กระทั่งในธันวาคม 2018 มีการทำถนนลาดยางขึ้นไป ให้พาหนะอย่างรถยนต์สามารถเข้าถึงได้ในเวลาไม่กี่นาที

โรงแรมและที่พัก
Intourist kazbegi hotel INTOURIST KAZBEGI HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ป้อมอันนานูรี
 • อ่างเก็บน้ำซินวาลี
 • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
ป้อมอันนานูรี
ป้อมอันนานูรี

เป็นป้อมปราการอันเก่าแก่ที่มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี สันนิษฐานว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 หลังกำแพงโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่หลังกำแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามจากมุมสูงของป้อมปราการนี้

อ่างเก็บน้ำซินวาลี
อ่างเก็บน้ำซินวาลี

เป็นอ่างเก็บแม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แม่น้ำ Aragvi มีจุดประสงค์หลักในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ เปิดให้บริการในปี 1986 เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ด้วยลักษณะบรรยากาศของทะเลสาบสีฟ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์กับพื้นที่ธรรมชาติรอบด้าน

อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเสาหินขนาดใหญ่อันน่าตื่นตาตื่นใจ สร้างขึ้นโดย Zurab Tsereteli นักประติมากรชาวจอร์เจียในปี 1985 ประกอบด้วยเสาหิน 16 แท่ง แต่ละเสาสูงประมาณ 35 เมตร โดยเสาหินขนาดใหญ่นี้มีคอลัมน์อยู่บนเนินเขาซึ่งตัวเสาหินได้บันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียที่เขียนด้วยอักษรจอร์เจียนพร้อมด้วยภาพแกะสลัก ส่วนบนของรูปปั้นนั้นมีกษัตริย์และราชินีแห่งจอร์เจีย ส่วนล่างแสดงถึงชีวิตของพระคริสต์ สิ่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งที่สุดในประเทศจอร์เจีย

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

เป็นมหาวิหารคาทอลิกของคริสต์นิกายจอร์เจียนออโธด็อกซ์ (สาขาหนึ่งของอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์) ตั้งอยู่บน Elia Hill ซึ่งตั้งอยู่เหนือฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Kura ในทบิลิซี เมืองหลวงของรัฐจอร์เจีย ที่นี่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และ 2004 ในสไตล์จอร์เจียนโบราณ เป็นมหาวิหารอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามของโลกและเป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ เมนูอาหารจีน
  เดินทาง
 • สะพานแห่งสันติภาพทบิลิซี
 • อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (คาลิส เดด้า)
 • โรงอาบน้ำอะบานู อุบานิ
 • ถนนคนเดินชาเดอนี่
สะพานแห่งสันติภาพทบิลิซี
สะพานแห่งสันติภาพทบิลิซี

เป็นสะพานข้ามถนนรูปทรงโค้ง โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กและแก้วส่องสว่างด้วยหลอด LED จำนวนมากเหนือแม่น้ำ Kura ในตัวเมืองทบิลิซี มีความยาว 150 เมตร ได้รับคำสั่งจากศาลาว่าการทบิลิซิเพื่อสร้างรูปแบบการออกแบบร่วมสมัยที่เชื่อมต่อเขตเก่ากับเขตใหม่เข้าด้วยกัน สะพานนี้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ปี 2010 ตัวสะพานจะเปิดไฟก่อนอาทิตย์ตกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งในยามค่ำคืนที่นี่จะมีความสวยงามมาก

อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (คาลิส เดด้า)
อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (คาลิส เดด้า)

เป็นอนุสาวรีย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในทบิลิซี ถูกสร้างขึ้นบนยอดเขา Sololaki ในปี 1958 ซึ่งเป็นปีที่ที่ทบิลิซีฉลองครบรอบอายุเมือง 1500 ปี ตัวอนุสาวรีย์มีความสูงที่ 20 เมตร ถูกออกแบบโดย Elguja Amashukeli ประติมากรชาวจอร์เจียผู้โด่งดังคนหนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นผู้หญิงในชุดประจำชาติของจอร์เจีย ในมือซ้ายของเธอเธอถือชามไวน์เพื่อทักทายผู้ที่มาเป็นมิตร และในมือขวาของเธอเป็นดาบเพื่อพร้อมสู้กับผู้ที่มาเป็นศัตรู

โรงอาบน้ำอะบานู อุบานิ
โรงอาบน้ำอะบานู อุบานิ

เป็นหนึ่งในโรงอาบน้ำเก่าแก่ที่รู้จักกันมากที่สุดในทลิบิซี มีชื่อเสียงในเรื่องหลังคาโดมอิฐของโรงอาบน้ำใต้ดินที่โดดเด่น ภายในมีลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี ซึ่งตัวเมืองบิลิซีนั้นได้รับชื่อจากน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ไหลเวียนอยู่ภายใต้ส่วนนี้ของเมือง ดังนั้นอ่างอาบน้ำเหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์พื้นที่นี้

ถนนคนเดินชาเดอนี่
ถนนคนเดินชาเดอนี่

เป็นถนนคนเดินเล็กๆ ที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของชีวิตทางวัฒนธรรมและสังคมของเมืองทบิลิซี ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและชาวเมืองด้วยมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ ชื่อของถนนตั้งชื่อตามนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อ Jean Chardin ซึ่งเขาเป็นพ่อค้าอัญมณีในศตวรรษที่ 17 ที่เป็นที่รักของชาวจอร์เจียในยุคนั้น ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านแกลเลอรี่ ร้านกาแฟนั่งชิลล์ และร้านของฝากต่างๆ

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Saburtalo hotel by mercure SABURTALO HOTEL BY MERCURE
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ซิกนากี
 • กำแพงเมืองซิกนากี
 • วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา)
ซิกนากี
ซิกนากี

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคฝั่งตะวันออกสุดของประเทศจอร์เจีย เป็นหนึ่งในเมืองที่เล็กที่สุดของจอร์เจีย ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเนื่องจากที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคปลูกไวน์ของจอร์เจีย เช่นเดียวกับภูมิทัศน์ที่งดงามของหุบเขาอลาซานนีและเทือกเขาคอเคซัสที่อยู่ห่างออกไป

กำแพงเมืองซิกนากี
กำแพงเมืองซิกนากี

เมืองซิกนากีมีกำแพงล้อมรอบด้วยป้อมปราการสมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกำแพงที่ยาวที่สุดในประเทศจอร์เจีย ตัวกำแพงมีหอคอยมากกว่า 20 หลัง ทุกหลังตั้งชื่อตามถนนที่ผ่านแต่ละประตู บนกำแพงสามารถเดินเล่นชมวิวเบื้องล่างอันกว้างใหญ่และหุบเขาอลาซานนีอันงดงามได้

วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา)
วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา)

เป็นคอมเพล็กซ์อารามคริสต์นิกายจอร์เจียนออโธดอกซ์และเป็นที่นั่งของบิชอปออฟโบบ์ ตั้งอยู่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้จากเมืองซิกนากีไปประมาณ 2 นาที วิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เป็นหนึ่งในสถานที่แสวงบุญที่สำคัญในจอร์เจียเนื่องจากมีการเชื่อมโยงกับ St. Nino ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาในจอร์เจียในศตวรรษที่ 4 ซึ่งที่นี่ได้มีการเก็บพระธาตุ(เถ้ากระดูก) ส่วนหนึ่งของเขาด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ควาเรลี
ควาเรลี
ควาเรลี

เป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือตรงบริเวณหุบเขาอลาซานนีที่จุดใกล้ๆ กับเทือกเขาคอเคซัส เมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นแหล่งผลิตไวน์แดงคุณภาพชั้นเยี่ยมแห่งหนึ่งของประเทศ

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Saburtalo hotel by mercure SABURTALO HOTEL BY MERCURE
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • มิสเคต้า
 • มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
 • กอรี่
มิสเคต้า
มิสเคต้า

เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐจอร์เจีย ตั้งอยู่ประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนือของทบิลิซีที่จุดบรรจบของแม่น้ำ Mtkvari และ Aragvi เนื่องจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมหลายแห่งที่อยู่ในเมืองนี้ จึงถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

เป็นมหาวิหารคริสเตียนนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิสเคต้า ถูกสร้างขึ้นประมาณราวศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจอร์เจียชื่อ Arsukisdze ซึ่งถือผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งของยุคกลาง เป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์เมื่ออดีต

กอรี่
กอรี่

เป็นเมืองๆ หนึ่งที่ตั้งในจอร์เจียทางตะวันออก ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงระดับภูมิภาคของ Shida Kartli และเป็นศูนย์กลางของเขตปกครองที่มีชื่อเสียง ในอดีตที่นี่เป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญ เนื่องจากเป็นเมืองที่เสมือนป้อมปราการทางทหารในยุคกลาง ที่มีที่ตั้งอยู่บนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมระหว่างส่วนตะวันออกและตะวันตกของจอร์เจีย เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นบ้านเกิดของผู้นำสหภาพโซเวียตอย่างโจเซฟสตาลิน และนักออกแบบขีปนาวุธชื่ออเล็กซานเดอร์นาดิราราด

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
 • คูไทซี
พิพิธภัณฑ์สตาลิน
พิพิธภัณฑ์สตาลิน

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมืองในกอรี่ ที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตของโจเซฟ สตาลิน หนึ่งในผู้นำอันโด่งดังตลอดยุคของอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งมีบ้านเกิดในเมืองนี้ ตัวพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงสิ่งต่างๆ ในยุคโซเวียต ทั้งบ้านบ้านสตาลิน ส่วนพิพิธภัณฑ์หลัก ที่ทำงาน และรถไฟหุ้มเกราะส่วนตัวซึ่งมีน้ำหนักถึง 83 ตัน

เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่

เป็นเมืองที่มีลักษณะเป็นถ้ำหินอันเก่าแก่ทางตะวันออกของประเทศจอร์เจีย อยู่ห่างจากเมืองกอรี่ไปประมาณ 10 กิโลเมตร ตัวเมืองสร้างขึ้นบนฝั่งซ้ายของแนวหินสูงริมแม่น้ำ Mtkvari มีโครงสร้างต่างๆ ตั้งแต่ยุคเหล็กต้นถึงปลายยุคกลาง และโดดเด่นด้วยการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลีย อิหร่าน รวมถึงการมีอยู่ร่วมของคนต่างศาสนา และสถาปัตยกรรมคริสเตียน ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007

คูไทซี
คูไทซี

เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ในจอร์เจีย มีความสำคัญไม่แพ้ไปกว่าเมืองหลวงทลิบิซี โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกของทลิบิซีไป 221 กิโลเมตร ที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรจอร์เจียในยุคกลาง ตัวเมืองล้อมรอบด้วยเชิงเขาที่เต็มไปด้วยป่าผลัดใบและพื้นที่เกษตรกรรม

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Kutaisi inn hotel KUTAISI INN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • มหาวิหารบากราติ
 • บาทูมิ
 • รูปปั้นอาลีและนิโน่
มหาวิหารบากราติ
มหาวิหารบากราติ

เป็นมหาวิหารที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้า Bagrat ที่ 3 ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองคูไทซึ ที่นี่เป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมจอร์เจียยุคกลางที่มีความสำคัญซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงที่จักรวรรดิออตโตมันบุกยึดครอง สภาพในปัจจุบันมาจากการบูรณะอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงประมาณทศวรรษ 1950 ภายใต้การนำของสถาปนิกชาวจอร์เจียชื่อ Vakhtang Tsintsadze และในปี 1994 ยูเนสโกได้จดทะเบียนให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่มรดกโลกด้วย

บาทูมิ
บาทูมิ

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐปกครองตนเอง Adjara และเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศจอร์เจียซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลดำทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองนี้ยังเป็นท่าเรือน้ำทะเลที่สำคัญและรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นการต่อเรือ การแปรรูปอาหาร และอื่นๆ

รูปปั้นอาลีและนิโน่
รูปปั้นอาลีและนิโน่

เป็นรูปปั้นทำจากเหล็กที่มีความสูง 8 เมตร ตั้งอยู่ริมทะเลเมืองบาทูมิ สร้างโดยประติมากรชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze รูปปั้นสองคนนี้มีพื้นฐานมาจากเด็กชายมุสลิมอาลีและเจ้าหญิงชาวจอร์เจียชื่อนิโน่จากนวนิยายที่มีชื่อเสียงในปี 1937 โดยนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจัน Kurban Said ที่เรื่องราวความรักของสองคนนี้จบลงด้วยความเศร้าโศก

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Grandeur hotel batumi GRANDEUR HOTEL BATUMI
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ล่องเรือทะเลดำ
ล่องเรือทะเลดำ
ล่องเรือทะเลดำ

ล่องเรือทะเลดำของจอร์เจีย ซึ่งเป็นทะเลขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างทวีปยุโรป (ด้านตะวันออกเฉียงใต้) เอเชียไมเนอร์ และดินแดนคอเคซัส ซึ่งจอร์เจียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชายฝั่งติด โดยหลักๆ ที่เป็นที่รู้จักกันคือพื้นที่ชายฝั่งเมืองบาทูมิ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ เมนูคาชาปูริ
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานบาทูมิ
 • ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานบาทูมิ
ท่าอากาศยานบาทูมิ

เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการเมืองบาทูมิ และเป็น 1 ใน 3 ท่าอากาศยานนานาชาติของจอร์เจีย ตั้งอยู่ 2 กิโลเมตรไปทางใต้ของเมืองบาทูมิ เมืองบนชายฝั่งทะเลดำ ท่าอากาศยานนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณปีละ 600,000 คน

ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานอิสตันบูล

เป็นท่าอากาศยานประจำประเทศตุรกี อยู่ห่างจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสนามบินพลเรือนในเวลาต่อมา เดิมมีชื่อว่าท่าอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานอิสตันบูลอตาเติร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

เย็น
รับประทานอาหาร
เครื่องบิน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานอิสตันบูล
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ท่าอากาศยานอิสตันบูล

เป็นท่าอากาศยานประจำประเทศตุรกี อยู่ห่างจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสนามบินพลเรือนในเวลาต่อมา เดิมมีชื่อว่าท่าอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานอิสตันบูลอตาเติร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย