Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บิน Eva Air

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันรัฐธรรมนูญ
วันปิยมหาราช
วันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
  กลางวัน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
วันที่ 3
  เช้า
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
  กลางวัน
 • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
 • ผิงซี
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ซีเหมินติง
วันที่ 4
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • อุทยานเย่หลิว
 • วัดหลงซันซื่อ
  กลางวัน
 • หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
 • ไทเป 101
วันที่ 5
  เช้า
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
  กลางวัน
 • มิตซุยเอาท์เล็ตไต้หวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2STAY HOTEL TAICHUNG
3HOTEL RIVERVIEW, XIMENDING
4HOTEL RIVERVIEW, XIMENDING
5

ช่วงเดินทาง

วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
ศ. 9 ส.ค. 24อ. 13 ส.ค. 24
21,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 29 ส.ค. 24จ. 2 ก.ย. 24
21,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18268
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
Eva Air
Eva Air
เริ่มต้น23,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน