Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูยี่ เขางวงช้าง บิน VZ

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ล่องเรือชมวิว
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์จีน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานกุ้ยหลิน
 • กุ้ยหลิน
วันที่ 2
  เช้า
 • กุ้ยหลิน
 • เขางวงช้าง
 • วัดเหนินเหยิน (เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง)
  กลางวัน
 • โชว์ดรีมไลท์ลี่เจียง
วันที่ 3
  เช้า
 • หยางซั่ว
 • ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย
วันที่ 4
  เช้า
 • กุ้ยหลิน
วันที่ 5
  เช้า
 • สวนเจ็ดดาว
 • เขาอูฐ
วันที่ 6
  เช้า
 • เมืองจําลองสมัยซ่ง (ซ่งเฉิง)
 • กุ้ยหลิน
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานกุ้ยหลิน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1GUILIN EMME HOTEL
2GUDAURI EMME HOTEL
3YANGHSUO ELITE GARDEN HOTEL
4YANGHSUO ELITE GARDEN HOTEL
5GUILIN EMME HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

วันอาสาฬหบูชา 4-6 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
ส. 29 มิ.ย. 24พฤ. 4 ก.ค. 24
21,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 18271
กุ้ยหลิน + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น21,999
จองผ่านเว็บ