Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานกุ้ยหลิน
 • กุ้ยหลิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานกุ้ยหลิน
ท่าอากาศยานกุ้ยหลิน

เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเมือกุ้ยหลิน หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศจีน ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ในเขตเมือง Liangjiang ซึ่งอยู่ห่างจากกุ้ยหลินไปทางตะวันตกเฉียใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร

กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน

เป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ตัวเมืองล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลยูนนาน ทางเหนือติดกับมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลหูหนาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Guilin emme hotel GUILIN EMME HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • กุ้ยหลิน
 • เขางวงช้าง
 • วัดเหนินเหยิน (เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง)
กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน

เป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ตัวเมืองล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลยูนนาน ทางเหนือติดกับมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลหูหนาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม

เขางวงช้าง
เขางวงช้าง

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน ทางตะวันออกเฉียงใต้สุดเขตเมืองกุ้ยหลิน ริมแม่น้ำหลีเจียง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนั้น มาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง บริเวณชายฝั่งแม่น้ำบริเวณนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาก

วัดเหนินเหยิน (เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง)
วัดเหนินเหยิน (เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง)

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน มีจุดเด่นคือเจดีย์คู่ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในเมืองกุ้ยหลิน และในเวลากลางคืนจะเห็นสีสะท้อนอย่างงดงาม ที่เชื่อกันว่าเพื่อแสดงถึงอนาคตอันสดใสของกุ้ยหลินในภายภาคหน้า

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • โชว์ดรีมไลท์ลี่เจียง
โชว์ดรีมไลท์ลี่เจียง
โชว์ดรีมไลท์ลี่เจียง

ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG เป็นการแสดง ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่อง ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาอบเบียร์
โรงแรมและที่พัก
Gudauri emme hotel GUDAURI EMME HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • หยางซั่ว
 • ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย
หยางซั่ว
หยางซั่ว

เป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของกุ้ยหลิน ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกว่างซี ประเทศจีน ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง อยุ่ใกล้กับแม่น้ำลี่ สามารถเดินทางเข้าไปได้ง่ายด้วยรถประจำทางหรือเรือจากกุ้ยหลิน

ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย
ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย

ถนนคนเดิน ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Yanghsuo elite garden hotel YANGHSUO ELITE GARDEN HOTEL

วันที่ 4

เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน

เป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ตัวเมืองล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลยูนนาน ทางเหนือติดกับมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลหูหนาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูพิเศษเผือกคลิสตัล
โรงแรมและที่พัก
Yanghsuo elite garden hotel YANGHSUO ELITE GARDEN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • สวนเจ็ดดาว
 • เขาอูฐ
สวนเจ็ดดาว
สวนเจ็ดดาว

สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ตั้งอยู่กลางหุบเขา 7 ลูก เป็นทั้งที่พักผ่อนหย่อนใจและเที่ยวชมธรรมชาติ ภายในมีงานสถาปัตยกรรมจีนโบราณให้ได้ชมมากมาย รวมทั้งยังมีส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวจำพวกถ้ำและหน้าผาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและทำกิจกรรมไต่เขาอีกด้ว

เขาอูฐ
เขาอูฐ

เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หมู่บ้าน Shitian ในอุทยานเขาล่างซาน ที่ประกอบไปด้วยสี่ยอดหินที่เรียงกันคล้ายกับรูปลักษณ์ของอูฐ คือลำตัว สันหาง และหางตามลำดับ เมื่อมองในระยะไกลจะดูเหมือนอูฐตัวโตที่กำลังนิ่งสงบอยู่กลางป่าเขา

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Guilin emme hotel GUILIN EMME HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • เมืองจําลองสมัยซ่ง (ซ่งเฉิง)
 • กุ้ยหลิน
เมืองจําลองสมัยซ่ง (ซ่งเฉิง)
เมืองจําลองสมัยซ่ง (ซ่งเฉิง)

เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งหรือซ่งเฉิง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามไม่แพ้เมืองจำลองซ่งในเมืองหังโจว ภายในตัวเมืองจำลองนั้น ได้มีการออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในยุคโบราณสมัยราชวงศ์ซ่งรูปแบบต่าง ๆ มีทั้งทิวทัศน์ริมแม่น้ำ จัตุรัสราชวงศ์ซ่ง จัตุรัสมังกร จตุรัสเขาเซียน รวมไปถึงศาลาแบบต่าง และที่นี่ยังมีการแสดงในแบบราชวงศ์ซ่งที่สวยงามตระการตาให้รับชมด้วย

กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน

เป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ตัวเมืองล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลยูนนาน ทางเหนือติดกับมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลหูหนาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปิ้งย่าง ชาบู
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานกุ้ยหลิน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานกุ้ยหลิน
ท่าอากาศยานกุ้ยหลิน

เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเมือกุ้ยหลิน หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศจีน ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ในเขตเมือง Liangjiang ซึ่งอยู่ห่างจากกุ้ยหลินไปทางตะวันตกเฉียใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย