Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานฉงชิ่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานฉงชิ่ง
ท่าอากาศยานฉงชิ่ง

ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ในเขต Yubei ของเมืองฉงชิ่ง โดยอยู่ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 19 กิโลเมตรจากตัวเมืองฉงชิ่ง ที่นี่เป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญสำหรับสายการบินในจีนตะวันตกที่รวมถึง China Express Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines และอื่นๆ

กลางวัน
  เดินทาง
 • ฉงชิ่ง
ฉงชิ่ง
ฉงชิ่ง

เป็นนครที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นหนึ่งในสี่เทศบาลนครที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของรัฐบาลกลาง (อีกสามแห่ง คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเทียนจิน) และเป็นเทศบาลนครเพียงแห่งเดียวที่ไม่ได้ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล ฉงชิ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น ในฐานะที่เป็นนครศูนย์กลางแห่งชาติของจีน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในบริเวณต้นน้ำของลุ่มแม่น้ำแยงซี ศูนย์การผลิต และศูนย์กลางการขนส่ง

เย็น
รับประทานอาหาร
เครื่องบิน มีอาหารและ เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
โรงแรมและที่พัก
Shang gao hotel SHANG GAO HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • อู่หลง
 • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์
อู่หลง
อู่หลง

เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมืองอู่หลง

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2007 นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของบ้านโบราณกลางหุบเขา เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ล่าสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตร์ฮอลีวู้ด เรื่อง TRANSFORMERS 4

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ลิฟท์แก้วอู่หลง
ลิฟท์แก้วอู่หลง
ลิฟท์แก้วอู่หลง

ลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื่้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงถึงแล้วจะพบกับเส้นทางด้านล่าง ให้ท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ ร้านอาหารริมผา
โรงแรมและที่พัก
Nan hang hotel NAN HANG HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • อุทยานเขานางฟ้า
 • ฉงชิ่ง
อุทยานเขานางฟ้า
อุทยานเขานางฟ้า

อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตวู่หลง อยู่ห่างจากฉงชิ่งประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นดินแดนธรณีสัณฐานซึ่งมีจุดชมวิวที่สำคัญหลายแห่ง ที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือมีป่าไม้หนาแน่น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และลานหิมะ เป็นความงามทางธรรมชาติระดับ 4A ที่หาชมได้ยากในฉงชิ่ง ในปี 1999 พื้นที่นี้ได้รับสถานะอุทยานแห่งชาติด้วย

ฉงชิ่ง
ฉงชิ่ง

เป็นนครที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นหนึ่งในสี่เทศบาลนครที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของรัฐบาลกลาง (อีกสามแห่ง คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเทียนจิน) และเป็นเทศบาลนครเพียงแห่งเดียวที่ไม่ได้ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล ฉงชิ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น ในฐานะที่เป็นนครศูนย์กลางแห่งชาติของจีน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในบริเวณต้นน้ำของลุ่มแม่น้ำแยงซี ศูนย์การผลิต และศูนย์กลางการขนส่ง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • หงหยาต้ง
 • ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
หงหยาต้ง
หงหยาต้ง

เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจย่านหนึ่งในเมืองฉงชิ่ง ปัจจุบันมีโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าตั้งอยู่รวมกันหลายๆ

ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย

เป็นถนนช้อปปิ้งที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางนครฉงชิ่ง บริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 3,000 ร้าน

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Min shang yuan lin hotel MIN SHANG YUAN LIN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง
มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง
มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง

เป็นมหาศาลาประชาคมประจำเมืองฉงชิ่ง ซึ่งจอมพลเฮ่อหลง เป็นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชน โดยจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง ที่แห่งนี้สามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
เครื่องบิน มีอาหารและ เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานฉงชิ่ง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานฉงชิ่ง
ท่าอากาศยานฉงชิ่ง

ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ในเขต Yubei ของเมืองฉงชิ่ง โดยอยู่ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 19 กิโลเมตรจากตัวเมืองฉงชิ่ง ที่นี่เป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญสำหรับสายการบินในจีนตะวันตกที่รวมถึง China Express Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines และอื่นๆ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย