Tourkrub Logo
#18273 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จีน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทั่วไป
รหัส 18383
ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน ถ้ำหินหลงเหมิน บิน FD
ซีอาน + หลายเมือง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ส.ค. / ต.ค.
ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน ถ้ำหินหลงเหมิน
2
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น34,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18247
ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน หยุนเฉิง ซีอาน  ลั่วหยาง หยุนไถซาน  บิน ZH
ซีอาน + หลายเมือง
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หยุนเฉิง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
Shenzhen Airlines
เริ่มต้น29,999
ทัวร์จีน 5วัน 4คืน ซีอาน เขตอุทยานหยุนชิวซาน ป้อมปราการแห่งซีอาน บิน ZH

ทัวร์จีน 5วัน 4คืน ซีอาน เขตอุทยานหยุนชิวซาน ป้อมปราการแห่งซีอาน บิน Shenzhen Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับเช้า
บินตรง
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์จีน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สไตล์การเที่ยว
-
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
-สถานที่เที่ยว
-กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ทั่วไป
รหัส 18273
ซีอาน + หลายเมือง
5 วัน 4 คืน
มิ.ย.
Shenzhen Airlines
Shenzhen Airlines