Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • พระราชวังกู้กง
ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง
ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง

ที่นี่เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ของกรุงปักกิ่ง ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงปักกิ่งตรงรอยต่อระหว่างเขต Langfang เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กันยายน ปี 2019 ท่าอากาศยานนี้อาคาร Terminal ผู้โดยสารที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารสนามบินเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่มากกว่า 1,000,000 ตารางเมตร ซึ่งในอนาคตที่นี่จะเป็นท่าอากาศยานหลักอีกแห่งของประเทศเช่นเดียวกับท่าอากาศยานเดิมที่อยู่ในกรุงปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสกลางเมืองในใจกลางกรุงปักกิ่ง ตั้งชื่อตามเทียนอันเหมิน ('ประตูแห่งสันติภาพแห่งสวรรค์') ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือโดยแยกออกจากพระราชวังต้องห้าม จัตุรัสนี้มีความสำคัญทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างในประวัติศาสตร์จีน นอกจากนี้ที่นี่ยังได้ชื่อเป็นเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

พระราชวังกู้กง
พระราชวังกู้กง

เป็นพระราชวังที่ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนมาร์คของกรุงปักกิ่งที่ห้ามพลาด

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  เดินทาง
 • ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ถนนโบราณเฉียนเหมิน

ถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร สุกี้มองโก
โรงแรมและที่พัก
Beijing suisse place hotel residence หรือ beijing jinglin hotel BEIJING SUISSE PLACE HOTEL RESIDENCE หรือ BEIJING JINGLIN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • หอฟ้าเทียนถาน
 • ร้านยางพารา
 • ร้านไข่มุกจีน
หอฟ้าเทียนถาน
หอฟ้าเทียนถาน

เป็นอาคารทางศาสนาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของใจกลางกรุงปักกิ่ง ถูกสร้างขึ้นในปี 1420 ด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ในอดีตจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อสวดมนต์ประจำปีเพื่ออธิษฐานขอพรจากสวรรค์

ร้านยางพารา
ร้านยางพารา

ยางพาราสินค้าขึ้นชื่อของประเทศจีน

ร้านไข่มุกจีน
ร้านไข่มุกจีน

ไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  เดินทาง
 • วัดลามะหยงเหอกง
 • ถนนหวังฝูจิ่ง
วัดลามะหยงเหอกง
วัดลามะหยงเหอกง

วัดนี้แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบต ท่านจะได้นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงาม โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่เก๋อ”

ถนนหวังฝูจิ่ง
ถนนหวังฝูจิ่ง

ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง ซึ่งมีร้านค้า ร้านแบรนด์เนม ร้านอาหารต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Beijing suisse place hotel residence หรือ beijing jinglin hotel BEIJING SUISSE PLACE HOTEL RESIDENCE หรือ BEIJING JINGLIN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • กำแพงเมืองจีน
 • ร้านสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)
กำแพงเมืองจีน
กำแพงเมืองจีน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความยาวกว่า 6,700 กิโลเมตร กำแพงนี้ทอดยาวจากฝั่งตะวันออกที่เขต Liaodong ไปทางทิศตะวันตกที่ทะเลสาบ Lop ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ร้านสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)
ร้านสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

ในร้านสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติต่างๆ ที่น่าสนใจหลายชนิด แต่ชนิดที่อยากแนะนำที่สุดนั้นมีชื่อว่า "เป๋าซูหลิง" ซึ่งรู้จักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ที่คนไทยนิยมซื้อไปเป็นของฝากกลับบ้าน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  เดินทาง
 • สนามกีฬารังนกปักกิ่ง
สนามกีฬารังนกปักกิ่ง
สนามกีฬารังนกปักกิ่ง

เป็นสนามกีฬาที่ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ซึ่งภายในยังมี สระว่ายน้ำแห่งชาติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Beijing suisse place hotel residence หรือ beijing jinglin hotel BEIJING SUISSE PLACE HOTEL RESIDENCE หรือ BEIJING JINGLIN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
 • ร้านหยกจีน
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อนนี้ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง" ที่นี่มีลักษณะเป็นวังกึ่งอุทยานที่สวยงาม ถูกสร้างขึ้นประมาณ 800 ปีที่แล้วสมัยราชวงศ์จิ๋น แต่ผู้ที่ทำให้สิ่งก่อสร้างในนี้สวยงามเป็นที่เลื่องลือ ก็คือพระนางซูสีไทเฮาแห่งราชวงศ์ชิง อันเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีน ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย

ร้านหยกจีน
ร้านหยกจีน

หยก (Jade) คือชื่อที่ใช้เรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันล้ำค่ามากชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะชาวจีนถือว่าหยกเป็นเจ้าแห่งหินมีค่าทั้งมวล

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูเป็ดปักกิ่ง
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง
ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง
ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง

ที่นี่เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ของกรุงปักกิ่ง ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงปักกิ่งตรงรอยต่อระหว่างเขต Langfang เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กันยายน ปี 2019 ท่าอากาศยานนี้อาคาร Terminal ผู้โดยสารที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารสนามบินเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่มากกว่า 1,000,000 ตารางเมตร ซึ่งในอนาคตที่นี่จะเป็นท่าอากาศยานหลักอีกแห่งของประเทศเช่นเดียวกับท่าอากาศยานเดิมที่อยู่ในกรุงปักกิ่ง

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย