Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 6วัน 4คืน ไหหลำ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง บิน 9 Air

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
บินตรง
Option ไม่รวมในค่าทัวร์
พักออนเซ็น
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานไห่โข่ว
  กลางวัน
 • ไหโข่ว
 • ถนนคนเดินฉีโหลว
วันที่ 3
  เช้า
 • ซานย่า
 • อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (ลู่หุยโถว)
วันที่ 4
  เช้า
 • อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน
 • องค์เจ้าแม่กวนอิมแห่งหนานซาน
วันที่ 5
  เช้า
 • ร้านยางพารา
  กลางวัน
 • หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
วันที่ 6
  เช้า
 • ไหโข่ว
 • ท่าอากาศยานไห่โข่ว
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2HAIKOU JINGTING SEA VIEW HOTEL(เเช่ออนเซ็น)
3SANYA YABULUN HOTEL
4SANYA YABULUN HOTEL
5 SANYA YABULUN HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

วันอาสาฬหบูชา 4-6 ก.ค.
วันเข้าพรรษา 5 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24พ. 26 มิ.ย. 24
15,888
9,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
วันหยุด 1 วัน
อา. 23 มิ.ย. 24ศ. 28 มิ.ย. 24
14,888
12,888
วันหยุด 2 วัน
ศ. 28 มิ.ย. 24พ. 3 ก.ค. 24
15,888
12,888
วันหยุด 3 วัน
อา. 30 มิ.ย. 24ศ. 5 ก.ค. 24
14,888
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18310
ไหหลำ
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
9 Air
9 Air
15,888
เริ่มต้น9,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
จองผ่านเว็บ