Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานไห่โข่ว
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานไห่โข่ว
ท่าอากาศยานไห่โข่ว

เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเมืองไห่โขว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลไห่หนาน มีขนาดใหญ่ที่สุดในไห่หนาน มีขนาดใหญ่ประมาณ 25 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นเมือ ปี 1999 ใช้ทดแทนสนามบินเก่า ที่ชื่อว่า ดานิงชาน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ไหโข่ว
 • ถนนคนเดินฉีโหลว
ไหโข่ว
ไหโข่ว

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน นอกจากมีชายหาดสำหรับอาบแดดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ต้นมะพร้าวที่เรียงรายเป็นแถวแนวตามชายฝั่งแล้ว ยังมีถนนสายเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่มีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ถนนคนเดินฉีโหลว
ถนนคนเดินฉีโหลว

เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อทศวรรษ 1920-1930 ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปอยู่ในยุคสมัยโบราณ ถนนสายเก่าแก่นับร้อยปีที่สะท้อนให้เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของเมืองไหโข่วสายนี้เป็นที่ภาคภูิมิใจของชาวไหโข่วมาโดยตลอด และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากท้องที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มาเที่ยวชมไม่เคยว่างเว้น

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Haikou jingting sea view hotel(เเช่ออนเซ็น) HAIKOU JINGTING SEA VIEW HOTEL(เเช่ออนเซ็น)
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ซานย่า
 • อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (ลู่หุยโถว)
ซานย่า
ซานย่า

ซานย่าเมืองทางตอนใต้สุดของเกาะไหหลำ ประเทศจีน มีอ่าวหลายแห่งที่มีรีสอร์ทริมชายหาดขนาดใหญ่โดยเฉพาะอ่าวย่าหลง ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวชายทะเล การดำน้ำ กิจกรรมทางทะเลต่างๆ ที่สำคัญ

อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (ลู่หุยโถว)
อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (ลู่หุยโถว)

อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ ตลาดกลางคืนอี้เหิง
โรงแรมและที่พัก
Sanya yabulun hotel SANYA YABULUN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน
 • องค์เจ้าแม่กวนอิมแห่งหนานซาน
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้อที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม

องค์เจ้าแม่กวนอิมแห่งหนานซาน
องค์เจ้าแม่กวนอิมแห่งหนานซาน

องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารเจ วัดหนานซาน
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Sanya yabulun hotel SANYA YABULUN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ร้านยางพารา
ร้านยางพารา
ร้านยางพารา

ยางพาราสินค้าขึ้นชื่อของประเทศจีน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว

หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว (Xijiang miao village) นับว่าเป็นชนเผ่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากที่สุดของจีนก็ว่าได้ โดยชนเผ่าเหมียวจะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีน โดยส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 90 จะอาศัยอยู่ในเมืองกุ้ยโจว ซึ่งถือได้ว่าชนเผ่าเหมียวเป็นชนเผ่าที่มีขนาดใหญ่และประชากรมากที่สุดในบรรดาชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ในประเทศจีน โดยมีประมาณ 9 ล้านคน โดยส่วนใหญ่ของชาวเหมียว หรือ 5 ล้านคนอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเหมียว Kaili Xijiang Miao Village

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
sanya yabulun hotel SANYA YABULUN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ไหโข่ว
 • ท่าอากาศยานไห่โข่ว
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไหโข่ว
ไหโข่ว

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน นอกจากมีชายหาดสำหรับอาบแดดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ต้นมะพร้าวที่เรียงรายเป็นแถวแนวตามชายฝั่งแล้ว ยังมีถนนสายเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่มีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ท่าอากาศยานไห่โข่ว
ท่าอากาศยานไห่โข่ว

เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเมืองไห่โขว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลไห่หนาน มีขนาดใหญ่ที่สุดในไห่หนาน มีขนาดใหญ่ประมาณ 25 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นเมือ ปี 1999 ใช้ทดแทนสนามบินเก่า ที่ชื่อว่า ดานิงชาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ เมืองใหม่กวนหลานหู