Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานดูไบ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานดูไบ
ท่าอากาศยานดูไบ

เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่มากที่ตั้งอยู่ในเขตอัลการ์ฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นท่าอากาศยานที่พลุกพล่านที่สุดในโลกจากการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของการบินพาณิชย์และการขนส่งข้ามภูมิภาคต่างๆ ของโลก

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดูไบ
 • ท่าอากาศยานซูริค
 • ลูเซิร์น
ท่าอากาศยานดูไบ
ท่าอากาศยานดูไบ

เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่มากที่ตั้งอยู่ในเขตอัลการ์ฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นท่าอากาศยานที่พลุกพล่านที่สุดในโลกจากการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของการบินพาณิชย์และการขนส่งข้ามภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ท่าอากาศยานซูริค
ท่าอากาศยานซูริค

รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า ท่าอากาศยานโคลเทิน (Kloten Airport) ตั้งอยู่ในเมืองโคลเทิน, รัฐซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ บริหารโดย Unique Airport เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นศูนย์กลางของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ มี Skyguide รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศทั้งหมดในท่าอากาศยาน

ลูเซิร์น
ลูเซิร์น

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหนึ่งในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว เมืองลูเซิร์นเป็นเมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยู่ฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ เมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่ามีอายุกว่า 500 ปีแล้ว กับส่วนเมืองใหม่ที่แยกออกจากกันเลย ไม่ว่าจะเป็นส่วนธุรกิจ ส่วนพักอาศัย หรือแม้แต่เมืองตากอากาศก็ยังสร้างเป็นเมืองใหม่ ส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมืองที่สร้างภายหลัง อาคารบ้านเรือนเป็นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง

กลางวัน
  เดินทาง
 • สิงโตหินแกะสลัก
 • สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
สิงโตหินแกะสลัก
สิงโตหินแกะสลัก

เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรีย์สำหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สำหรับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)

เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่าง แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สวิสฟองดู
โรงแรมและที่พัก
Hotel astoria luzern Hotel Astoria Luzern
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • แองเกิ้ลเบิร์ก
 • ยอดเขาทิตลิส
แองเกิ้ลเบิร์ก
แองเกิ้ลเบิร์ก

แองเกิ้ลเบิร์ก เป็นอีกหนึ่งเมืองรีสอร์ทชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องหาโอกาสมาเยือนสักครั้ง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้ๆกับ"ภูเขาทิตลิส" ภูเขาที่มียอดสูงจากระดับน้ำทะเลหนึ่งกว่า 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบันเมืองเอนเกลเบิร์กได้กลายเป็นอีกหนึ่งอัลไพน์รีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์

ยอดเขาทิตลิส
ยอดเขาทิตลิส

เป็นยอดเขาที่อยู่บนเทือกเขาแอลป์ในเขต Uri ซึ่งตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างรัฐ Obwalden และกรุงเบิร์น มีความสูงอยู่ที่ 3,238 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขามีภัตตาคารที่สามารถชมทิวทัศน์อันงดงามของทิวเขาโดยรอบได้

กลางวัน
  เดินทาง
 • มหาวิหารเซนต์ กัลเลน
มหาวิหารเซนต์ กัลเลน
มหาวิหารเซนต์ กัลเลน

เป็นศาสนสถานนิกายโรมันคาทอลิกในเมืองเซนต์ กัลเลน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่นี่สร้างเสร็จในปี 1767 มหาวิหารได้รับการออกแบบโดย Peter Thumb ซึ่งเป็นผู้ออกแบบห้องสมุดที่มีชื่อเสียงของ Abbey ยภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่เขียนโดย Josef Wannenmacher ชุดระฆังโบสถ์ที่อยู่ทางใต้เป็นเมืองในไม่กี่สิบระฆังที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Radisson blu hotel st. gallen Radisson blu Hotel st. Gallen
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • วาดุซ
 • มหาวิหารแห่งวาดุซ
วาดุซ
วาดุซ

เป็นเมืองหลวงแห่งรัฐอิสระลิคเค่นสไตน์ เป็นเมืองน่ารักและมีชื่อเสียงในเรื่องของแสตมป์ ตั้งอยู่พรมแดนระหว่างสวิส-ออสเตรียโดยอิงด้านการเงินของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นหลัก

มหาวิหารแห่งวาดุซ
มหาวิหารแห่งวาดุซ

St. Florin Cathedral อีกหนึ่งในคริสตจักรแห่งวาดุซ ถูกสร้างขึ้นใน 1873 สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในวาดุซ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • อินส์บรูค
อินส์บรูค
อินส์บรูค

เป็นหนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน อินส์บรูคแปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ ที่แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร ภัตตาคารอาหารจีน
โรงแรมและที่พัก
Austria trend hotel congress Austria Trend hotel Congress
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น
 • ยอดเขาซุกสปิตเซ่
 • มิวนิค
การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น
การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น

เป็นเมืองพักตากอากาศเล็กๆ ในแนวหุบเขาของเยอรมันใต้ มีบ้านเมืองสวยแบบบาวาเรียแท้ ตามผนังของตึกต่างๆ ยังเป็นรูปเขียนเรื่องราวในคริสต์ศาสนาที่น่าชมยิ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยังเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน้ำแข็ง และลู่แข่งสกีโอลิมปิก

ยอดเขาซุกสปิตเซ่
ยอดเขาซุกสปิตเซ่

เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ด้วยความสูง 2,962 เมตร ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ในวันที่อากาศดีสามารถเห็นยอดเขาต่าง ๆ ในเทือกเขาแอลป์ได้ชัดเจน และยอดเขามากกว่า 400 ยอด เห็นวิวได้ถึง 4 ประเทศคือออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลีและเยอรมนี ถือว่าเป็นศูนย์กลางอันดับหนึ่งของการเล่นกีฬาฤดูหนาวของเยอรมัน โดยเฉพาะการเล่นสกี

มิวนิค
มิวนิค

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมัน ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริ่มต้นและจุดศูนย์กลางของการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร บนเขาซุกสปิตเซ่
  เดินทาง
 • จัตุรัสมาเรียน
จัตุรัสมาเรียน
จัตุรัสมาเรียน

ที่นี่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของการนัดพบในนครมิวนิค มีศาลาว่าการของเมืองแห่งใหม่ เป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลาตซ์ มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเขาสูงศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ หอระฆัง Glockenspiel ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูขาหมูเยอรมัน พร้อมเบียร์ต้นตำหรับเเท้
โรงแรมและที่พัก
Nh muenchen messe NH Muenchen Messe
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • หมู่บ้านปรีน
 • เกาะเคียมเซ
หมู่บ้านปรีน
หมู่บ้านปรีน

หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคอมเซ่ ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องสปา และการท่องเที่ยวพักผ่อน

เกาะเคียมเซ
เกาะเคียมเซ

เกาะเคียมเซ เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองในทะเลสาบเคียมเซ มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 300 คน เกาะแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ พระราชวังที่ได้รับการขนานนามให้เป็น “พระราชวังแวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน”

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร ภัตตาคารอาหารจีน
  เดินทาง
 • ทะเลสาบฮัลสตัท
 • เซนคต์วูลฟ์กัง
ทะเลสาบฮัลสตัท
ทะเลสาบฮัลสตัท

เป็นทะเลสาบสุดสวยท่ามกลางหุบเขาอันงดงามของพื้นที่ราบสูงออสเตรีย ที่นี่มีอากาศเย็นตลอดปี มีจุดที่มีความลึกที่สุดอยู่ที่ 125 เมตร

เซนคต์วูลฟ์กัง
เซนคต์วูลฟ์กัง

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกัง โดยตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งถือเป็น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในศตวรรษที่ 10 มีบรรยากาศสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสกี ที่นี่จะคลาคล่ำไปด้วยนักสกี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ได้ทำกัน อาทิ สโนวบอร์ดปีนเขาไอซ์สเกตและไฮไลต์สำคัญคือการเดินชมเมืองสงบที่แสนโรแมนติก เหมาะสำหรับการพักผ่อนกับครอบครัว หรือคนรัก

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พร้อมเมนู ปลาเทร้าช์
โรงแรมและที่พัก
Heritage hotel hallstatt Heritage Hotel Hallstatt
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • กราซ
 • พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต
 • เวียนนา
กราซ
กราซ

เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรีย รองจากเมืองเวียนนา และยังเป็นเมืองหลวงของรัฐสทีเรียอีกด้วย เมืองนี้มีการดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศดีๆ ได้อย่างสมบูรณ์

พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต
พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต

เป็นเอาท์เลตภายใต้ยี่ห้อ MacArthurGlen Group ซึ่งเริ่มในอเมริกาเหนือ ถนัดเรื่องการเปิดเอาท์เลตซึ่งขยายมาเรื่อยๆ จนเข้ามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาท์เลตแห่งนี้จะมีร้านสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ นับร้อยแบรนด์ที่ขายในราคาพิเศษ

เวียนนา
เวียนนา

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียด้วย เวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Nh hotel danube city NH hotel Danube City
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • พระราชวังเชินบรุนน์
 • ถนนคาร์ทเนอร์
พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวังเชินบรุนน์

เป็นสัญลักษณ์อันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสร้างขึ้นให้หรูหราเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซาย มีห้องมากกว่าถึง 1,400 ห้อง ความโดดเด่น ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบร๊อกโคโค่ โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอร่าม “เหลืองเทเรซ่า”แม้จะได้ชื่อว่าเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส แต่ความอลังการก็สามารถสร้างความตื่นตาให้กับผู้เข้าชม จนได้รับการประกาศจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี1996

ถนนคาร์ทเนอร์
ถนนคาร์ทเนอร์

เป็นถนนสายช้อปปิ้งประจำกรุงเวียนนา เมื่อก่อนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกำแพงเมือง ชื่อ Strata Carinthianorum แต่ตอนนี้ได้ถูกออกแบบใหม่ตั้งชื่อใหม่ และเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินที่เอาไว้ให้คนเดินช้อปปิ้ง ที่มีร้านค้า ร้านแบรนด์เนมต่างๆ ตลอดสองข้างทาง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)
ท่าอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)
ท่าอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

เป็นท่าอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ในเขตเวทชาท โดยอยู่ประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของใจกลางกรุงเวียนนา ที่นี่เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินในแถบยุโรป รวมถึงเที่ยวบินระยะไกลสู่เอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดูไบ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดูไบ
ท่าอากาศยานดูไบ

เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่มากที่ตั้งอยู่ในเขตอัลการ์ฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นท่าอากาศยานที่พลุกพล่านที่สุดในโลกจากการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของการบินพาณิชย์และการขนส่งข้ามภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย