Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานอู๋ซูหนานหนิง
 • กุ้ยหลิน
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

ท่าอากาศยานอู๋ซูหนานหนิง
ท่าอากาศยานอู๋ซูหนานหนิง

เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเมืองหนานหนิง เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศจีน ตั้งอยู่ห่างไป 32 กม. ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองหนานหนิง ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสาร 16 ล้านคนต่อปี

กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน

เป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ตัวเมืองล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลยูนนาน ทางเหนือติดกับมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลหูหนาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม

กลางวัน
  เดินทาง
 • วัดเหนินเหยิน (เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง)
วัดเหนินเหยิน (เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง)
วัดเหนินเหยิน (เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง)

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน มีจุดเด่นคือเจดีย์คู่ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในเมืองกุ้ยหลิน และในเวลากลางคืนจะเห็นสีสะท้อนอย่างงดงาม ที่เชื่อกันว่าเพื่อแสดงถึงอนาคตอันสดใสของกุ้ยหลินในภายภาคหน้า

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ เมนูปลาอบเบียร์
โรงแรมและที่พัก
Guilin emme hotel GUILIN EMME HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • เขางวงช้าง
 • สวนเจ็ดดาว
 • เขาอูฐ
เขางวงช้าง
เขางวงช้าง

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน ทางตะวันออกเฉียงใต้สุดเขตเมืองกุ้ยหลิน ริมแม่น้ำหลีเจียง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนั้น มาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง บริเวณชายฝั่งแม่น้ำบริเวณนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาก

สวนเจ็ดดาว
สวนเจ็ดดาว

สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ตั้งอยู่กลางหุบเขา 7 ลูก เป็นทั้งที่พักผ่อนหย่อนใจและเที่ยวชมธรรมชาติ ภายในมีงานสถาปัตยกรรมจีนโบราณให้ได้ชมมากมาย รวมทั้งยังมีส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวจำพวกถ้ำและหน้าผาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและทำกิจกรรมไต่เขาอีกด้ว

เขาอูฐ
เขาอูฐ

เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หมู่บ้าน Shitian ในอุทยานเขาล่างซาน ที่ประกอบไปด้วยสี่ยอดหินที่เรียงกันคล้ายกับรูปลักษณ์ของอูฐ คือลำตัว สันหาง และหางตามลำดับ เมื่อมองในระยะไกลจะดูเหมือนอูฐตัวโตที่กำลังนิ่งสงบอยู่กลางป่าเขา

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • โชว์ดรีมไลท์ลี่เจียง
โชว์ดรีมไลท์ลี่เจียง
โชว์ดรีมไลท์ลี่เจียง

ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG เป็นการแสดง ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่อง ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเผือกหิมะ
โรงแรมและที่พัก
Guilin colorful theme hotel GUILIN COLORFUL THEME HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • หยางซั่ว
 • ล่องแม่น้ำหลี่เจียง
หยางซั่ว
หยางซั่ว

เป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของกุ้ยหลิน ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกว่างซี ประเทศจีน ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง อยุ่ใกล้กับแม่น้ำลี่ สามารถเดินทางเข้าไปได้ง่ายด้วยรถประจำทางหรือเรือจากกุ้ยหลิน

ล่องแม่น้ำหลี่เจียง
ล่องแม่น้ำหลี่เจียง

ล่องชมแม่น้ำที่เป็นแหล่งภูมิลักษณ์ภูดอยหินปูนขนาดใหญ่ที่สุดของโลก เป็นสุดยอดแห่งความงามของทิวทัศน์เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมาช้านาน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ถนนคนเดินหยางซั่ว (ถนนฝรั่ง)
ถนนคนเดินหยางซั่ว (ถนนฝรั่ง)
ถนนคนเดินหยางซั่ว (ถนนฝรั่ง)

ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร พิเศษ เมนูสุกี้
โรงแรมและที่พัก
Yang shuo hotel YANG SHUO HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • รถไฟความเร็วสูง Sapsan
 • หนานหนิง
 • ท่าอากาศยานอู๋ซูหนานหนิง
รถไฟความเร็วสูง Sapsan
รถไฟความเร็วสูง Sapsan

ซับซานเพิ่งเริ่มออกให้บริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเส้นทางระหว่างมอสโกกับเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแต่ละขบวนจะมี 10 ตู้ แต่ละขบวนสามารถให้บริการผู้โดยสารได้สูงสุด 604 คน

หนานหนิง
หนานหนิง

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางสี ประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันในนาม "เมืองสีเขียว" เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้เขตร้อนอันเขียวชอุ่ม ในเมืองนี้มีมีสวนสาธารณะหลายแห่งที่มีภูมิทัศน์เขตร้อนเขียวขจีเป็นหนึ่งในเมืองที่ "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศจีน

ท่าอากาศยานอู๋ซูหนานหนิง
ท่าอากาศยานอู๋ซูหนานหนิง

เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการเมืองหนานหนิง เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศจีน ตั้งอยู่ห่างไป 32 กม. ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองหนานหนิง ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสาร 16 ล้านคนต่อปี

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี